HRİSTİYAN FORUM


İncil'de Muhammed (Ahmed) müjdeleniyor mu?buket
(İptal edilmiş üyelik (ban veya istek üzerine iptal))

özellikle Hz.Muhammed için hristiyanlar ne düşünüyor? Hz.Mesih O'nun geleceğini müjdelememiş midir?

- -
 #1.  ✍ 2005-06-16, 21:08evangelion
(Ziyaretçi)

buket :
özellikle Hz.Muhammed için hristiyanlar ne düşünüyor? Hz.Mesih O'nun geleceğini müjdelememiş midir?

Bu konuda başka arkadaşlar da cevap vereceklerdir ve vermelerini de isterim...

Hristiyan inancında Kutsal Kitap'tan anladığım ve gördüğüm kadarıyla İsa Mesih'e kadar olan ve Kutsal Kitap'ta ismi geçen Tanrı adamlarına, Kutsal Kitap'ın ışığında, Kutsal Kitap'ın gösterdiği-anlattığı şekilde, inanılmaktadır.

Daha sonra ortaya çıkmış ve peygamber olduğunu söylemiş olan İslam veya başka her hangi dinin peygamberine, gurusuna, rabbunisine Tevrat-Zebur-İncil'de YHVH olarak geçen Yaratıcının elçisi olmadığına inanılmaktadır.İsa Mesih'in bir peygamberi müjdelediğini iddia edenler aşağıdaki ayetleri ortaya delil olarak sunmaktadırlar;

(Parantez içinde yazacaklarım konu ile ilgili açıklamalardır.)İNCİL, Yuhanna kitabı, bölüm 14

1 «Yüreğiniz sıkılmasın. Tanrı'ya iman edin, bana da iman edin.
2 Babamın evinde yaşanacak çok yerler vardır. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum.

3 Gider ve size yer hazırlarsam, siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım.

4 Benim gideceğim yerin yolunu biliyorsunuz.»

5 Tomas, «Rab, senin nereye gideceğini bilmiyoruz, yolu nasıl bilebiliriz?» dedi.

6 İsa ona, «Yol, gerçek ve yaşam ben'im» dedi. «Benim aracılığım olmadan Baba'ya kimse gelemez.

7 Beni tanısaydınız, Babamı da tanırdınız. Artık O'nu tanıyorsunuz, O'nu gördünüz.»

8 Filipus, «Rab, bize Baba'yı göster, bu bize yeter» dedi.

9 İsa, «Filipus» dedi, «bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadın mı? Beni görmüş olan, Baba'yı görmüştür. Sen nasıl, `Bize Baba'yı göster' diyorsun?

10 Benim Baba'da, Baba'nın da bende olduğuna inanmıyor musun? Size söylediğim sözleri kendiliğimden söylemiyorum, ama bende yaşayan Baba kendi işlerini yapıyor.

11 Bana iman edin; ben Baba'dayım, Baba da bendedir. Hiç değilse bu işlerden dolayı iman edin.

12 Size doğrusunu söyleyeyim, benim yaptığım işleri, bana iman eden de yapacak; hatta daha büyüklerini yapacaktır. Çünkü ben Baba'ya gidiyorum.

13 Baba Oğul'da yüceltilsin diye, benim adımla dilediğiniz her şeyi yapacağım.

14 Benim adımla benden ne dilerseniz yapacağım.

15 «Beni seviyorsanız, buyruklarımı yerine getirirsiniz.

16>17 Ben de Baba'dan dileyeceğim ve O, sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir Yardımcı, Gerçeğin Ruhunu verecek. Dünya O'nu kabul edemez. Çünkü O'nu ne görür, ne de tanır. Siz O'nu tanıyorsunuz. Çünkü O aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır.


(1. Nokta: Gelecek olan varlık sonsuza dek bizimle olacaktır. Oysaki İslam peygemberi sonsuza dek bizimle değildir ve daha da derine inersek, bu sözlerin söylendiği havarilerle de beraber olmamıştır.
2.Nokta: O, Yardımcı ve Gerçeğin Ruhu'dur. İslam peygamberi birşeyin yardımcısı mıdır? Veya bir Ruh mudur? Bunlar iddia sahibinden beklenen cevaplardır.
3. Nokta: Dünya, O'nu kabul edemez. Dünyada İslam peygamberini kabul eden birçok kişi vardır...)


