HRİSTİYAN FORUM
Yahşuah Mesih'in adında, Kutsal Ruh'un ateşiyle kutsanın
HRİSTİYAN FORUM > Hristiyan Forum 

İncil

İncil nedir? İncil değiştirildi mi? İncil'i kimler yazdı? Kaç tane İncil var? http://www.incil.biz
http://www.hristiyan.net, http://www.rabisamesih.net, http://www.hristiyanolmak.com, http://www.hristiyangazete.com


Kaç tane İncil vardır?


İncil Değişti mi?


İncil oku, dinle, indir, izle, PDF


En eski İncil şu anda nerede sergilenmektedir?


T A Ş I N D I Bulunan en eski Zebur Tevrat İncil hangi tarihlere aittir?


İncil ne zaman yazıldı?


İncil'i kim yazdı? İncil yazarları kimlerdir?


İncil (Katolik Sözlüğü)


Yahşuah (İsa)'nın dili Aramice miydi? İncil Aramice mi yazıldı?


Çin alfabesinde İncil hikayelerinin izleri


4 İncil'de Neden Farklılıklar Var?


İncil okumadan önce, çelişki iddiaları ile ilgili olarak, hatırlamanız gerekenler


İncil'deki çelişkilerin sebepleri nelerdir?


T A Ş I N D I İncil'in değişmediğinin savunulmasında onus probandi ilkesi


İncil 'i nasıl okumalıyız?


İncil kitapları nasıl seçilip kutsal kabul edildi?


İncil kitapları nasıl ortaya çıkmıştır?


İncil kitapları nasıl seçildi?


4 İncil mi var? Tek bir İncil mi, İnciller mi?


İncil’de gerçekten de çelişki var mı?


İncil hakkında bilgi


Pavlus'un kişisel dileklerinin İncil içinde yer alması ve Tanrı Sözü sayılması


Yahudi İskaryot neden ihanet etti? Yahuda İskaryot kurtulabilir miydi?


İsa Tanrı'ysa neden "niçin bana iyi diyorsunuz, iyi olan sadece Tanrı'dır" diyor?


matta 17:12 ve yuhanna 1:21 (Vaftizci Yahya, beklenen İlyas mıdır?)


Mesih, Yahuda İskaryot'a beni ihbar et dedi mi?


İncil Ne Zaman Yazılmıştır ?


İncil'in İbraniler mektubu yazarı


İblis, İsa'yı yüksek bir dağa çıkardı ve ülkeleri gösterdi, bu mümkün mü?


İsa Mesih, Tanrı ile konuşurken kendisiyle mi konuşuyordu?


İncil'i internetten okumak


Herkesi seveceğiz ama nasıl?


İncil'de Romalılar'dan neden korkuluyor?


İncil yakmak ölümcül günah mıdır?


Hırsız gibi, beklenmedik şekilde gelecektir


Vaftizci Yahya Peygamber, İlyas peygamber miydi?


İncil değiştirildi mi?


Matta Markos Luka Yuhanna


İncil'de mucizeler var mıdır?


İsa Mesih neden incir ağacını yasaklamıştır?


Matta, Markos, Luka ve Yuhanna arasından hangi kitabı okumam daha iyi olur?


İncil'deki 144.000 kişi kimlerdir?


İncil'de dünyanın yeni egemeni kimdir?


Vaftizci Yahya ve beklenen peygamber kimdir?


Matta 11'deki Lazarus'un Dirilişi'ni daha detaylı öğrenmek istiyorum


İncil'in Çoğaltılması Ve Değiştirilmemesi


İncil'i öğrenmeyi reddetmek?


T A Ş I N D I İncil'i ilk defa okuyacağım, benim gibilerin hangi çeviriyi okumasını önerirsiniz?


Markos 9:36-37


Aileme İncil'in değişmediğini nasıl açıklarım?


T A Ş I N D I Okuduğum İncil doğru mu?


İncil neden tanrısal bakış açısıyla yazılmıştır?


Matta 1-8'de anlatılmak istenen nedir?


Matta 8:18-22'de anlatılmak istenen nedir?


İncil'i okumaya nereden başlanmalı?


İncil okumanın/Dua etmenin adabı?


Kilise, Papa ve Matta 16:18-19


Yeşaya 7:14 ve Matta 1:22


Öteki Ulusların Arasına Girmeyin İle Kastedilen Nedir?


