HRİSTİYAN FORUM
Yuhanna'da İsa Mesih'in İnsanlığı (İzmir Protestan Kilisesi Vaazları) - 3
HRİSTİYAN FORUM > > Hristiyan Forum > İncil

Yuhanna'da İsa Mesih'in İnsanlığı (İzmir Protestan Kilisesi Vaazları) - 3

Bu konu 1843 kez okundu, 0 kez cevaplandıevangelion
(Ziyaretçi)
- -

İSA MESİH İNSANDIR 22 Ekim 2006
Yuhanna 1:1, 14
Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı... Söz, insan olup aramızda yaşadı. O'nun yüceliğini -Baba'dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul'un yüceliğini- gördük.
 • Son çalışmamızda Yuhanna’nın ilk iki ayetini incelemiştik.
 • Bu ayetlerde İsa Mesih’in Tanrı’nın ta kendisi olduğunun açıklanışını gördük.
 • Bugün birkaç ayet ileri gidip 14. ayeti inceleyeceğiz.
 • Bu ayette İsa’nın insan olduğunu görüyoruz.
 • İsa Mesih TANRIDIR. İsa Mesih İNSANDIR.
 • Bunlar İsa’nın KİŞİLİĞİ hakkında söyleyebileceğimiz en önemli kavramlardır.

Kutsal Kitap’ın Öğretisi
 • Bu öğreti sadece Yuhanna İncilinden kaynaklanmıyor.
 • Kutsal Kitap bu öğretiyle yoğrulmuştur.
 • Bu öğreti karmaşık gibi görünse de Kutsal Yazılar bu konuda çok açıktır.
 • Bu konuyla ilgili bazı ayetleri inceleyelim.
Yeşaya 9:6 “Çünkü bize bir çocuk doğacak, Bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak.”
 • Bu ayet, Mesih’in her zaman Tanrı’nın oğlu olduğunu ve tarih içerisinde bir gün yeryüzüne geleceğini açıklıyor.
 • Bir çocuk olarak DOĞDU ama bir oğul olarak VERİLDİ.
 • Romalılar 1:2-4’te de aynı konu işleniyor:
Romalılar 1:2-4Tanrı, Oğlu Rabbimiz İsa Mesih'le ilgili bu Müjde'yi peygamberleri aracılığıyla Kutsal Yazılar'da önceden vaat etti. Rabbimiz İsa Mesih beden açısından Davut'un soyundandır; kutsallık ruhu açısından ise ölümden dirilmekle Tanrı'nın Oğlu olduğu kudretle ilan edildi.”
 • İsa Mesih Davut’un soyundan DOĞDU.
 • Fakat her zaman Tanrı’nın Oğlu olduğu İLAN EDİLDİ.
Galatyalılar 4:4-5 “Ama zaman dolunca Tanrı, Yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, Yasa altında doğan öz Oğlu'nu gönderdi. Öyle ki, bizler oğulluk hakkını alalım.”
 • Oğul olarak GÖNDERİLDİ ama her zaman Tanrı’nın ta kendisiydi.
 • Buna rağmen yasa altında olması SAĞLANDI ve insan oldu.
 • Kutsal Kitap İsa’nın hem TANRI, hem de İNSAN olduğunu söylüyor.
 • İncil’de bu gerçek örneklerle de açıklanıyor.
 • Örneğin Yuhanna 2:1-11’de İsa’nın suyu şaraba çevirme olayını görüyoruz.
 • İsa Tanrısal gücünü kullanarak şarabı yoktan varediyor.
 • Başka bir örnek:
 • İsa Kefernaum’dan Gadaralıların memleketine gitmek için tekneyle Celile Gölünün karşı kıyısına geçerken teknede yorgunluktan uyuyakalıyor.
 • Bu sırada çıkan fırtına İsa’nın teknedeki havarilerini korkuyor.
 • Gidip İsa’yı uyandırarak “Ya Rab, kurtar bizi, yoksa öleceğiz!” diyorlar.
 • Ve İsa fırtınayı durduruyor.
 • Yorgunluk İNSANLARA mahsustur.
 • İsa günün yorgunluğundan uyuyakalmıştı!
 • Doğaya hükmetmek ise TANRI’YA mahsustur.
 • İsa fırtınayı durdurdu! Dalgalar ve rüzgar O’na itaat etti!
Matta 8:27 “Hepsi hayret içinde kaldı. “Bu nasıl bir adam ki, rüzgar da göl de O'nun sözünü dinliyor?” dediler.”
 • İsa’nın insanlığı ve Tanrılığı diğer incillerde de çok açık bir şekilde işlenir.
 • İsa Mesih’in çarmıhta ölümü %100 insan olduğunu gösteriyor.
 • İsa’nın ölümü anında gökyüzünün kararması, tapınaktaki perdenin yırtılması,
 • Ve İsa’nın ölümden dirilişi de Tanrı olduğunu gösteriyor.
 • Bu konudaki yanlış öğretilerden sakınalım.
 • Bazıları İsa’nın tanrısal özelliklere sahip kutsal bir insan olduğunu söyler.
 • Bazıları da Tanrı’nın sadece insan gibi görünmüş olduğunu fakat aslında insan olmadığını söylüyor.
 • İsa %100 insandır. İsa %100 Tanrıdır.
 • Yaratan Tanrı İsa Mesih’tir.
 • Denenmelerden geçen, sevinen, ağlayan, acı çeken, yorulan ve ölen insan da İsa Mesihtir.

