HRİSTİYAN FORUM
Yuhanna'da İsa Mesih'in Tanrılığı (İzmir Protestan Kilisesi Vaazları) - 2
HRİSTİYAN FORUM > > Hristiyan Forum > İncil

Yuhanna'da İsa Mesih'in Tanrılığı (İzmir Protestan Kilisesi Vaazları) - 2

Bu konu 1903 kez okundu, 0 kez cevaplandıevangelion
(Ziyaretçi)
- -

İSA MESİH TANRIDIR 15 Ekim 2006
Yuhanna 1:1-2
Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. Başlangıçta O, Tanrı'yla birlikteydi.
 • İsa Mesih hakkında ne düşünüyorsunuz? İsa kimdir?
 • Hristiyanlığa göre, bir kişinin karşılaşabileceği en önemli soru budur.
 • Bu soruyla eninde sonunda herkes karşılaşacak.
 • Ya bu dünyada ya da yargı gününde herkes bu soruya cevap vermek zorunda kalacak.
 • Yeryüzündeki veya gelecek dünyadaki yaşam kaliteniz bu soruya verdiğiniz cevaba bağlı.
 • İsa Mesih kimdir?
 • Sadece bir insan ise o zaman onu unutabilirsiniz.
 • İddia etmiş olduğu gibi Tanrı ise o zaman yaşamınızı O’na adamalısınız.
 • O’na tapınmalı ve O’na hizmet etmelisiniz.
Dört İncil
 • Bu soruyu hiç cevaplamadıysanız veya İsa’nın sadece bir insan olduğunu düşünüyorsanız, o zaman Yuhanna İncili sizin için yazıldı.
 • Yuhanna İncili İsa’nın Tanrı olduğuna inanmayanlara İsa’nın Tanrılığını anlatmak için yazıldı.
“Amaçsız bir roman kariyersiz bir yaşam gibidir. Hikaye olabilmesi için bir amaca yönelmesi birşeyler anlatması gerekir” (kimin söylediğini hatırlamıyorum)
 • Bu söz, Kutsal Kitap’ın bütün kitapları için geçerli.
 • Bir anlamda Yuhanna İncili’nin amacı Matta, Markos ve Luka’nın amacına benzer.
 • Yuhanna da Nasıralı İsa’nın yaşamını, Yahudiye valisi Pontus Pilatus’un emriyle öldürülmesini ve dirilişini anlatır.
 • Fakat Yuhanna’nın sadece kendisine özgü bir amacı daha vardır.
 • Yuhanna’nın amacı İsa Mesih’in Tanrı olduğunu göstermektir.
 • İşte Yuhanna’nın tezi budur: İSA MESİH TANRIDIR.
 • Matta İncili İsa’yı Yahudi Mesih olarak tanıtıyor.
 • Matta’nın amacı, vaadedilen Yahudi Mesih’in geldiğini göstermek.
 • Markos’un amacı ise, İsa Mesih’in Tanrı’nın hizmetkarı olduğunu göstermek.
 • Luka’nın amacı ise İsa’nın tarihselliğini ve insanlığını göstermek.
 • Yuhanna, İsa’nın sonsuz ve daha önce var olan Tanrı’nın Oğlu olduğunu…
 • İnsan olarak yaşadığını…
 • Bize Baba Tanrı’yı göstermek için öldüğünü ve dirildiğini anlatıyor.
 • Bütün bunları nasıl biliyoruz? Yuhanna İncilinde yazıyor.
Yuhanna 20:30-31İsa, öğrencilerinin önünde, bu kitapta yazılı olmayan başka birçok doğaüstü belirti gerçekleştirdi. Ne var ki yazılanlar, İsa'nın, Tanrı'nın Oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek O'nun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır.”
Titus 2:13 “Bu arada, mübarek umudumuzun gerçekleşmesini, ulu Tanrı ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in yücelik içinde gelmesini bekliyoruz.”
Yuhanna’nın Tezi
 • Yuhanna İncili’nin sonundan Yuhanna’nın başına dönelim.
 • Burada Yuhanna’nın tezini görüyoruz. İsa Mesih Tanrıdır.
 • Yuhanna, kitabın sonunda da başında da aynı tezi işliyor. İSA TANRIDIR.
 • Üniversitelere verilen tezlerde, tezler makalenin girişinde anlatılır ve makalenin sonunda özetlenir.
 • Yuhanna da böyle yapıyor.
 • İlk iki ayette kitabın ana tezini veriyor: İsa Mesih Tanrıdır.
 • Sonraki 21 bölümde ise tezini açıklıyor ve sonlara doğru tezini özetliyor.
 • Kitabın başında şu sözleri okuyoruz:
Yuhanna 1:1-2 “Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. Başlangıçta O, Tanrı'yla birlikteydi.”
 • 14. ayete bakarak SÖZ’ün İsa Mesih olduğunu biliyoruz.
Yuhanna 1:14 “Söz, insan olup aramızda yaşadı. O'nun yüceliğini -Baba'dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul'un yüceliğini- gördük.”
 • Yuhanna, İsa’nın başlangıçtan beri var olduğunu, İsa’nın Tanrı’yla birlikte olduğunu ve İsa’nın Tanrı olduğunu söylüyor.
 • Yuhanna İncili, İsa’nın %100 Tanrı olduğu iddiasıyla başlıyor.
 • Bu ayetler İsa’nın Tanrılığı hakkında üç şey öğretiyor:

1. İsa başlangıçta vardı.
 • Başka bir deyişle… İsa dünya yaratılmadan önce vardı.
 • Her şeyden önce İsa vardı.
 • Kutsal Kitapta başlangıçta kelimesi çeşitli şeklillerde kullanılıyor.
 • 1. Yuhanna’da Mesih’in yeryüzündeki hizmetinin başlangıcını anlatıyor:
1 Yuhanna 1:1 “Yaşam Sözü'yle ilgili olarak başlangıçtan beri var olanı, işittiğimizi, gözlerimizle gördüğümüzü, seyredip ellerimizle dokunduğumuzu duyuruyoruz.”
 • Yaratılış kitabının ilk ayetinde ise yaratma eyleminin başlangıcı olarak kullanılıyor:
Yaratılış 1:1 “Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı.”
 • Yuhanna İsa’nın yeryüzündeki yaşamının veya yeryüzünün yaratılışının ötesine gidiyor.
 • İsa’nın yaratılıştan önce var olduğunu ve Yaratan olduğunu söylüyor.
 • İsa’nın insanlığından bahsedildiğinde İsa’nın başlangıçtan önce var olduğu konusuna giriliyor.
 • İbraniler kitabının girişinde de bu gerçeği görüyoruz:
İbraniler 1:1-2Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli yollardan atalarımıza seslendi. Bu son çağda da her şeye mirasçı kıldığı ve aracılığıyla evreni yarattığı kendi Oğlu'yla bize seslenmiştir.”
 • Vahiy kitabı ise İsa’nın Alfa ve Omega (İlk ve Son) olduğunu söylüyor.
Vahiy 1:8, 17 “Var olan, var olmuş ve gelecek olan, Her Şeye Gücü Yeten Rab Tanrı, “Alfa ve Omega Ben'im” diyor….. O'nu görünce, ölü gibi ayaklarının dibine yığıldım. O ise sağ elini üzerime koyup şöyle dedi: “Korkma! İlk ve son Ben'im.”
 • Pavlus, İsa’nın insan olmadan önceki ve insan olduktan sonraki durumunu Filipililere mektubunda şöyle tanımlıyor:
Filipililer 2:6Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde, Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı.”
 • İsa Mesih dünya yaratılmadan önce vardı. Dünyayı O yarattı…

2. İsa Tanrı ile birlikteydi.
 • Bu ifade Mesih İsa’nın ayrı kişiliğini vurguluyor.
 • Yuhanna İsa’nın tam olarak Tanrı olduğunu vurguluyor.
 • Yuhanna daha sonra, İsa’nın şu sözlerine de yer veriyor:
Yuhanna 14:9 “… Beni görmüş olan, Baba'yı görmüştür….”
 • Yuhanna Üçlübirlik gerçeğinin de farkında…
 • Yuhanna Baba, Oğul ve Kutsal Ruh arasındaki birlikten doğan farklı görevlerin de farkında..
 • İşte bu nedenle Söz Tanrı'yla birlikteydi diyor.