Matta 1.bölüm 22.ayet ve Yeşaya 7.bölüm 14.ayet hakkında...


İncil, Vahiy kitabındaki Üçüncü meleğin borazanı bir nükleer savaşı ifade ediyor olabilir mi?


Vahiy 4'te bahsedilen mühürlenmiş 144000 kişi neyi ifade ediyor?


İncil'in Vahiy kitabındaki Kraliçe, İngiltere Kraliçesi olabilir mi?


Matta 43-45: Rab, Rabbim'e dedi ki


Yuhanna 8:17-18 ayetleri ve üçlü birlik


Mesih'in Soyu Ne Kadar Öncesine Dayanıyor?


Baba ve Oğul birdir, lakin Baba, Oğul'dan üstündür ne demek? (Yuhanna 14:28)


Romalılar 8 ve Kutsal Üçlük


Sağ yanağınıza bir tokat atana öbür yanağınızı da çevirin. Burda ne yapmalıyız?


Peygamber İlyas ve İsa Mesih


Matta neden kendisinden bahsederken "Matta adındaki bu adam" diyor?


İşitme engelliler için İncil


Tanrı'nın bulut içinde gelmesi kavramı neyi ifade eder?


Bilginlerden gizlenip çocuklara açıklanan


Ortodokslar Matta 16:18-19'u nasıl yorumluyor ?


İsa neden "Beni gönderenin iradesini ararım" diyor?


İsa, Tanrı'ysa neden kendiliğimden birşey yapamam diyor?


İsa Tanrı'ya İsyan etmiş midir?


Galatyalılar 3:17-18


Bir videodaki papazın İncil'e birşeyler eklendiğini, çıkartıldığını söylediği iddiası


Seni incir ağacının altında gördüm ne demek?


İncil'i nereden temin edebilirim?


Katolik İnancı'nda; "Kimseye Baba (Peder) demeyin"


İncil'i nereden okumaya başlamalıyım?


Yuhanna 14:28


Yuhanna 1:1-5 ayetlerinin anlamı nedir?


1.Korintliler 6.Bölüm melekleri yargılamak


İncil'i Okumadan Önce Ne Yapmalıyız?


1. Korintliler 5.bölümde ne denilmek isteniyor?


Tüm Hristiyan kiliselerinde İncil yani Yeni Ahit Kanonu aynı mıdır?


Romalılar 14:23


Matta Markos Luka Yuhanna ve diğer bölümlerin farkı nedir?


Vahiy ve mezmurlar bölümünün imanıma katkıları


Matta 23:1-12


Kase mi Şarap mı?


İncil'deki Yardımcı kimdir?


Luka 17: 34-37 ayetlerinin anlamı nedir?


1. Korintliler 14:34-35'i açıklar mısınız?


Sadece sizi sevenleri severseniz...


Yuhanna 15 : 26


İsa Mesih neden kimseye baba demeyin dedi?


İncil, Luka 5:36-39 ayetlerinin anlamı nedir?


Önce Söz Vardı ile anlatılmak istenilen nedir?


Kutsal Öpüş nedir?


İman mı aklar, yasayı uygulamak mı?


Hananya ve Safira'nın Yargısı Hakkında


Baba, Oğul'dan üstün mü ? [Yehova Şahitleri]


Pavlus neden lanet ediyor?


İncil, Matta bölüm 15 kenanlı kadının imanı


İncil'in edebi bir yönü var mı?


İncil, Luka 22:36'nın yorumu nedir?


Matta, kendinden bahsederken neden başkasını anlatır gibi anlatıyor?


Galatyalılar 3:1-2 'ün yorumu nedir?


"Ben, yalnız İsrail halkının kaybolmuş koyunlarına gönderildim"in açıklaması nedir?


Matta 5:44 ayetini günlük hayatta uygulayamıyorum


Matta 1:16 ve Luka 3:23 arasında bilgi farkı var sanırım?


1.Korintliler 10:10 Ölüm Meleği nedir?


Acaba bir kişiye Baba demek Hristiyanlık'a aykırı mıdır [Matta 23:9]?


Yahuda'nın ölümü nasıl oldu?


İsa Mesih neden öğrencisinin babasını gömmesine izin vermiyor? Matta 8:21-22


İsa'dan yardım isteyen Kenanlı kadın


İncil nasıl oluştu?


İsa Mesih neden Kenanlı kadına yardım etmedi?


