HRİSTİYAN FORUM


HRİSTİYAN FORUM > > Hristiyan Forum > Muhammed

İncil'de Muhammed (Ahmed) müjdeleniyor mu?

Bu konu 42691 kez okundu, 5 kez cevaplandı

buket
(İptal edilmiş üyelik (ban veya istek üzerine iptal))
- -

özellikle Hz.Muhammed için hristiyanlar ne düşünüyor? Hz.Mesih O'nun geleceğini müjdelememiş midir?

- -
evangelion
(Ziyaretçi)
- -

buket yazdı:
özellikle Hz.Muhammed için hristiyanlar ne düşünüyor? Hz.Mesih O'nun geleceğini müjdelememiş midir?

Bu konuda başka arkadaşlar da cevap vereceklerdir ve vermelerini de isterim...

Hristiyan inancında Kutsal Kitap'tan anladığım ve gördüğüm kadarıyla İsa Mesih'e kadar olan ve Kutsal Kitap'ta ismi geçen Tanrı adamlarına, Kutsal Kitap'ın ışığında, Kutsal Kitap'ın gösterdiği-anlattığı şekilde, inanılmaktadır.

Daha sonra ortaya çıkmış ve peygamber olduğunu söylemiş olan İslam veya başka her hangi dinin peygamberine, gurusuna, rabbunisine Tevrat-Zebur-İncil'de YHVH olarak geçen Yaratıcının elçisi olmadığına inanılmaktadır.İsa Mesih'in bir peygamberi müjdelediğini iddia edenler aşağıdaki ayetleri ortaya delil olarak sunmaktadırlar;

(Parantez içinde yazacaklarım konu ile ilgili açıklamalardır.)İNCİL, Yuhanna kitabı, bölüm 14

1 «Yüreğiniz sıkılmasın. Tanrı'ya iman edin, bana da iman edin.
2 Babamın evinde yaşanacak çok yerler vardır. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum.

3 Gider ve size yer hazırlarsam, siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım.

4 Benim gideceğim yerin yolunu biliyorsunuz.»

5 Tomas, «Rab, senin nereye gideceğini bilmiyoruz, yolu nasıl bilebiliriz?» dedi.

6 İsa ona, «Yol, gerçek ve yaşam ben'im» dedi. «Benim aracılığım olmadan Baba'ya kimse gelemez.

7 Beni tanısaydınız, Babamı da tanırdınız. Artık O'nu tanıyorsunuz, O'nu gördünüz.»

8 Filipus, «Rab, bize Baba'yı göster, bu bize yeter» dedi.

9 İsa, «Filipus» dedi, «bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadın mı? Beni görmüş olan, Baba'yı görmüştür. Sen nasıl, `Bize Baba'yı göster' diyorsun?

10 Benim Baba'da, Baba'nın da bende olduğuna inanmıyor musun? Size söylediğim sözleri kendiliğimden söylemiyorum, ama bende yaşayan Baba kendi işlerini yapıyor.

11 Bana iman edin; ben Baba'dayım, Baba da bendedir. Hiç değilse bu işlerden dolayı iman edin.

12 Size doğrusunu söyleyeyim, benim yaptığım işleri, bana iman eden de yapacak; hatta daha büyüklerini yapacaktır. Çünkü ben Baba'ya gidiyorum.

13 Baba Oğul'da yüceltilsin diye, benim adımla dilediğiniz her şeyi yapacağım.

14 Benim adımla benden ne dilerseniz yapacağım.

15 «Beni seviyorsanız, buyruklarımı yerine getirirsiniz.

16>17 Ben de Baba'dan dileyeceğim ve O, sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir Yardımcı, Gerçeğin Ruhunu verecek. Dünya O'nu kabul edemez. Çünkü O'nu ne görür, ne de tanır. Siz O'nu tanıyorsunuz. Çünkü O aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır.


(1. Nokta: Gelecek olan varlık sonsuza dek bizimle olacaktır. Oysaki İslam peygemberi sonsuza dek bizimle değildir ve daha da derine inersek, bu sözlerin söylendiği havarilerle de beraber olmamıştır.
2.Nokta: O, Yardımcı ve Gerçeğin Ruhu'dur. İslam peygamberi birşeyin yardımcısı mıdır? Veya bir Ruh mudur? Bunlar iddia sahibinden beklenen cevaplardır.
3. Nokta: Dünya, O'nu kabul edemez. Dünyada İslam peygamberini kabul eden birçok kişi vardır...)