18 Sizi öksüz bırakmayacağım, size geri döneceğim.

19 Az sonra dünya artık beni görmeyecek, ama siz beni göreceksiniz. Ben yaşadığım için siz de yaşayacaksınız.

20 O gün anlayacaksınız ki, ben Babamdayım, siz bendesiniz, ben de sizdeyim.

21 Kim buyruklarımı bilir ve yerine getirirse, işte beni seven odur. Beni seveni Babam da sevecektir. Ben de onu seveceğim ve kendimi ona göstereceğim.»

22 Yahuda - İskariyot değil - O'na, «Rab, nasıl olur da kendini dünyaya göstermeyip bize göstereceksin?» diye sordu.

23 İsa ona şu karşılığı verdi: «Beni seven sözüme uyar, Babam da onu sever. Biz de ona gelir, onunla birlikte yaşarız.

24 Beni sevmeyen, sözlerime uymaz. İşittiğiniz söz benim değil, benigönderen Baba'nındır.

25 «Ben daha aranızdayken size bunları söyledim.

26 Ama Baba'nın benim adımla göndereceği Yardımcı, Kutsal Ruh, size her şeyi öğretecek, bütün söylediklerimi size hatırlatacak.


(4. Nokta: Yardımcıyı yani Kutsal Ruh'u, "Baba", İsa'nın adıyla gönderecek. İslam'da, İncil'deki "Baba" kavramı yoktur. İslam peygamberi de İsa'nın adıyla gelmemiştir.
5. Nokta: Kutsal Ruh bize gerekli olan herşeyi öğretecektir. Burada bu ayette hitap edilen kişiler havarilerdir, dolayısıyla Kutsal Ruh - Yardımcı - Gerçeğin Ruh'u havarilere ve şimdide günümüzde hristiyanlara Tanrı Egemenliği hakkında bildikleri şeyleri öğreten varlıktır. İslam Peygamberi, havarilerden yüzlerce yıl sonra ortaya çıkmıştır.
6. Nokta: Kutsal Ruh, bizlere İsa'nın söylediklerini hatırlatacaktır. İslam peygamberi bizlere İsa Mesih'ten çok farklı şeyler söylemektedir. )


27 Size esenlik bırakıyorum, size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın.

28 Size, `Gidiyorum, ama yanınıza döneceğim' dediğimi işittiniz. Beni sevseydiniz, Baba'ya gideceğim için sevinirdiniz. Çünkü Baba benden üstündür.

29 Bunları size şimdiden, her şey olup bitmeden önce söyledim. Öyle ki, bunlar olunca inanasınız.

30 Artık sizinle uzun uzun konuşmayacağım. Çünkü bu dünyanın egemeni geliyor. Onun benim üzerimde hiçbir yetkisi yoktur.

31 Ama dünyanın, Baba'yı sevdiğimi ve Baba'nın bana buyurduğu her şeyi yerine getirdiğimi anlamasını istiyorum. Haydi kalkın, buradan gidelim.İNCİL, Yuhanna kitabı, bölüm 16

5 «Şimdiyse beni gönderenin yanına gidiyorum. Ne var ki, içinizden hiçbiri bana, `Nereye gidiyorsun?' diye sormuyor.

6 Ama size bunları söylediğim için yüreğiniz kederle doldu.

7 Size gerçeği söylüyorum, benim gidişim sizin yararınızadır. Gitmezsem, Yardımcı size gelmez. Ama gidersem, O'nu size gönderirim.


(7. Nokta: Yardımcının gelişi İsa'ya, daha doğrusu İsa'nın çarmıhta ölüp, 3.gün dirilip, gökyüzüne yükselmesine, Baba'nın yanına gitmesine bağlıdır, ayrıca Yardımcı'yı gönderen İsa Mesih'tir. Dolayısıyla bu madde de İslam'ın öğretişleri ile çelişmektedir.)