Ferisiler, beklediğimiz peygamber demekle neyi kastediyorlar?


Romalılara mektubu Pavlus yazmadı mı?


İman mı eylem mi? Kurtuluş yönteminde çelişki?


Rab İsa Mesih'in ilk mucizesi


"Alfa ve Omega, birinci ve sonuncu, başlangıç ve son, Tanrı'yım" (Vahiy 22:13)


İncil, Yuhanna 8:28'deki ego eimi ifadesi, İsa Mesih'in Tanrılığı'nı mı gösterir?


İsa Mesih'in çarmıhta ekşi şarabı içmesinin sebebi nedir?


İncil'in yeni antlaşması Tevrat mıdır ?


T A Ş I N D I Rab İsa Mesih'in gerçek ismi grekçe İncil'de ne diye geçer?


İsa Mesih'e İmmanuel ünvani verildi mi?


İznik Konsili'nde masa sallama efsanesinin başlangıcı


İncil'de İsa Mesih'in ölümünün anlatımındaki farklılığın nedeni nedir?


İncil'de Yahuda İskaryot nasıl öldü? Anlatımdaki farklılık bir çelişki mi?


İsa Mesih ne zaman öldü, kaç gün gömülü kaldı?


Yahuda, İsa Mesih ve 12. taht


İncil'i okurken sizi en çok etkileyen şey neydi?


Vahiy bölümünde bahsedilen taht ve Tanrı'nın yedi ruhu


Yargı Baba'nın mı Oğul'un mu?


Pavlos'un vizyonu


İsa Mesih'in Tanrı'nın sağında oturması ifadesini nasıl anlamalıyız?


İncil'de erkek başını örtmemeli diyor, Ermeni din adamları neden ayinde başlarını örtüyor?


İlk doğan kimdir? Mesih mi, Lazar mı?


Tanrı'nın Egemenliği her zaman değil miydi?


İsa Mesih'in pazartesi dirilmesi gerekmez miydi?


İncil'de Türkler'den bahsediliyor mu?


Matta 27:10, Yeremya, Zekeriya


T A Ş I N D I Mesih'in Tanrı'nın Oğlu olduğunun delili nedir?


T A Ş I N D I Yakup, İsa Mesih'in kardeşi mi?


İsa Mesih, Petrus'un Kaynanasını İyileştirdiyse?


Mesih neden kederlendi?


Yehoyakin'in kaç kardeşi vardı?


İsa kıyamet vaktini bilmiyor muydu?


Siz bilmediğinize tapıyorsunuz, biz bildiğimize tapıyoruz sözünün anlamı nedir?


"...Ilık olursan kusacağım" ne demek ?


Evlilik sakramenti


T A Ş I N D I Rab Mesih İsa çarmıha gerildikten 3 gün sonra dirildiği zaman ne yaptı ?


T A Ş I N D I Rab Mesih İsa çarmıha gerildikten 3 gün sonra dirildiği zaman ne yaptı ?


İncil'i yere koyarak okumamızda sakınca var mıdır?


Mesih'in çektiği sıkıntı eksik kalabilir mi? Koloseliler 1:24


İsa ve Asmanın Ürünü


Papalık mevkii ve Matta 23:9-10


Hangi İncil doğru?


Kanonik İncil'ler hakkında bilgi verir misiniz?


Boşandıktan sonra bir başkasıyla evlenmek


İncil'de peygamberlik kavramı


Yuhanna 20:29 Havariler ne kadar kutsaldır?


Matta 6:10 Dua Bölümü


Ben doğru kişileri değil, günahkarları tövbeye çağırmaya geldim


Luka 10:38 'deki ''gerekli olan tek şey'' nedir?


Yetmişler'e daha sonra ne oldu?


Tarihte apokrif incillerin kullanımı


İsa Mesih, Yuhanna 14:1'de ne demek istiyor?


Pavlus'un başka metkupları var mıydı?


Yuhanna 8'deki dipnot


İsa'nın duasına kim tanıklık etti?


Tevrat, Zebur ve İncil'de konu tekrarı var mı?


İncil'de kaç tane peygamber adı geçiyor?


Petrus'un İnkarı : Horoz ötmeden 3 kez mi, horoz iki kez ötmeden üç kez mi?


İncil'de Farklılık mı var?


Ruh'un kurtuluşu için bedeni şeytana teslim etmek


İncil, Luka 22:36-38'i nasıl anlamalıyız?