18 Sizi öksüz bırakmayacağım, size geri döneceğim.

19 Az sonra dünya artık beni görmeyecek, ama siz beni göreceksiniz. Ben yaşadığım için siz de yaşayacaksınız.

20 O gün anlayacaksınız ki, ben Babamdayım, siz bendesiniz, ben de sizdeyim.

21 Kim buyruklarımı bilir ve yerine getirirse, işte beni seven odur. Beni seveni Babam da sevecektir. Ben de onu seveceğim ve kendimi ona göstereceğim.»

22 Yahuda - İskariyot değil - O'na, «Rab, nasıl olur da kendini dünyaya göstermeyip bize göstereceksin?» diye sordu.

23 İsa ona şu karşılığı verdi: «Beni seven sözüme uyar, Babam da onu sever. Biz de ona gelir, onunla birlikte yaşarız.

24 Beni sevmeyen, sözlerime uymaz. İşittiğiniz söz benim değil, benigönderen Baba'nındır.

25 «Ben daha aranızdayken size bunları söyledim.

26 Ama Baba'nın benim adımla göndereceği Yardımcı, Kutsal Ruh, size her şeyi öğretecek, bütün söylediklerimi size hatırlatacak.


(4. Nokta: Yardımcıyı yani Kutsal Ruh'u, "Baba", İsa'nın adıyla gönderecek. İslam'da, İncil'deki "Baba" kavramı yoktur. İslam peygamberi de İsa'nın adıyla gelmemiştir.
5. Nokta: Kutsal Ruh bize gerekli olan herşeyi öğretecektir. Burada bu ayette hitap edilen kişiler havarilerdir, dolayısıyla Kutsal Ruh - Yardımcı - Gerçeğin Ruh'u havarilere ve şimdide günümüzde hristiyanlara Tanrı Egemenliği hakkında bildikleri şeyleri öğreten varlıktır. İslam Peygamberi, havarilerden yüzlerce yıl sonra ortaya çıkmıştır.
6. Nokta: Kutsal Ruh, bizlere İsa'nın söylediklerini hatırlatacaktır. İslam peygamberi bizlere İsa Mesih'ten çok farklı şeyler söylemektedir. )


27 Size esenlik bırakıyorum, size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın.

28 Size, `Gidiyorum, ama yanınıza döneceğim' dediğimi işittiniz. Beni sevseydiniz, Baba'ya gideceğim için sevinirdiniz. Çünkü Baba benden üstündür.

29 Bunları size şimdiden, her şey olup bitmeden önce söyledim. Öyle ki, bunlar olunca inanasınız.

30 Artık sizinle uzun uzun konuşmayacağım. Çünkü bu dünyanın egemeni geliyor. Onun benim üzerimde hiçbir yetkisi yoktur.

31 Ama dünyanın, Baba'yı sevdiğimi ve Baba'nın bana buyurduğu her şeyi yerine getirdiğimi anlamasını istiyorum. Haydi kalkın, buradan gidelim.İNCİL, Yuhanna kitabı, bölüm 16

5 «Şimdiyse beni gönderenin yanına gidiyorum. Ne var ki, içinizden hiçbiri bana, `Nereye gidiyorsun?' diye sormuyor.

6 Ama size bunları söylediğim için yüreğiniz kederle doldu.

7 Size gerçeği söylüyorum, benim gidişim sizin yararınızadır. Gitmezsem, Yardımcı size gelmez. Ama gidersem, O'nu size gönderirim.


(7. Nokta: Yardımcının gelişi İsa'ya, daha doğrusu İsa'nın çarmıhta ölüp, 3.gün dirilip, gökyüzüne yükselmesine, Baba'nın yanına gitmesine bağlıdır, ayrıca Yardımcı'yı gönderen İsa Mesih'tir. Dolayısıyla bu madde de İslam'ın öğretişleri ile çelişmektedir.)


8 O gelince dünyanın günah, doğruluk ve gelecek yargı konusundaki suçluluğunu dünyaya gösterecektir.

9 Günah konusunda - çünkü bana iman etmezler.

10 Doğruluk konusunda - çünkü Baba'ya gidiyorum, artık beni görmeyeceksiniz.

11 Yargı konusunda - çünkü bu dünyanın egemeni yargılanmış bulunuyor.

12 «Size daha çok söyleyeceklerim var, ama şimdi bunlara dayanamazsınız.