8 O gelince dünyanın günah, doğruluk ve gelecek yargı konusundaki suçluluğunu dünyaya gösterecektir.

9 Günah konusunda - çünkü bana iman etmezler.

10 Doğruluk konusunda - çünkü Baba'ya gidiyorum, artık beni görmeyeceksiniz.

11 Yargı konusunda - çünkü bu dünyanın egemeni yargılanmış bulunuyor.

12 «Size daha çok söyleyeceklerim var, ama şimdi bunlara dayanamazsınız.

13 Ne var ki O, yani Gerçeğin Ruhu gelince, sizi her gerçeğe yöneltecek. O kendiliğinden konuşmayacak, yalnız işittiklerini söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek.


(8. Nokta: Gerçeğin Ruhu, kendiliğinden konuşmayacak, işittiklerini söyleyecek ve gelecekte olacakları bildirecektir. İslam peygamberi için mümüinleri "işittiklerini söyledi" diyebilirler ancak burada bildirilen şeyler içinde gelecekte olacak olan olaylar vardır ve yine hatırlamak gerekir ki burada hitap edilen kişiler havarilerdir ve İslam peygamberi daha henüz dünyada değildir.)


14 O beni yüceltecek. Çünkü benim olandan alacak ve size bildirecek.


(9. Nokta: O, İsa'yı yüceltecektir. İslamiyet inancında ise çok açıktır ki İsa Mesih, sadece insan ve peygamber olarak geçmektedir. İsa yüceltilmemektedir.)


15 Baba'nın her nesi varsa benimdir. `Benim olandan alacak ve size bildirecek' dememin nedeni budur.

16 «Kısa süre sonra beni artık görmeyeceksiniz; yine kısa süre sonra beni göreceksiniz.»Son olarak, işin en ilginci, hristiyanlar Kutsal Kitap'ın değişmediğinin Kur'an'da da geçtiğini söylediklerinde (http://www.hris...ligi/index.htm ) "Siz Kur'an'dan delil mi sunuyorsunuz?" diye sorup konuyu geçiştirirlerken, İslamiyetin, Kur'an'ın, İslam peygamberinin ilahiliğinin dayandırıldığı bence en büyük temel olan bu konuda "değiştirilmiş" diye iddia edilen İncil'den referanslar gösterilmektedir...- -
 #2.  ✍ 2005-06-16, 22:56Flyboy
(Kayıtlı Kullanıcılar)

Müslüman olarak büyümüş biri olmama rağmen anlayamıyorum ben. İncil değiştirilmiş diyip İncil'de yazılanların geçerli olmadığını söyle, sonra kalk İncil'den muhammede kanıt ara. Yahu arkadaş insanda biraz akıl fikir olur. Dün yalan dediğin kitaptan bugün alıntılar yapıyorsun. Ne yapacağınıza bir karar verin artık da gülünç duruma düşmeyin. Tabi sizi de anlıyorum böyle basit bir arap felsefesini savunmak zor, ama kalbinize salınmış artık tehdit ve korku tohumları, siz de kabul edemiyorsunuz. Ben de öyleydim. Anlıyorum.

- -
 #3.  ✍ 2011-02-16, 19:35Kyrie_Eleison
(İptal edilmiş üyelik (ban veya istek üzerine iptal))

Tayfunx35 :
Tüm Hristiyanlara acıyorum. Ölünce vücudunu yakarak yok eden hristiyanlara gelin iman edin İslamiyet gibi bir dine gelin iman edin suphesizki Islam dini barış dinidir.

Sıkıştığında herşeyi inkar eden, siyaha "beyaz", beyaza "siyah" diyen biriyle nasıl tartışırsın? İşine geldiğinde yalan söyleyen, her türlü sahtekarlığa başvuran ve buna "Takiye" deyip kendini haklı çıkaran, vicdanını rahatlatan biriyle nasıl tartışırsınız?

Kendisi gibi düşünmeyen veya düşünüp de fikir değişmiş olanın kafasını kesen, her türlü terrörü uygulayan ama vicdanı asla sızlamayan, “Allah adına cihad yapıyorum” diyen bir mantaliteyle nasıl tartışırsınız?

Musa ve Harun’un kızkardeşi Meryem’i, bunlardan 1500 sene sonra yaşayan Rab İsa Mesih'in annesi Meryem olduğunu zanneden, bu hatayı 3 ayrı yerde vurgulayan ve bunu hâlâ daha çare üretip mazaret arayan, haklı göstermeye çalışan bir mentaliteye artık neyi, nasıl izah edersin?