T A Ş I N D I İman eden herkes kurtulacak mı?


T A Ş I N D I İman eden herkes kurtulacak mı?


Neden 4 tane İncil var?


İncil'i nereden bulabilirim?


T A Ş I N D I İncil'in Yeni Dünya (Yehova Şahitleri) çevirisi güvenilir midir?


İki Mesih mi var?


İsa Mesih çarmıha gerildiğinde sitem mi etmiştir?


İncil'deki "Bu sözler birçok grekçe elyazmasında yoktur" ne anlama geliyor?


İncil'deki dipnotlardaki ''Bu ayet bazı el yazmalarında yoktur'' ne demektir?


Sahte İncillerin listesi


T A Ş I N D I Müslümanların Aziz Gerome'dan Papaz Damaz'a itiraflar iddiası


Aziz Gerome'dan Papa Şam'lı Hieronymus'a mektup


İncil'in Latince yazıldığı iddiası


İncil, Romalılar 8:28'i, sevdiğini kaybeden birine nasıl açıklarsınız?


İncil Luka'da bir çok kişi aramızda olup bitenleri yazmaya çalıştı deniliyor


Matta 24.36 ayetini açıklar mısınız?


Yargı herkes için eşit mi olacak?


Çarmıha gerilenin İsa Mesih olduğunu nereden biliyorsunuz?


Matta 23. Bölüm 9. Ayet "Yeryüzün de Kimseye Baba Demeyin" ?
Matta 23. Bölüm 9. Ayet "Yeryüzün de Kimseye Baba Demeyin" ? - 1
Matta 23. Bölüm 9. Ayet "Yeryüzün de Kimseye Baba Demeyin" ? - 2


İsa Mesih'in son akşam yemeği Fısıh yemeği miydi?


Bedensel olarak ölü olanlar hizmet etmeye devam eder mi?


Yeni Antlaşma'daki (İncil) esas amaç nedir?


İman edenlerin sahip olacakları yetenekler


Kıskançlık


T A Ş I N D I Yasa kurtuluş getirmiyorsa insanlar neden Yasa'ya uysunlar?


Kutsal Öpüşle Selamlamak nasıl yapılır?


Kanla Temizlenme


İncil Tahribata Uğradı mı ?


Hristiyanlık inancını anlamak için İncil'den başka kitap tavsiyeleriniz var mı?


Ellerin üstüne koyulması (İbraniler 6:1,2) nedir?


T A Ş I N D I Kaya, Kefas, Petrus, Papa, Kilise


Pavlus bölücüleri azarlıyor


Matta 24:36


İsa Mesih "Kutsal Yasa'yı geçersiz kılmaya değil tamamlamaya geldim" derken ne demek istiyor?


T A Ş I N D I Kutsal Yasa kalktı mı?


İbrahim'in bir çocuğu mu iki çocuğu mu vardı?


Hz. İbrahim'in kaç çocuğu vardır?


Matta Bölüm 26, Şarap ve Ekmek'in İsa Mesih'in Kanı ve Bedeni olması temsili midir?


Kenanlı kadının imanı?


Luka 11:24-26, Kötü Ruh geri gelince


kenanlı kadının imanı hakkında...


İncil'de İsa ve İblis'in içinde geçtiği bilimsel bir ayet


Koyunlarımı Güt ayeti konusunda Ortodoks Kilisesi'nin görüşü nedir?


Petrus Yerine Başkasının Karar Vermesi


Yuhanna ayrıntıları nasıl biliyor?


Markos 13:14 Yıkıcı İğrenç Şey


İncil, Matta 5:28'te ne denilmek isteniyor?


İsa Neden Petrus'a Şeytan Dedi?


Luka 19:27'de İsa neyi kastediyor?


Matta 16. bölümdeki kaya kimdir, nedir?
Matta 16. bölümdeki kaya kimdir, nedir? - 1
Matta 16. bölümdeki kaya kimdir, nedir? - 2


Matta 16. Bölüm 28. Ayet Hakkında


İbrahim'in satın almış olduğu tarla hk.


Yakup 4:5'teki alıntı


Kutsal öpüşle selamlamak nedir?


"İsrail'in on iki oymağını yargılayacaksınız" derken ne kastediliyor?


Eğer İsa'dan sonra gelecek olan bir peygamber yoksa, İsa; sahte ve gerçek peygamberi ayırmanın yolunu neden söylüyor?