Ölebilir
 • Bu gerçekler neden önemli?
 • İsa Mesih’in insanlığı neden önemli?
 • Birkaç sebep var:
Birinci sebep:
 • İsa’nın beden almış olması ölebilmesini mümkün kılmıştır.
 • Bunu farketmek zor değil.
 • İbraniler kitabının yazarı da böyle düşünüyor:
İbraniler 10:4-7 “Çünkü boğalarla tekelerin kanı günahları ortadan kaldıramaz. Bunun için Mesih dünyaya gelirken şöyle diyor: “Kurban ve sunu istemedin, Ama bana bir beden hazırladın. Yakmalık sunudan ve günah sunusundan Hoşnut olmadın. O zaman şöyle dedim: ‘Kutsal Yazı tomarında Benim için yazıldığı gibi, Senin isteğini yapmak üzere, Ey Tanrı, işte geldim.'””
 • İşte İsa Mesih’in beden alması, O’nun ölümlü bir insan olmasını sağlamıştır.
 • İsa Mesih’in çarmıhta kurban kuzusu olarak ölümü Eski Antlaşma’nın ana konusudur.
 • Eski Antlaşma’daki kurban sunuları Mesih’in çekeceği acılara işaret eder.
 • Ve peygamberler de bu gerçeği önceden bildirirler.
 • Pavlus İBRAHİM’in İSA MESİH’e İMAN ederek KURTULDUĞUNU söylüyor.
Galatyalılar 3:8, 16 “Kutsal Yazı, Tanrı'nın öteki ulusları imanlarına göre aklayacağını önceden görerek İbrahim'e, “Bütün uluslar senin aracılığınla kutsanacak” müjdesini önceden verdi… Vaatler İbrahim'e ve soyundan olana verildi. Tanrı birçok kişiden söz ediyormuş gibi, “Ve soyundan olanlara” demiyor; “Soyundan olana” demekle tek bir kişiden, yani Mesih'ten söz ediyor.”
 • İsa dirildikten sonra Emmaus yolunda karşılaştığı iki öğrencisine ölümünün ve dirilişinin Eski Antlaşma’da önbildirilmiş olduğunu söylüyor:
Luka 24:25-27İsa onlara, “Sizi akılsızlar! Peygamberlerin bütün söylediklerine inanmakta ağır davranan kişiler! Mesih'in bu acıları çekmesi ve yüceliğine kavuşması gerekli değil miydi?” dedi. Sonra Musa'nın ve bütün peygamberlerin yazılarından başlayarak, Kutsal Yazılar'ın hepsinde kendisiyle ilgili olanları onlara açıkladı.”
 • İsa’nın beden almasının en önemli sebebi neydi?
 • Beden alarak ölümlü olması en önemli sebepti!
 • O’nun ölümü dünya tarihini ve Kutsal Kitap tarihinin dönüm noktasıdır.