Pers Kralı Ahaşveroş’un sağ kolu adamı olan Haman’ı, bunlardan 1000 yıl evvel yaşamış olan, Mısır Firavun’unun ordular komutanı zanneden bir Kitab’a ‘Allah Kelâmı’ diyenlerle ve buna inanmakta ısrar edenlerle tartışmanın ne anlamı var?

‘Hakikat’ ve ‘Cebrail’den gelen Vahiy’ diye diye, Yahudi masallarını hakikat zannedip kitaplarına yerleştiren, Zerduş Dinindeki (Zoroastrianism) Burak atıyla göklere çıkma hikâyesini aynen aktaran, Hindistan dinlerinden ‘Huri Kızlarını’ sahiplenen bir din mensubuyla, doğruları nasıl konuşacaksın?

Beş-altı yaşlarındaki çocuklarla evliliği mübah gören, dokuz yaşındakilerle gerdeğe gireni haklı çıkaran ve bunu günlük hayatında da uygulayan bir mentaliteye, Rab’bin Kutsallığını nasıl anlatacaksın? (5-6 yaşlarında 136 tane çocuk, 40-60 yaşlarındaki kocalara, ikinci, üçüncü ve dördüncü karıları olarak evlendirildi sadece birkaç yıl önce Hamas’ın Gaza’sında).

Yahudiler dışında hiçbir zaman, hiçbir ırktan, hiçbir peygamberin gelmediğini ve gelmiyeceğini; bunu Kutsal Kitab’ın söylediğini, açık ve net söylediğimiz halde ve bu tarihte de doğrulandığı halde, yine de, “Bana hiçbir mucize verilmedi, gaipten de bilgim yok” diyenin bir peygamber olduğunda ısrar edenlere başka ne diyeceksiniz?

“Kitaplarınız değişmiştir. Güvenilmezdir” deyip de, ‘bir satır’ bile eski nüshalardan önümüze ispat olarak koyamayanlardan; “Tevrat, Zebur ve İncil’i doğrulayıcı” olmak için gelmiş olan kendi kitaplarına bile ters düşme pahasına, Tanrı Kelâmı’nı inkârda yeminli gibi görünen bu insanlarla, “Tanrı Kelâmını koruyacak güçtedir” gibi bir tartışmaya nasıl girebilirsiniz?

Yürek değişmeden, Yeniden Doğmadan, yeni bir Ruh almadan, Kutsal olmadan Cennete gideceklerini terazilere bağlamış; her günahın bedelini sadaka ve oruçla ödeyebileceğini zanneden, bazıları için geçerli, bazıları için ise geçersiz olan bir ‘Allah Merhameti’ne güvenen ve bunu mantıklı bulan bir anlayışa, Tanrı’nın adaletini nasıl öğreteceksin?

Cenneti, ‘Huri kızlarıyla sonsuz bir cinsellik alemi’ zanneden, yemişler ve şarap ırmakları ile dolu, dünyada yasak olan herşeyin sonsuza dek yaşanacağı bir yer ve böyle bir düşünceyi de ‘ruhsal’ zanneden gariban bir mentaliteye neyi anlatacaksın?

Mekke’de ‘Kara Taş’ etrafında dönmek ve her defasında taşı öpmek ve orda yapılan diğer bütün ibadetler, dağdan dağa koşmalar, aynen putperestler tarafından, islamdan önce de var idi ve yapılıyordu. Şimdi ise, bu eski şeyleri ‘Yeni ve en son din’ iddiası ile aynen Müslümanlar yapıyor. Bunları görmek istemeyenlerle neyi tartışacaksınız?

Dininin ‘Beş Şartı’nın bir tanesi bile, “Tövbe etmek, af dilemek, günahtan dönmek veya Kutsal olmak” gibi hiçbir söz içermiyen, böyle bir şarta gereksinim duymayan ve ‘Sevgi’ sözünden yoksun veya mikroskopla aranmasını gerektiren bir inanç mensubu ile ne konuşabilirsiniz?