Alemin Reisi konusunda


Yuhanna 16:11-14 ne anlatıyor?


Meryem'in eşi Yusuf'a ne oldu?


İsa Mesih'i Çarmıha Gerenlere Ne Olacak?


İsa Mesih ellerinden mi yoksa bileğinden mi çarmıha gerilmiştir?


Luka 19:27'yi açıklar mısınız?


Matta 21:31'yi açıklar mısınız?


İsa Mesih'i karşılamaya kim gitti?


2. Korintliler 5:13'te ne anlatılmak isteniyor?


Eusebius ve İsa Mesih'in Soyağacı


İsa Mesih'in soyunun Matta ve Luka'daki farklılığı


¨Yaptıklarınla Yargılanmak¨ Nedir?


El yazması İnciller


T A Ş I N D I Papa'nın Otoritesi ve Elçilerin İşleri 15. Bölümde Episkoposlar'ın Fikir Birliği


İncil'de Giritliler için neden tembel, obur deniyor?


Protestanlar Yuhanna 20:23 ayetini nasıl yorumluyorlar?


Hristiyanlık köleliği onaylar mı?


İsa'nın ismi neden İmmanuel değil?


Duanın gizlisi makbuldur


Matta 10/34 ayetini açıklar mısınız?


Matta 10:34


Kaftan hangi renk?


İsa Mesih neden neden 30-33 yaşında çarmıha gerildi?


1. Yuhanna 5:16-17 ayetlerine dair Protestan yorumu nedir?


İsa Mesih saat kaçta çarmıha gerildi?


İncil'de İsa Mesih'in tutuklanmasının farklı farklı anlatılmasının nedeni nedir?


1. Korintliler 14-34,45


Kutsal kitabımız İncil değiştirildi mi?


İsa Mesih, Luka 19:27'de ne demek istiyor ?


Yeni antlaşma metinleri neye göre kanonik kabul edildi?


İncil yazarları Markos ve Luka, havari değilkerken nasıl olur da yazdıkları vahiy kabul ediliyor?


Tanrı'm, neden beni terk ettin?


Luka 23. bölüm 40-46 arası ayetler


Yuhanna 14'te ne demek istiyor?


Matta 16:16-19 hakkında siz kardeşlerimin görüşleri nedir ?


İsa Mesih'ten önce İncil var mıydı? İncil ne demektir?


İncil'in kitap halinde toplanmasının kararı kimler tarafından verildi?


Tanrı'm, Tanrı'm, beni neden terk ettin?


T A Ş I N D I Süleyman Tapınağı'nin yeniden inşaası hakkında hristiyanlar ne düşünüyor?


T A Ş I N D I Süleyman Tapınağı'nin yeniden inşaası hakkında hristiyanlar ne düşünüyor?


T A Ş I N D I Süleyman Tapınağı'nin yeniden inşaası hakkında hristiyanlar ne düşünüyor?


İsa Mesih doğduktan sonra gelen üç kişi kimdir?


Vaftizci Yuhanna ile İsa Mesih'in diyaloğu


Matta 5:13-16


Tanrı insanı ayartır mı?


Pavlus Selanik ziyaretinde SÖZLE ne öğretti?


Günahtan arındıran Kan


Transfigürasyon (Katolik Sözlüğü)


İncil'in bazı bölümlerini kabul etmeyen mezhepler var mı?


Luka'nın yazdıkları neye göre kanonik kabul edilmiştir?


İncil neden Yunanca'dır?


Yüzbaşının İmanı (Luk. 7:1-10)


İncil'deki Matta ve Luka'da neden iki farklı soy ağacı var?


İsa Mesih'in Tanrı'nın sağında oturması ne demektir?


Yuhanna 9:1-5 i anlayamıyorum.


Meyvesiz İncir Ağacı Neden Lanetlenmiştir?


İncil'i okumaya nereden başlamalıyım?


İncil'in yazıldığı hali şu anda mevcut mudur?


İncil'in Değiştirilmemesi konusu hakkında kaynaklar


İncil, Matta'daki Yeryüzüne barış getirmeye geldiğimi sanmayın. Barış değil, kılıç getirmeye geldim ayeti


YANLIŞ SORU: İncil kime indirilmiştir ?


Hz. İsa'nın çarmıha gerilişi


İncil'de İsa Mesih'in Tutuklanışı neden farklı farklı anlatılıyor?