3. İsa Mesih %100 Tanrıdır.
  • “ve Söz Tanrı'ydı” veya “ve Tanrı Sözdü”…
  • και θεος ην ὁ λογος kelimesi ve Tanrı Sözdü olarak da çevrilebilir.
  • Baba Tanrı hakkında söyleyebileceğimiz herşey Oğul Tanrı hakkında da söylenebilir.
  • Baba’nın bilgeliği, görkemi, kudreti, sevgisi, kutsallığı, adaleti, iyiliği ve doğruluğu İsa’da da mevcuttur.
  • Baba Tanrı kendisini İsa Mesih’te tanıtıyor.
  • Yuhanna “Başlangıçta O, Tanrı'yla birlikteydi” diyerek öğretisini tamamlıyor.
Tanrı Bilgisi
 • Bu noktada biraz da pratik uygulamalara bakalım.
 • İsa’nın Tanrı olduğunu söylemek neden önemli?
1. İsa’nın Tanrı olduğunu söylemek Tanrı hakkındaki gerçeği bilmektir.
 • Tanrı’nın neye benzediğini bilebiliriz.
 • İsa Mesih olmadan Tanrı’yı tanımak imkansızdır.
 • İsa’yı tanımayan bir kişi şu sorulara nasıl cevap verir…
 • Tanrı Plato’nun hayal ettiği bir tanrı olgusu mudur? Bilmiyorum..
 • Tanrı Alman filozof Immanuel Kant’ın kuramlarındaki tanrı mıdır? Blmyrm.
 • Diğer filozofların açıkladıkları tanrı mıdır? Bilmiyorum.
 • Mistiklerin tanrısı mıdır? Bilmiyorum.
 • Bu sorulara İsa Mesih’i tanımadan cevap verecek olsaydık kaosun bir parçası olmuş olurduk.
 • İsa Mesih’i tanımadan Tanrı’nın neye benzediğini bilemeyiz.
 • Eğer İsa Mesih Tanrıysa, o zaman bütün bu soruların cevaplarını da biliyoruz demektir.
 • Çünkü İsa’yı tanımak Tanrı’yı tanımaktır.
 • İsa’yı tanımadan doğru bir şekilde Tanrı bilgisine sahip olmak imkansızdır.
 • İsa’yı tanımayan Tanrı’yı tanıyamaz.
 • Rab İsa Mesih’i Kutsal Kitap dışında hiçbir kitap yetkili bir şekilde anlatmaz.
 • İsa Mesih Tanrı olduğunu söylüyor. Baba’yla bir olduğunu söylüyor.
Yuhanna 14:8-9 “Filipus, “Ya Rab, bize Baba'yı göster, bu bize yeter” dedi. İsa, “Filipus” dedi, “Bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadın mı? Beni görmüş olan, Baba'yı görmüştür. Sen nasıl, ‘Bize Baba'yı göster' diyorsun?”
 • Tanrı’yı tanımak isteyen İsa Mesih’e baksın.
 • Eğer Tanrı’nın özelliklerini öğrenmek istiyorsanız İsa’ya bakın.
 • Kutsal Kitap’ı okuyun!
 • Kutsal Kitap’ta İsa’yla ilgili anlatılanlar gerçektir.
 • Kutsal Kitap’ı okursanız Tanrı’nın Kutsal Ruh’u bu kitapta yazılanları anlamanızı sağlayacaktır.