Kendi kitabının bile, “Bakireden doğdu. O’na Ruh’umuzdan üfledik. O hamile kaldı. O Tanrı’dan bir Ruhtur. O Tanrı Kelâmı’dır. Meryem oğlu İsa, o Mesih’tir. Hiçbir günah işlememiştir. Göklere alınmış ve yeniden gelecek olandır” dediği halde, bütün bunları geçiştirmeye çalışan ve ‘ölümüne’ sıfırla çarpma gayreti içerisinde olan, inkarcı bir mentaliteye başka ne söyleyeceksin?

Bu yüzden defalarca söylüyoruz. Aç olanlara can feda. Ama tok olanlara vaktimiz yok. Bütün bunları ve bunlardan çok daha fazlasını bildiği halde, hâlâ düşüncelerinde ısrar edenler, kendi kendilerini mahkûm etmişlerdir. Bunlar, futbol takımı tutar gibi, din tutarlar. Dini, milliyetinin bir parçası sanıyorlar. Peygamberi ‘Arap’ ise, bu milliyetçiliğe girer; ‘Yahudi’ ise hainliğe. İnsanların kendileri hakkındaki düşüncelere, Rab’bin düşüncelerinden daha fazla önem veriyorlar. Tanrı’yı memnun etmektense, insanları memnun etmeyi yeğliyorlar. Sonra da gel, bunlarla tartış. İslam bir dinden ziyade; bir KÜLTÜR'dür.

- -
 #4.  ✍ 2015-04-24, 11:14Augustinus
(iPieta - veritasdei.com - KATOLİK MODERATOR (Bu bilginin doğruluğu yönetim tarafından onaylanmıştır))

Tayfunx35 :
Tüm Hristiyanlara acıyorum. Ölünce vücudunu yakarak yok eden hristiyanlara gelin iman edin Islamiyet gibi bir dine gelin iman edin suphesizki Islam dini barış dinidir.

O.K! Yarın hemen tövbe edip Müslüman olayın sen söyledin ya! Kesinlikle doğru ve haklısın :)))

Biz de sana acıyoruz çünkü ya daha açıp kendi kutsalını okumamışsın ve cahilsin ya da okuduğunu anlamamışsın kıtsın ya da anlamamazlıktan gelmişsin kendini kandırıyorsun.

Barış dini İslam:

ENFAL 39
Siz de, ortalıkta hiçbir fitne kalmayıp din tamamıyla Allah'ın dini oluncaya kadar onlarla cihad edin! Eğer vazgeçerlerse muhakkak ki Allah yaptıklarını görür.

IŞİD şu an bunu yapıyor.


BAKARA 191
Onları nerede yakalarsanız öldürün ve sizi çıkardıkları yerden onları çıkarın. O fitne, adam öldürmekten daha kötüdür. Yalnız Mescid-i Haram'ın yanında, onlar sizinle savaşmadıkça*** siz de onlarla savaşmayın! Fakat sizi öldürmeye kalkışırlarsa, hemen onları öldürün. Kafirlerin cezası böyledir.


*** Savaşmadıkça dediği İslam'a göre İslam'ı kabul etmemek ve cizye vergisini ödemeyi reddetmek İslam'a savaş açmaktır. Yani şu an ben İslam'a savaş açmış olarak kabul ediliyorum ve Kuran'a göre öldürülmem gerekli.

Bize böyle saçma sapan savlarla gelmeyin, bir arada güzel güzel yaşamayı istiyoruz.

"Sizin dininiz size bizim dinimiz bize!!!" değil mi?

- -
 #5.  ✍ 2015-04-24, 14:25S ADMİN
(☩ http://www.incil.biz - http://www.turkishchristians.net)