Anlayabilir
 • Tanrı’nın Oğlu’nun insan olmasının başka bir sebebi daha vardı.
İkinci Sebep:
 • İsa, insan olmanın ne demek olduğunu insan olarak tecübe etti ve bildi.
 • İsa Mesih, insan olarak zayıflıklarımızı, sıkıntılarımızı, acılarımızı ve denenmelerimizi yaşamıştır.
İbraniler 4:15-16 “Çünkü başkâhinimiz zayıflıklarımızda bize yakınlık duyamayan biri değildir; tersine, her alanda bizim gibi denenmiş, ama günah işlememiştir. Onun için Tanrı'nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşalım; öyle ki, yardım gereksindiğimizde merhamet görelim ve lütuf bulalım.”
 • Bizi anlayan bir Tanrımız var!
 • Acılarımızı bilen bir Tanrımız var. O da bu acılardan geçti…
 • O’nun son sözlerine bir bakalım…
“Susadım!” διψω
Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin?” “Eli, Eli, lema şevaktani?” ηλι, ηλι, λεμα σαβαχθανι
“Tamamlandı!” τετελεσται
 • İsa herşeyin bittiğini değil, Tanrı’nın isteğinin TAMAMLANDIğını söylüyor.
 • O’nun insan olmasıyla Tanrı’nın isteği yerine gelmiştir.
 • Beraber yürüdük biz bu yollarda!
 • İsa Mesih’le birlikte yürüyoruz.
 • O da bizim gibi zorluklar yaşadı, insan ilişkilerinin zorluğunu gördü.
 • O da yanlış anşlaşıldı.
 • Ona da iftira atıldı…
 • O da öldü…
 • O bizi anlayabilir. Sadece O.
 • Kendisine ait olanları teselli eder… onlara yardım eder.

Örneğimiz
Üçüncü Sebep:
 • İsa Mesih insan olarak bu yaşamın nasıl yaşanması gerektiğini bize gösterdi.
 • Türkiye’deki kilise pastörlerinin çoğu neden başarısız oluyor?
 • Türkiye’nin şartlarından dolayı böyle olduğunu söyleyebilirsiniz.
 • Fakat aslında pastörlerin örnek aldıkları veya kendilerini yetiştiren kişiler yok.
 • Yaşam ve önderlik konusunda izleyebilecekleri kişiler yok.
 • Örnek yoksa başarısız olursunuz.
 • Örnek yoksa ne yapacağınızı bilemezsiniz.
 • Pastörler için geçerli olan durum diğer meslek dalları için de geçerli…
 • Avukatlar, doktorlar, polisler, muhasebeciler… hepsinin örneğe ihtiyaçları var.
 • Hepsi staj yapıp mesleklerine hazırlanıyorlar.
 • Hepsinin örnek aldığı meslektaşları var.
 • İsa Mesih insan olup aramızda yaşadı. Bizim örneğimiz oldu.
 • Marangozluk yaptı. Vergilerini ödedi.
 • İnsan ilişkilerinin nasıl olması gerektiğini gösterdi.
 • Devletle ilişkilerimizin nasıl olması gerektiğini gösterdi.
 • Ruhsal yaşantımızın nasıl olması gerektiğini gösterdi.
 • Nasıl yaşamamız gerektiğini gösterdi. Bize örnek oldu.
 • Petrus da İsa’nın bize örnek olduğunu söylüyor:
1 Petrus 2:21 “Nitekim bunun için çağrıldınız. Mesih, izinden gidesiniz diye uğrunuza acı çekerek size örnek oldu.”
 • Amacımız O’nun gibi olmaktır.
 • Örneğimiz İsa Mesihtir.