13 Ne var ki O, yani Gerçeğin Ruhu gelince, sizi her gerçeğe yöneltecek. O kendiliğinden konuşmayacak, yalnız işittiklerini söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek.


(8. Nokta: Gerçeğin Ruhu, kendiliğinden konuşmayacak, işittiklerini söyleyecek ve gelecekte olacakları bildirecektir. İslam peygamberi için mümüinleri "işittiklerini söyledi" diyebilirler ancak burada bildirilen şeyler içinde gelecekte olacak olan olaylar vardır ve yine hatırlamak gerekir ki burada hitap edilen kişiler havarilerdir ve İslam peygamberi daha henüz dünyada değildir.)


14 O beni yüceltecek. Çünkü benim olandan alacak ve size bildirecek.


(9. Nokta: O, İsa'yı yüceltecektir. İslamiyet inancında ise çok açıktır ki İsa Mesih, sadece insan ve peygamber olarak geçmektedir. İsa yüceltilmemektedir.)


15 Baba'nın her nesi varsa benimdir. `Benim olandan alacak ve size bildirecek' dememin nedeni budur.

16 «Kısa süre sonra beni artık görmeyeceksiniz; yine kısa süre sonra beni göreceksiniz.»Son olarak, işin en ilginci, hristiyanlar Kutsal Kitap'ın değişmediğinin Kur'an'da da geçtiğini söylediklerinde (http://www.hris...ligi/index.htm ) "Siz Kur'an'dan delil mi sunuyorsunuz?" diye sorup konuyu geçiştirirlerken, İslamiyetin, Kur'an'ın, İslam peygamberinin ilahiliğinin dayandırıldığı bence en büyük temel olan bu konuda "değiştirilmiş" diye iddia edilen İncil'den referanslar gösterilmektedir...- -
Flyboy
(Kayıtlı Kullanıcılar)
- -

Müslüman olarak büyümüş biri olmama rağmen anlayamıyorum ben. İncil değiştirilmiş diyip İncil'de yazılanların geçerli olmadığını söyle, sonra kalk İncil'den muhammede kanıt ara. Yahu arkadaş insanda biraz akıl fikir olur. Dün yalan dediğin kitaptan bugün alıntılar yapıyorsun. Ne yapacağınıza bir karar verin artık da gülünç duruma düşmeyin. Tabi sizi de anlıyorum böyle basit bir arap felsefesini savunmak zor, ama kalbinize salınmış artık tehdit ve korku tohumları, siz de kabul edemiyorsunuz. Ben de öyleydim. Anlıyorum.

- -
Kyrie_Eleison
(İptal edilmiş üyelik (ban veya istek üzerine iptal))
- -

Tayfunx35 yazdı:
Tüm Hristiyanlara acıyorum. Ölünce vücudunu yakarak yok eden hristiyanlara gelin iman edin İslamiyet gibi bir dine gelin iman edin suphesizki Islam dini barış dinidir.

Sıkıştığında herşeyi inkar eden, siyaha "beyaz", beyaza "siyah" diyen biriyle nasıl tartışırsın? İşine geldiğinde yalan söyleyen, her türlü sahtekarlığa başvuran ve buna "Takiye" deyip kendini haklı çıkaran, vicdanını rahatlatan biriyle nasıl tartışırsınız?

Kendisi gibi düşünmeyen veya düşünüp de fikir değişmiş olanın kafasını kesen, her türlü terrörü uygulayan ama vicdanı asla sızlamayan, “Allah adına cihad yapıyorum” diyen bir mantaliteyle nasıl tartışırsınız?

Musa ve Harun’un kızkardeşi Meryem’i, bunlardan 1500 sene sonra yaşayan Rab İsa Mesih'in annesi Meryem olduğunu zanneden, bu hatayı 3 ayrı yerde vurgulayan ve bunu hâlâ daha çare üretip mazaret arayan, haklı göstermeye çalışan bir mentaliteye artık neyi, nasıl izah edersin?

Pers Kralı Ahaşveroş’un sağ kolu adamı olan Haman’ı, bunlardan 1000 yıl evvel yaşamış olan, Mısır Firavun’unun ordular komutanı zanneden bir Kitab’a ‘Allah Kelâmı’ diyenlerle ve buna inanmakta ısrar edenlerle tartışmanın ne anlamı var?