http://www.incil.biz#ahmed

- -
 #6.  ✍ 2016-11-06, 14:32
Benzer konular:
 • Muhammed Kimdir? Ben hep İsa Mesih'e inandım ama Muhammed kimdir? bu soruyu hep cevaplayan görmedim sadece merak ediyorum Muhammed'in Hristiyanlık'taki yeri nedir? Rab sizinle olsun.
 • [PDF][Kitap] İncil ve Kuran'da, Muhammed ve Mesih http://www.hristiyanforum.com/forum/attachment.php?attachmentid=1972&stc=1&d=1500152970
 • İslam'ın İncil'de Muhammed'e olan ihtiyacı Müslümanlar sıkça İncil'de Muhammed (Ahmed) isminin geçmekte olduğunu iddia ederler. Oysaki ne bugüne dek bulunmuş bir İncil'de ne de İncil dışı bir kaynakta, ne de yapılan linguistik araştırmalarda bu iddiayı ispat edebilecek bir delil bulunamamıştır. Tam tersi şekilde, İslamiyet'ten önceki zamanlara ait olan arkeolojik belgelerde, elimizdeki İncil ile birebir aynı metinler, pasajlar, ayetler ya da komple olarak İncil bulunmuştur. ...
 • İncil'de Muhammed geçiyor mu? Arkadaşlar aşağıda yazdığım ayetlerden sonra kafam karıştı.. Ayetler şunlar.. * "Bununla beraber ben size hakikati söylüyorum; benim gitmem sizin için hayırlıdır. Çünkü gitmezsem Tecellici size gelmez. Fakat gidersem onu size gönderirim. Ve o geldiği zaman günah için ve hüküm için dünyayı ilzam edecektir.” (Yuhanna: 16/7-8) * “Size söyleyecek daha çok şeyim var, fakat şimdi dayanamazsınız. Ama o Hakikat ruhu gelince, size her hakikate yol...
 • Muhammed Tevrat İncil'de geçiyor mu? Hristiyanlar’ın ve Yahudiler’in Kutsal Kitab’ında İslam Peygamberi’nin geleceği konusunda peygamberlikler var mı? Yuhanna 14:16, Yasa’nın Tekrarı 32:2 ve Yuhanna 1:21 İslam Peygamberi’nden Bahsediyor mu? İncil’in değiştirilmiş olduğunu söyleyen birisinin böyle bir soru sorması çok ilginç.
 • Hz. Muhammed, Tolstoy, Gizlenen Kitap Hz. Muhammed, Tolstoy, Gizlenen Kitap isimli kitap hakkındaki yorumlar böyle okuyan varmı siz ne düşünüyorsunuz? Hz. Muhammed, Tolstoy, Gizlenen Kitap isimli Kitapta Tolstoy'un daha önceden yazıya döktüğü söylenen bazı hadisler verilmiş ve sırf buna dayanarak ''Kitabın yazarı Tolstoy'dur'' denmiş. Ayrıca insanlara Tolstoy'un islamiyeti kabul ettiği fikri empoze edilmeye çalışılmış (ki gayet başarılı) . Unutulmamalı ki bir müslümanın...
 • Muhammed ve Recm Muhammed'in recm uyguladığı olaylar; 1-)Evli bir kadınla zina eden bir bekar için 100 değnek ve 1 yıl sürgün cezası uygulanmıştır.Muhammet bir sahabeyi kadına göndererek şöyle buyurmuş;O kadına git eğer suçunu itiraf ederse onu recmet Buhari; Hudud 3,38,46 vekalet 13. Tirmizi hudud 5,8 2-)Sahih-i Müslimde Muhammedin Cüheyne kabilesinden bir kadını recm ettirdiği anlatılır. 3-)Sahih-Buharide Muhammedin Maiz adındaki bir adamı recm...
 • Hristiyanlar Hz. Muhammed'e Neden İnanmıyorlar? Merhaba ... Ben bir müslüman'ım ve Hz.İsa'ya inanıyorum ve çok seviyorum ama siz neden bizim peygamberimizi inkar ediyorsunuz ?
 • Muhammed gerçekten de İncil ve Tevrat'ın içinde geçiyor mu? http://www.hristiyanforum.com/images/incildemuhammed.jpg Belki duymuşsunuzdur “Muhammed” isminin İncil ve Tevrat’ta geçtiğine dair söylentiler bulunmaktaydı. Bu söylentilerin ana kaynağı olan ise Ahmed Deedat’tı. Belki de birçoklarınız Ahmed Deedat’ın bahsi geçen videosunu ( yani Muhammed’in İncil ve Tevratta belirtildiğini, açıklandığını kastettiği ) izlemişsinizdir. Ahmed Deedat’ın buna gösterdiği örnek ise sadece 1 tanedir ki başka...
 • Muhammed okuma yazma biliyor muydu? http://www.hristiyanforum.com/images/muhammedokumayazmabiliyormuydu.jpg Kuranda açıkça belirtilen yazıya göre Muhammed'in okuma yazması yoktu.Bunu neden yazmış olabilir sizce,bu kitabın ilahi olduğunu ve kendi yazmadığını belirtmek için Komik olan Muhammedin tüccar olması ve Arap yarımadasındaki varlıklı ve çok gezen bir adam olması bu adamın hesap kitap okuma yazma bilmemesi imkansız bir şey.Şimdi hadi o dönemin yazıtlarını ve hadislerini...
 • Muhammed'in soyundan çıkan Türk Hristiyan Misyoner, İncil çevirmeni, gazeteci: Yuhanna Avetaranian Muhammed’in soyundan çıkan Türk Hristiyan Misyoner, İncil çevirmeni, gazeteci: Yuhanna Avetaranian Yuhanna Avetaranian, doğduğu ismiyle Mehmet Şükri (30 Haziran 1861, Erzurum – 11 Aralık 1919, Wiesbaden), Muhammed’in soyundan gelen (bkz. Seyyid), daha sonra Hıristiyanlığın Protestan mezhebine geçmiş bir misyonerdir. 28 Şubat 1885′te Tiflis’te vaftiz olup Ermenice Hovhannes (Yuhanna) adını ve “İncil’in oğlu” anlamına gelen Avetaranyan...