İsa ve günahkar kadın - Luka 7


Kimden korkmalıyız? Luka 12


Zenginlik ve Cennet - Luka 18


Çift yönlü emir - Markos 12


Allah'ın melekleri - Matta, İbraniler


1.Korintliler 5.bölüm


bu kadın nereli?


Bundan kimseye bahsetmeyin


T A Ş I N D I İsa Mesih 'in Yaşamı ve İncil Filmi


İsa Mesih'in mesajı yalnızca İsrailoğulları için midir?


İsa Mesih ne zaman çarmıha gerildi?


İsa Mesih ne zaman çarmıha gerildi?


İsa Mesih'in Soyu İncil'de yanlış mı yazıldı?


İsa Mesih, ölümü ve dirilişi arasındaki 3 günde neredeydi?


İsa Mesih in yeniden geliş zamanının bilgisi...


T A Ş I N D I Tanrı'yı görmek


T A Ş I N D I Tanrı'yı gören oldu mu?


Kölesi hasta olan Yüzbaşı


Gadara'da İsa'yı karşılamaya kaç kişi geldi?


İsa ile birlikte çarmıha gerilen haydutlar


Matta 3:14 ve Matta 11:2-3 hakkında...


Matta 5:17-19 hakkında...


Markos 12:36 ve Mezmur 110:1 hakkında...


Markos 10:18 hakkında...


Matta 10/5-6'daki diğer uluslar ve Samiriyeliler


luka 14-26


Matta 23:35 ve 2.Tarihler 24:22 Pasajları Hakkında...


Matta 21:18-20 ve Markos 11:12-14 ve 20-21 Pasajları Hakkında...


Vahiy kitabına kısa bir bakış - Ramazan Arkan


İbraniler'e Mektup'un yazarı ve Kanon'a dahil edilmesi


1.Selanikliler 4.Bölüm 13.-18.ayetler hakkında...


Yuhanna 21.Bölüm 20.-22.Ayetler hakkında...


Matta 27.bölüm 9.ve 10.ayetler ve Zekeriya 11.bölüm 12.ve 13.ayetler hakkında


Göklerin Egemenliğinde En Küçük Kim?


''Kutsal Yasa'da Özel Yorum Yoktur'' Ne Anlama Geliyor ?


Matta 20:6 ncı ayet çevirisi hakkında


2.Petrus 1:19


Eli,eli lema seviktani?


Markos Müjdesi'ne göre Mesih İsa Tanrı mıdır?


İsa Mesih'i tanrılaştıran Yuhanna İncili midir?


Matta 28:19-20'de yer alan sözler 1.yy.ın sonrasına mı ait?


Yakup İsa Mesih'in tanrılığından habersiz miydi?


Metafizik Bilimsel Veriler Zebur ve 2. Petrus yazılarını onaylıyor.


Tanrı'm, Tanrı'm, beni neden terk ettin?


Luka 5:23-24 ayağa kalk demek ve günahları bağışlamak


Luka Hatalı mıydı?


T A Ş I N D I Abiatharın kahinliği?


İlahlar ?


"O'na Nasıralı denecektir" Bunu hangi peygamberler söyledi?


Başka bir hata iddiası


Mesih'in öğrencilerini seçmesi: Matta 4 ve Yuhanna 1?


İncil, Matta 11:6


Zina Eden Kadın ve İsa


Yuhanna 3:7 ve Kutsal Ruh


Luka İncili'ndeki sıradışı sıralama


İsa Mesih'in Bedeni şimdi nerede ?


Stefan hata mı yaptı?


Matta'nın hatası mı? 2


Matta'nın hatası mı?


Apokrif Çocukluk İncilleri Nelerdir?


Seni uluslara ışık yaptım (Elçilerin İşleri 47)


finikeli kadının imanı


Yahya İlyas mı?yoksa değil mi?


İlahlar, yoksa İsa Tanrı Oğlu'yum demedi mi?


aziz mattaya mı yoksa aziz petrusa mı inanalım


Yeryüzüne Kılıç getirmeye geldim ayetinin anlamı nedir?


İncil'de anlatılan olayların tarihsel sıralaması


Tanrım, beni neden terk ettin? (Eli, lema şevaktani?)


İsa'nın Yuhanna. 10. bölümde anlatmak istediği


Değnek alınacak mı?