Her Zaman İsa Gibi
2. İsa’nın Tanrı olduğunu söylemek Tanrı’nın her zaman İsa gibi olduğunu bilmektir.
 • Eski Antlaşma’nın Tanrısıyla Yeni Antlaşma’nın Tanrısı aynı mı? EVET
 • Tanrı’nın sert, adil, kutsal, uzak ve öç alan bir Tanrı olduğunu fakat Yeni Antlaşma’da İsa’nın yaptıklarıyla Tanrı’nın sevgi ve merhamet Tanrısına dönüştüğüne inananlar var.
İbraniler 13:8İsa Mesih dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır.”
 • Tanrı’nın dün nasıl olduğunu bilmek isteyen İsa Mesih’e baksın.
 • Tanrı’nın gelecekte nasıl olacağını bilmek isteyen İsa Mesih’e baksın.
 • İsa Mesih günahtan nefret ediyor mu?
 • Evet… Tanrı da günahtan nefret etti… ediyor… edecek…
 • İsa Mesih günahkarı seviyor mu?
 • Evet… sevdi… seviyor… sevecek…
 • Tanrı Eski Antlaşma’da da İsa gibi hareket etti.

Kabul Edilir Kurban
3. İsa’nın Tanrı olduğunu söylemek İsa’nın çarmıhta ölümünün önemini bilmektir.
 • İsa Mesih’in çarmıhta ölümü günahlarımızın affı için yeterlidir.
 • Tanrı Mesih’in canını feda etmesini kabul etti.
 • Çarmıh yeterlidir.
 • Bizim yapmamız gereken bir şey yok.
 • Mesih kurtuluşumuz için gerekli olan herşeyi çarmıhta tamamladı.
 • Kurbanlık kuzunun günahsız ve kabul edilir olması gerekiyordu.
 • İsa Mesih günahsızdı… ama günahımızı üzerine yüklendi…

4. İsa’nın Tanrı olduğunu söylemek yüreğimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacağını bilmektir.
Efesliler 3:16-19 “Baba'nın kendi yüceliğinin zenginliği uyarınca Ruhu'yla sizi iç varlığınızda kudretle güçlendirmesini ve Mesih'in iman yoluyla yüreklerinizde yaşamasını dilerim. Öyle ki, Tanrı'nın bütün doluluğuyla dolmanız için, sevgide köklenmiş ve temellenmiş olarak bütün kutsallarla birlikte Mesih'in sevgisinin ne denli geniş ve uzun, yüksek ve derin olduğunu anlamaya, bilgiyi çok aşan bu sevgiyi kavramaya gücünüz yetsin.”
 • Napolyon’un Avrupa’yı kontrol ettiği dönemlerde Napolyon’un askerleri İspanyol Engizisyon mahkemeleri tarafndan kullanılan bir hapishaneye gelirler.
 • Hapishanenin iç odalarının ve en alt katlarda zindanlarının olduğunu fark ederler.
 • Zindan odalarının birisinde yıllar önce ölmüş olan bir adamın prangaya vurulu ayak kemiklerini kafatasını ve elbise parçalarını bulurlar.
 • Duvarı aydınlattıklarında adamın ölmeden önce duvara kazımış olduğu bir işareti farkederler.
 • Duvara bir haç kazınmıştır. İspanyolca olarak haçın üstünde yüksek, altında derin, solunda geniş, sağında ise uzun kelimeleri kazınmıştır.
 • Bu adam ayaklarında prangalarla zindanda ölürken kendisini “Mesih'in sevgisinin ne denli geniş ve uzun, yüksek ve derin” olduğunu düşünerek avutuyordu.
 • Rab İsa Mesih yüreğimizin tüm ihtiyaçlarını karşılar.