 • Sheikh Ahmed Deedat'ın ölümü Butun hayati boyunca butun dunyada Konferanslar veren.Adeta Islam dunyasinin bilir kisisi idolu sayildi.Hristiyanlari Kutsal Kitabi yerden yere vuran.Tanrimiz olan Mesih'i siradan bir peygembermis gibi gosteren bu adam Sheikh Ahmed Deedat'tir Bu goreceginiz videoyu lutfen sonuna kadar bakin. Kendisine eski videolarini gosterirken nasil pisman oldugunu ve haykirislarini goreceksiniz.Gozlerine bakin bu olmeden evvelki son saatlerinde cinler...
 • Tevrat'ta Muhammed ismi geçiyor mu? Bir videoda izledim, Müslüman bir hoca İbranice Eski Ahitte, Ezgiler Ezgisi, Bölüm:5, ayet 16'da: Ağzı tatlı, o Muhammedim. İşte böyledir arkadaşım, arkadaşçadır, ey Kudüs kızları" yazıyor dedi. Acaba bu doğrumudur? Yönetim Notu: 1. O müslüman hoca yalan söylemiş sevgili kardeşim. 2. Ayrıca müslümanlar "değişti, değiştirildi, aslı bozuldu" dedikleri bir kitaptan kaynak veriyorlarsa bu kitapları kabul ediyorlar demektir. Kabul ediyorlarsa...
 • İncil'de Muhammed'den bahsediliyor mu? Oncelikle herkese merhaba.. Ulkemdekı turk okulları sayesnde musluman oldum 2 yıl once.Fatih unı.si psikoloji 2. sınıf ögrenciyisim. Kafama takılan bir konu var. Değiştrilen yada değiştrlmeyen ıncıl de İslam peygamberi hz muhammed (asm) ın ismi geçiyor mu? İsa (as) ın bekleyın ahmed gelıyor,kainata rahmet gelyıor sözleri neresnde geçiyor ıncil in.Yada benzeri birsöz. Cvplarınız beklıyorum.Herkese mutlu gunler. Can you help me?I will be in...
 • Kur'an'da peygamberliği müjdelenen "Ahmed" acaba gerçekten İslam peygamberine mi işaret etmektedir? Sayın ates_49, Ben de son zamanlarda yaptığım bir çalışmayı sizinle paylaşmak isterim. Umarım siz benim araştırmamı da nette bulduğunuzu söyleyip Müslümanlar ile paylaşırsınız. İncil'de "Ahmed" isminin geçip geçmediği sorusundan önce sorulması gereken çok daha önemli bir soru var: Kur'an'da peygamberliği müjdelenen "Ahmed" acaba gerçekten İslam peygamberine mi işaret etmektedir? Bu sorunun tek geçerli yanıtı "HAYIR" olmalıdır;...
 • İncil'de Muhammed'den bahsediliyor mu? http://www.incil.biz Merhabalar. Bundan yaklaşık dört yıl önce İnternet aracılığı ile İncil başvurusu yaptım ve elime geçtiğinde Aile baskısından dolayı incelemek kısmet olmadı. İnternet üstündende tam olarak okuyamadım. Bu yüzden bu sorunun cevabını merak ediyorum. Müslümanlar tarafından İncilde Hz. Muhammedden bahsediliyor deniliyor ama gerçeği nedir anlamak ve öğrenmek istiyorum. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim . Esen kalın ...
 • Kiliseler Muhammed'i kabul etti mi? Aşağıdaki haber ve benzeri haberleri yıllardan beri görmekteyiz. Hepsinin ortak noktası; Güya hristiyanlar Muhammed isimli kişiyi ve iddia ettiği misyonu kabul etmekte (HAŞA!) ama gerçek belgeleri hep gizlemektedirler. İslamiyet'in hristiyanlık ve incil ile ilgili tüm iddialarında böyle bir ortak nokta olması ilginçtir. Yıllarca samanyolu tv'de Kaptan Cousteau'nun müslüman olduğu iddia edildi, böyle anlatıldı, bunlara dayanarak kitap...
 • Hristiyanlara göre Hz Muhammed S.A.V Kuranı kerimin bakara süresinin 285 ve 286. ayeti kerimelerinde,biz kuranı kerime ve daha önceden indirilen tüm kitaplara, meleklere ve tüm peygamberlere iman ettik ve kabul ettik diye açık ayet vardır.Sorum şu: 1-Hristiyanlık ve musevilikte, Hz Muhammed sav konumu nedir.Allah tarafından gönderilen son peygamber olduğu hususundaki düşünce nedir.? 2-Kur anı kerime yahudi ve hristiyanlar iman ederlermi,şayet kuranı kerim i kabul...
 • Ahmed Midhad Efendi ve Gayrimüslim Türkler Ali Bayramoğlu'nun Yazısı 1908'den 2007'ye Türkler ve azınlıklar... Ahmed Midhad Efendi'nin, II. Meşrutiyet'in ilanından yaklaşık iki ay sonra, Tercüman–ı Hakikat gazetesinin 17 Eylül 1908 tarihli sayısında çıkan bir yazısı elden ele dolaşıyor. Yazıyı bir meraklısı Fazıl Gökçek'in, İletişim Yayınları'ndan çıkan “Osmanlı Kapısında Büyümek - Ahmed Midhad Efendi'nin Hikâye ve Romanlarında Gayrimüslim Osmanlılar” başlıklı kitabında bulmuş......
 • İncil'de Muhammed var mı? http://www.hristiyan.net/cevaplar/incildemuhammed.htm