‘Hakikat’ ve ‘Cebrail’den gelen Vahiy’ diye diye, Yahudi masallarını hakikat zannedip kitaplarına yerleştiren, Zerduş Dinindeki (Zoroastrianism) Burak atıyla göklere çıkma hikâyesini aynen aktaran, Hindistan dinlerinden ‘Huri Kızlarını’ sahiplenen bir din mensubuyla, doğruları nasıl konuşacaksın?

Beş-altı yaşlarındaki çocuklarla evliliği mübah gören, dokuz yaşındakilerle gerdeğe gireni haklı çıkaran ve bunu günlük hayatında da uygulayan bir mentaliteye, Rab’bin Kutsallığını nasıl anlatacaksın? (5-6 yaşlarında 136 tane çocuk, 40-60 yaşlarındaki kocalara, ikinci, üçüncü ve dördüncü karıları olarak evlendirildi sadece birkaç yıl önce Hamas’ın Gaza’sında).

Yahudiler dışında hiçbir zaman, hiçbir ırktan, hiçbir peygamberin gelmediğini ve gelmiyeceğini; bunu Kutsal Kitab’ın söylediğini, açık ve net söylediğimiz halde ve bu tarihte de doğrulandığı halde, yine de, “Bana hiçbir mucize verilmedi, gaipten de bilgim yok” diyenin bir peygamber olduğunda ısrar edenlere başka ne diyeceksiniz?

“Kitaplarınız değişmiştir. Güvenilmezdir” deyip de, ‘bir satır’ bile eski nüshalardan önümüze ispat olarak koyamayanlardan; “Tevrat, Zebur ve İncil’i doğrulayıcı” olmak için gelmiş olan kendi kitaplarına bile ters düşme pahasına, Tanrı Kelâmı’nı inkârda yeminli gibi görünen bu insanlarla, “Tanrı Kelâmını koruyacak güçtedir” gibi bir tartışmaya nasıl girebilirsiniz?

Yürek değişmeden, Yeniden Doğmadan, yeni bir Ruh almadan, Kutsal olmadan Cennete gideceklerini terazilere bağlamış; her günahın bedelini sadaka ve oruçla ödeyebileceğini zanneden, bazıları için geçerli, bazıları için ise geçersiz olan bir ‘Allah Merhameti’ne güvenen ve bunu mantıklı bulan bir anlayışa, Tanrı’nın adaletini nasıl öğreteceksin?

Cenneti, ‘Huri kızlarıyla sonsuz bir cinsellik alemi’ zanneden, yemişler ve şarap ırmakları ile dolu, dünyada yasak olan herşeyin sonsuza dek yaşanacağı bir yer ve böyle bir düşünceyi de ‘ruhsal’ zanneden gariban bir mentaliteye neyi anlatacaksın?

Mekke’de ‘Kara Taş’ etrafında dönmek ve her defasında taşı öpmek ve orda yapılan diğer bütün ibadetler, dağdan dağa koşmalar, aynen putperestler tarafından, islamdan önce de var idi ve yapılıyordu. Şimdi ise, bu eski şeyleri ‘Yeni ve en son din’ iddiası ile aynen Müslümanlar yapıyor. Bunları görmek istemeyenlerle neyi tartışacaksınız?

Dininin ‘Beş Şartı’nın bir tanesi bile, “Tövbe etmek, af dilemek, günahtan dönmek veya Kutsal olmak” gibi hiçbir söz içermiyen, böyle bir şarta gereksinim duymayan ve ‘Sevgi’ sözünden yoksun veya mikroskopla aranmasını gerektiren bir inanç mensubu ile ne konuşabilirsiniz?

Kendi kitabının bile, “Bakireden doğdu. O’na Ruh’umuzdan üfledik. O hamile kaldı. O Tanrı’dan bir Ruhtur. O Tanrı Kelâmı’dır. Meryem oğlu İsa, o Mesih’tir. Hiçbir günah işlememiştir. Göklere alınmış ve yeniden gelecek olandır” dediği halde, bütün bunları geçiştirmeye çalışan ve ‘ölümüne’ sıfırla çarpma gayreti içerisinde olan, inkarcı bir mentaliteye başka ne söyleyeceksin?