“Bu kimdir?”
 • Bu Yuhanna’nın tezidir.
 • Yuhanna’nın açıklamalarını diğer konuşmalarımızda daha ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz.
 • Fakat burada başlangıçta sorduğumuz soruya dönmek istiyorum.
 • İsa Mesih hakkında ne düşünüyorsunuz? İsa kimdir?
 • Bu soru, İsa’nın yeryüzündeki hizmeti sırasında da soruluyordu.
 • Halk sıpaya binmiş bir şekilde Yeruşalim’e giren İsa için şu soruyu soruyor:
Matta 21:10 “Bu kimdir?”
 • İsa göldeki fırtınayı durdurunca İsa’nın öğrencileri şu soruyu soruyor:
Markos 4:41 “Bu adam kim ki, rüzgar da göl de O'nun sözünü dinliyor?”
 • Hirodes de İsa’nın kim olduğunu merak ediyordu?
Luka 9:9 “Hirodes, “Yahya'nın başını ben kestirdim. Şimdi hakkında böyle haberler duyduğum bu adam kim?” diyor ve İsa'yı görmenin bir yolunu arıyordu.”
 • İsa felçli bir adamın günahlarını bağışladıktan sonra Ferisiler birbirlerine şunu soruyorlar:
Luka 5:21 ““Tanrı'ya küfreden bu adam kim? Tanrı'dan başka kim günahları bağışlayabilir?”
 • İsa sadece bir insan mı?
 • Eğer sadece bir insansa onu çok kolay unutursunuz.
 • Yoksa Tanrı mı?
 • Eğer Tanrı’ysa tamamen O’na inanmanızı ve kendisine bağlı olmanızı istiyor.
 • İsa Mesih’in Tanrı olduğuna inanıyor musunuz?
 • O zaman Yuhanna İncili’nin sonunda şüpheci Tomas gibi, siz de şöyle diyebilmelisiniz:
Yuhanna 20:28Rabbim ve Tanrım!”

- -
 #1.  ✍ 2006-11-06, 21:00

ÜYE DEĞİLSENİZ, HEMEN ÜYE OLUN!

Kullanıcı adı:


Şifre:


Şifre (tekrar):


Email adresiniz:
(Forum sistemi size bir hoşgeldiniz emaili gönderecektir. Eğer geçersiz bir email kullanırsanız, üyeliğiniz bir süre sonra kendiliğinden askıya alınacaktır. Lütfen "@hotmail.com" email adreslerini kayıtta kullanmayınız)


Email adresiniz (tekrar): 
ÜYE İSENİZ, GİRİŞ YAPINIZ:

Kullanıcı adınız:


Şifreniz:Şifrenizi mi unuttunuz?
youtube: İncil filmini, azizlerin yaşamları filmlerini ve Hristiyanlık'la alakalı videolarımızı izleyin! youtube kanalımızdan izleyin
twitter: Forumdaki son mesajları, twitter hesaplarımız aracılığıyla takip edin!
facebook: Forumdaki son mesajları, facebook sayfalarımız aracılığıyla takip edin!


SİTE İÇİ ARAMA MOTORU

Hristiyanlık hakkında merak ettiğiniz şeyi aşağıdaki kutucuğa yazarak sitemiz içinde arayın!Tevrat, Zebur, İncil (hristiyan kutsal kitapları) içinde kelime arama

Tevrat & Zebur İncil


Benzer konular:
hristiyan.net: Hristiyanlık nedir? Hristiyan kime denir? Hıristiyanlık inancı nasıldır?
hristiyanolmak.com: Nasıl Hristiyan olunur?Hristiyan olmak istiyorum diyenler neleri yapmalılar?
incil.biz: İncil nedir? Kaç tane İncil vardır? İncil'de neler yazar?
rabisamesih.net: İsa Mesih kimdir? İsa Mesih, Tanrı mı, insan mı, yoksa her ikisi de mi? İsa Mesih neler anlattı?
hristiyangazete.com: Türkçe, İngilizce, Yunanca - Hristiyan ve Hristiyan olmayan - Türkiye ve dünyadan haberler, basın özetleri takibi ve günlük email bültenlerine abonelik...
v B u l l e t i n ® J e l s o f t - E n t e r p r i s e s L t d . - Copyright ©2000 - 2017,