Yıkım ve Rab'bin Gelişi


İncil dışı kaynaklardan alıntılarla İncil'i yeniden oluşturmak mümkün mü?


Immanuel?


İncil Matta'dan sorular


Tanrı'nın sağında olmak nedir?


Tanrı'm, beni neden terk ettin?


T A Ş I N D I Hanok'un Peygamberliği?


T A Ş I N D I Amilenyumculuk - III


T A Ş I N D I Post-milenyumculuk-II


T A Ş I N D I Milenyumla İlgili Görüşler-Pre-milenyumculuk I


Yeni Antlasma Nedir?


İncil'de zindandaki ruhlar kimlerdir?


İncil'de Şeytan, nasıl oluyor da bu dünyanın ilahı sayılıyor?


T A Ş I N D I İncil çevirilerinde neden farklılık var?


T A Ş I N D I Eskatoloji Üzerine Bir Apoloji


Yolculuk için "değnek" alınacak mı yoksa alınmayacak mı?


T A Ş I N D I Milenyum Görüşleri


Yuhanna'da İsa Mesih'in İnsanlığı (İzmir Protestan Kilisesi Vaazları) - 3


Yuhanna'da İsa Mesih'in Tanrılığı (İzmir Protestan Kilisesi Vaazları) - 2


Yuhanna İncil'ine giriş (İzmir Protestan Kilisesi Vaazları) - 1


Yuhanna Kitabı Analizi


İsa Mesih buz üzerinde yürümüş olabilir


Sevgi, Korku?
ÜYE DEĞİLSENİZ, HEMEN ÜYE OLUN!

Kullanıcı adı:


Şifre:


Şifre (tekrar):


Email adresiniz:
(Forum sistemi size bir hoşgeldiniz emaili gönderecektir. Eğer geçersiz bir email kullanırsanız, üyeliğiniz bir süre sonra kendiliğinden askıya alınacaktır. Lütfen "@hotmail.com" email adreslerini kayıtta kullanmayınız)


Email adresiniz (tekrar): 
ÜYE İSENİZ, GİRİŞ YAPINIZ:

Kullanıcı adınız:


Şifreniz:Şifrenizi mi unuttunuz?
youtube: İncil filmini, azizlerin yaşamları filmlerini ve Hristiyanlık'la alakalı videolarımızı youtube kanalımızdan izleyin!
twitter: Forumdaki son mesajları, twitter hesaplarımız aracılığıyla takip edin!
facebook: Forumdaki son mesajları, facebook sayfalarımız aracılığıyla takip edin!


Hristiyanlık hakkında merak ettiğiniz şeyi aşağıdaki kutucuğa yazarak sitemiz içinde arayın!
katoliklik: Katoliklik, Katolikler, Katolik Kilisesi hakkında bilgiler
ortodoksluk: Ortodoksluk, Ortodokslar, Ortodoks Kilisesi hakkında bilgiler
protestanlık: Protestanlık, Protestanlar, Protestan Kilisesi hakkında bilgiler
hristiyan.net: Hristiyanlık nedir? Hristiyan kime denir? Hıristiyanlık inancı nasıldır?
hristiyanolmak.com: Nasıl Hristiyan olunur?Hristiyan olmak istiyorum diyenler neleri yapmalılar?
incil.biz: İncil nedir? Kaç tane İncil vardır? İncil'de neler yazar?
rabisamesih.net: İsa Mesih kimdir? İsa Mesih, Tanrı mı, insan mı, yoksa her ikisi de mi? İsa Mesih neler anlattı?
hristiyangazete.com: Türkçe, İngilizce, Yunanca - Hristiyan ve Hristiyan olmayan - Türkiye ve dünyadan haberler, basın özetleri takibi ve günlük email bültenlerine abonelik...
YHVH, Tanrı, Rab, Üçlü Birlik, allah: Hristiyanların Tanrı inancı
İncil: Hristiyanların İncil inancı
İsa Mesih: Hristiyanların İsa Mesih inancı
İslam: Hristiyanların İslam'a dair düşünceleri
Kuranı Kerim: Hristiyanların Kuranı Kerim'e dair düşünceleri
Muhammed: Hristiyanların Muhammed'e dair düşünceleri
v B u l l e t i n ® J e l s o f t - E n t e r p r i s e s L t d . - Copyright ©2000 - 2017,

HristiyanForum
Taksim, İstanbul