Bu yüzden defalarca söylüyoruz. Aç olanlara can feda. Ama tok olanlara vaktimiz yok. Bütün bunları ve bunlardan çok daha fazlasını bildiği halde, hâlâ düşüncelerinde ısrar edenler, kendi kendilerini mahkûm etmişlerdir. Bunlar, futbol takımı tutar gibi, din tutarlar. Dini, milliyetinin bir parçası sanıyorlar. Peygamberi ‘Arap’ ise, bu milliyetçiliğe girer; ‘Yahudi’ ise hainliğe. İnsanların kendileri hakkındaki düşüncelere, Rab’bin düşüncelerinden daha fazla önem veriyorlar. Tanrı’yı memnun etmektense, insanları memnun etmeyi yeğliyorlar. Sonra da gel, bunlarla tartış. İslam bir dinden ziyade; bir KÜLTÜR'dür.

- -
Augustinus
(KATOLİK MODERATOR (Bu bilginin doğruluğu yönetim tarafından onaylanmıştır))
- -

Tayfunx35 yazdı:
Tüm Hristiyanlara acıyorum. Ölünce vücudunu yakarak yok eden hristiyanlara gelin iman edin Islamiyet gibi bir dine gelin iman edin suphesizki Islam dini barış dinidir.

O.K! Yarın hemen tövbe edip Müslüman olayın sen söyledin ya! Kesinlikle doğru ve haklısın :)))

Biz de sana acıyoruz çünkü ya daha açıp kendi kutsalını okumamışsın ve cahilsin ya da okuduğunu anlamamışsın kıtsın ya da anlamamazlıktan gelmişsin kendini kandırıyorsun.

Barış dini İslam:

ENFAL 39
Siz de, ortalıkta hiçbir fitne kalmayıp din tamamıyla Allah'ın dini oluncaya kadar onlarla cihad edin! Eğer vazgeçerlerse muhakkak ki Allah yaptıklarını görür.

IŞİD şu an bunu yapıyor.


BAKARA 191
Onları nerede yakalarsanız öldürün ve sizi çıkardıkları yerden onları çıkarın. O fitne, adam öldürmekten daha kötüdür. Yalnız Mescid-i Haram'ın yanında, onlar sizinle savaşmadıkça*** siz de onlarla savaşmayın! Fakat sizi öldürmeye kalkışırlarsa, hemen onları öldürün. Kafirlerin cezası böyledir.


*** Savaşmadıkça dediği İslam'a göre İslam'ı kabul etmemek ve cizye vergisini ödemeyi reddetmek İslam'a savaş açmaktır. Yani şu an ben İslam'a savaş açmış olarak kabul ediliyorum ve Kuran'a göre öldürülmem gerekli.

Bize böyle saçma sapan savlarla gelmeyin, bir arada güzel güzel yaşamayı istiyoruz.

"Sizin dininiz size bizim dinimiz bize!!!" değil mi?

- -
S ADMİN
(☩admin מְדָן)
Benzer konular:

HRİSTİYAN FORUM > > Hristiyan Forum > Muhammed

İncil'de Muhammed (Ahmed) müjdeleniyor mu?

Bu konu 42691 kez okundu, 5 kez cevaplandıÜYE DEĞİLSENİZ, HEMEN ÜYE OLUN!

NOT: Kutucuğa tıkladığınızda çıkan "güvenli değil" uyarısını önemsemeyiniz. Sitemizde kredi kartı bilgileri talep edilmemektedir.

Kullanıcı adı:


Şifre:


Şifre (tekrar):


Email adresiniz:
(Forum sistemi size bir hoşgeldiniz emaili gönderecektir. Eğer geçersiz bir email kullanırsanız, üyeliğiniz bir süre sonra kendiliğinden askıya alınacaktır. Lütfen "@hotmail.com" email adreslerini kayıtta kullanmayınız)


Email adresiniz (tekrar): 


ÜYE İSENİZ, GİRİŞ YAPINIZ:

NOT: Kutucuğa tıkladığınızda çıkan "güvenli değil" uyarısını önemsemeyiniz. Sitemizde kredi kartı bilgileri talep edilmemektedir.

Kullanıcı adınız: .


Şifreniz:Şifrenizi mi unuttunuz?
HRİSTİYAN FORUM
İncil'de Muhammed (Ahmed) müjdeleniyor mu?
v B u l l e t i n ® J e l s o f t - E n t e r p r i s e s L t d . - Copyright ©2000 - 2017,

HristiyanForum
Taksim, İstanbul


youtube - twitter - facebook