Yaşamın Değeri
 • Tanrı insan oldu ve aramızda yaşadı.
 • Bu şekilde insan yaşamının değerini arttırdı.
 • İnsan yaşamını kutsamış oldu.
 • Mesih’ten önce insan yaşamına önem verilmiyordu.
 • İsa Mesih gelmeden önce insan yaşamı değersiz ve ucuzdu.
 • Hristiyanların olmadığı bir dünya düşünün…
 • Kutsal Kitap prensiplerinin olmadığı bir dünya…
 • Tanrı’nın isteklerinin olmadığı bir dünya…
 • Hayatı UCUZ yapan nedir?
 • Savaşlar, trafik ölümleri, cinayetler, kürtajı yasallaştıran yasalar…vb
 • İnsan yaşamının bu şekilde ucuzlaştırılmasının önüne nasıl geçilecek?
 • Hristiyan değerlerinin yaşanması insan hayatına değer verir.
 • Hristiyanlık insan hayatına önem verir… değerlendirir.
 • Çünkü insan YAŞAMI TANRIDANDIR.
 • Ve İsa Mesih BEDEN alarak bu hayata değer katmış
 • ve insan yaşamını YAŞAYARAK kutsamıştır.
 • Bu durum sizin için bir anlam ifade ediyor mu?
 • İsa’nın insan olması Rabbe şükretmenizi sağlamalı…
 • O’na tapınmamıza neden olmalı…
 • Mesih’e karşılık veriyor muyuz? Siz ne yapıyorsunuz?
 • İsa Mesih insan olup aramızda yaşadı…
 • Kutsal Kitap’taki en önemli ikinci gerçek budur…
 • En önemli birinci gerçek, insan olan Rab İsa Mesih’in çarmıha gidecek kadar bizi sevmesi ve bizim günahlarımız uğruna ölmesidir.
 • Martin Luter’in Yuhanna İncili’nin yorumuyla ilgili kitabında anlattığı bir öykü var.
 • Genellikle vaazlarında veya kitaplarında konunun daha iyi anlaşılmasını sağlamak için kurgu öyküler anlatırdı.
 • Martin Luther İsa’nın insanlığı konusunu anlatırken şu öyküyü anlatıyor:
Luter:
İnatçı ve ruhsal gerçeklere direnen bir adam varmış. Bu adam Hristiyanlığın gerçeklerine hiç saygı göstermezmiş. Kilisede söylenen bir ilahide “Ve O insan oldu” kısmı söylendiğinde herkes şapkasını çıkarıp saygıyla diz çökermiş. İnanç bildirileri okunduğunda ve bu ilahiler söylendiğinde bu adam hiçbir şey yapmadan olduğu yerde dururmuş. Bir gün Şeytan bu adama yaklaşıp başına öyle vurmuş ki adam neye uğradığını şaşırmış. Şeytan adama bağırıp “Cehennemde yanacaksın… eğer Tanrı benim gibi bir melek olsaydı ve melekler topluluğu “Ve O melek oldu” ilahisini söylüyor olsaydı ben sadece diz üstü çökmez, bütün bedenimi yere atardım! Sen kendini ne zannediyorsun ki insan olarak seninle yürüyen Tanrı’nın huzurunda kuru odun gibi duruyorsun” der…
 • Luther bir gerçeği aktarmak için böyle bir öykü kurguluyor.
 • İsa Mesih aramızda yaşadı…
 • Bu gerçeği bilenler ona tapınmalı ve
 • Bilmeyenlere anlatmalı..
 • Söz, insan olup aramızda yaşadı.
 • Bu gerçetir. İsa Mesih insandır.
 • Και (ve) λογος (söz) σαρξ (beden) εγενετο (dönüşmek/olmak) και (ve) εσκηνωσεν (çadır kurmak/yaşamak) εν (arada/içerde) μιν (bizim)
 • Ve Söz beden oldu ve bizim aramızda çadır kurdu/yaşadı.


- -
 #1.  ✍ 2006-11-06, 22:15

ÜYE DEĞİLSENİZ, HEMEN ÜYE OLUN!

Kullanıcı adı:


Şifre:


Şifre (tekrar):


Email adresiniz:
(Forum sistemi size bir hoşgeldiniz emaili gönderecektir. Eğer geçersiz bir email kullanırsanız, üyeliğiniz bir süre sonra kendiliğinden askıya alınacaktır. Lütfen "@hotmail.com" email adreslerini kayıtta kullanmayınız)


Email adresiniz (tekrar): 
ÜYE İSENİZ, GİRİŞ YAPINIZ:

Kullanıcı adınız:


Şifreniz:Şifrenizi mi unuttunuz?


SİTE İÇİ ARAMA MOTORU

Hristiyanlık hakkında merak ettiğiniz şeyi aşağıdaki kutucuğa yazarak sitemiz içinde arayın!Tevrat, Zebur, İncil (hristiyan kutsal kitapları) içinde kelime arama

Tevrat & Zebur İncil


Benzer konular:
hristiyan.net: Hristiyanlık nedir? Hristiyan kime denir? Hıristiyanlık inancı nasıldır?
hristiyanolmak.com: Nasıl Hristiyan olunur?Hristiyan olmak istiyorum diyenler neleri yapmalılar?
incil.biz: İncil nedir? Kaç tane İncil vardır? İncil'de neler yazar?
rabisamesih.net: İsa Mesih kimdir? İsa Mesih, Tanrı mı, insan mı, yoksa her ikisi de mi? İsa Mesih neler anlattı?
hristiyangazete.com: Türkçe, İngilizce, Yunanca - Hristiyan ve Hristiyan olmayan - Türkiye ve dünyadan haberler, basın özetleri takibi ve günlük email bültenlerine abonelik...
v B u l l e t i n ® J e l s o f t - E n t e r p r i s e s L t d . - Copyright ©2000 - 2017,