ÜYE DEĞİLSENİZ, HEMEN ÜYE OLUN!

NOT: Kutucuğa tıkladığınızda çıkan "güvenli değil" uyarısını önemsemeyiniz. Sitemizde kredi kartı bilgileri talep edilmemektedir.

Kullanıcı adı:


Şifre:


Şifre (tekrar):


Email adresiniz:
(Forum sistemi size bir hoşgeldiniz emaili gönderecektir. Eğer geçersiz bir email kullanırsanız, üyeliğiniz bir süre sonra kendiliğinden askıya alınacaktır. Lütfen "@hotmail.com" email adreslerini kayıtta kullanmayınız)


Email adresiniz (tekrar): 


ÜYE İSENİZ, GİRİŞ YAPINIZ:

NOT: Kutucuğa tıkladığınızda çıkan "güvenli değil" uyarısını önemsemeyiniz. Sitemizde kredi kartı bilgileri talep edilmemektedir.

Kullanıcı adınız: .


Şifreniz:Şifrenizi mi unuttunuz?
turkishchristians.net, hristiyan.net, hristiyanolmak.com, incil.biz, rabisamesih.net, hristiyangazete.com, hristiyanforum.com
vbulletin ® Jelsoft-Enterprises Ltd. - Copyright ©2000 - 2018,
youtube - twitter - facebook