HRİSTİYAN FORUM
TÜM MEZHEPLER, TÜM ETNİK KÖKENLER, TÜM KİLİSELER, TÜM TEOLOJİLER İÇİN FORUM
TÜRKÇE ORTODOKS AYİN - İLAHİLER - HAFTANIN AZİZLERİ - HAFTANIN VAAZI - GÜNLÜK OKUMALAR - CANLI AYİN - CANLI AYİN 2 - TV - TV2 - TV3 - TV4 - RADYO - RADYO2 - YENİ MESAJ ANINDA BİLDİRİM - CEP/TABLET/BİLGİSAYAR - EMAİL ABONELİĞİ - MESAJ TAKİP - FACEBOOK - YOUTUBE - TWITTER - INSTAGRAM - GOOGLE+ - LINKEDIN - ACADEMIA - RSS - NEWS - TÜRKİYE: HABERLER - SECURITY: BROWSER CHECK
Sitemizde, Hristiyanlık hakkında Sorularınızı sorabilir, Türkiye'de Hristiyanlık'ın son durumu hakkında bilgilenebilir, duyurulardan haberdar olabilir, anketlere katılabilir, haberleri takip edebilirsiniz. Ya da Türkçe Hristiyanlık Arşivi'mizi inceleyebilirsiniz.

HRİSTİYAN FORUM > > Hristiyan Forum > Kuantum Teorisi

Tanrı, Ateizm, Mucizeler, Özgür İrade üzerine yorumlar

Bu konu 3267 kez okundu, 0 kez cevaplandı

ÜYE İSENİZ, GİRİŞ YAPINIZ:

Kullanıcı adınız:


Şifreniz:Şifrenizi mi unuttunuz?

ÜYE DEĞİLSENİZ, HEMEN ÜYE OLUN! Forum üyeleri; email duyuruları, konuları PDF olarak kaydetme, yazılı metinleri seslendirici aracılığıyla dinleme, üyelerin profil bilgilerini görebilme imkanlarına sahip olmaktadırlar.

Kullanıcı adı:


Şifre:


Şifre (tekrar):


Email adresiniz:
(Forum sistemi size bir hoşgeldiniz emaili gönderecektir. Eğer geçersiz bir email kullanırsanız, üyeliğiniz bir süre sonra kendiliğinden askıya alınacaktır. Lütfen "@hotmail.com" email adreslerini kayıtta kullanmayınız)


Email adresiniz (tekrar): S A D M İ N hristiyanlık Tanrı, Ateizm, Mucizeler, Özgür İrade üzerine yorumlar
S A D M İ N
(☩ FORUM ADMINISTRATOR ✓ (FACEBOOK'TA BİZİ EKLEYİN))
✍ 2010-07-27, 19:10
-

Modern bilime göre Tanrısal müdahalenin imkansız olduğuna dair iddianın, modern bilimin verileri ışığında yanlış olduğu gözükmektedir. Kuantum seviyesindeki belirsizliklerin belirlenmesi suretiyle, teizmin savunduğu mucizeler gibi evrendeki radikal değişimler bile açıklanabilir. Bu bakış açısı, Tanrı’nın etkinliğinin bu şekilde oluştuğu anlamına gelmez, ama modern bilimin verilerinin, doğa yasaları ihlal edilmeksizin, mucizelerin ve Tanrısal etkinliğin gerçekleşebilmesine olanak tanıdığını gösterdiği için değerlidir. Bu yaklaşım, David Hume’un mucizelerin doğa yasalarının ihlal edilmesi anlamına geldiğine dair tarifinin ve Spinoza ile Schleiermacher gibi, mucizelerin, Tanrı’nın kendi doğasıyla veya doğa yasalarıyla çelişmesi anlamına geldiğine dair teolojik itirazlarının düzeltilmesine olanak tanıdığından dikkate alınması gerekir.

Fakat bu yaklaşımın özgür irade sorununu çözdüğünü söylemek veya Tanrı’nın mucizeleri mutlaka bu şekilde meydana getirmiş olması gerektiğini söylemek hatalıdır. Bizce, teistik ve ateistik hiçbir yaklaşım özgür irade sorununu tam olarak çözememektedir. Bu noktada, teistik savunma, teizm kadar ateizmin de özgür irade sorunu içinde olduğunu ve teizmin bu konudaki yaklaşımları ispatlanıp temellendirilmese bile, hiç kimsenin bu sorunu çözecek bir modele sahip olmadığını söylemekle sınırlı olmalıdır. Evrende ontolojik indeterminizm olmasından yola çıkılarak, özgür irade sorununa yeni bakış açıları geliştirilebilir ve Kant’ın üçüncü antinomisinde olduğu gibi, bu sorunun determinist bir evren kabulüyle ele alınmasına düzeltmeler getirilebilir. Ama, kuantum belirsizlikleri, kendisinden önceki sebeplerle oluşmuş bir varlığın özgürlüğünden nasıl bahsedebileceğimize dair sorunu ateizm için de teizm için de çözemez. Teizmin, Tanrısal hikmete veya ruhun bilinmezliğine atıf yaparak sorunu çözmekte ateizme göre bir avantajı olduğu söylenebilir; ama diğer yandan, teizm için asıl sorun, Tanrısal iradenin nerede bitip şahısların özgür iradesinin nerede başladığı ve Tanrı’nın kudreti ile insanın mesuliyetinin nasıl uzlaştırılacağıdır.

Biz, Tanrı’nın mucizeleri gerçekleştirmesinin, doğa yasaları çerçevesinde kuantum belirsizliklerini belirlemesi ile mümkün olduğunu savunarak sadece bir imkanı göstermeye çalıştık. Bir şeyin mümkün olması, onun mutlaka bu şekilde olduğu anlamına gelmez. Bilimsel yaklaşım, tarihin sürecinde gayb olmuş mucizeleri ve kimi şahsi tecrübeleri ne ispat edebilir, ne de inkar edebilir. Bizce, yapılacak en tutarlı yaklaşım, bir teistin mucizelerin nasıl oluştuğu hususuna (oluşup oluşmadığına değil) agnostik kalmasıdır. Çünkü, Tanrı’nın mucizeleri nasıl gerçekleştirmiş olduğuna dair bilimsel bir bilgiye sahip olmadığımız gibi, Tanrı’nın doğa yasalarını ihlal etmeyeceğine dair Spinozacı teolojik bir ön kabulü de temellendiremeyiz. “Tanrı doğa yasalarını ihlal etmez” şeklindeki Spinozacı ön kabul ile mucizeleri inkar iki tane kibri içinde taşır; bu kibirlerden birincisi Tanrı’nın katındaki tüm yasaları bildiğimize dair teolojik bir kibirdir, ikincisi ise doğa yasaları ile ‘kendi içinde evrene’ dair her türlü bilgiye sahip olduğumuzu iddia eden bilimsel bir kibirdir ki, bu ikincisi özellikle 19. yüzyılın yaygın bir hastalığıydı. Her şeyden önce, Tanrı’nın katındaki yasaların bizim fizik biliminde gördüğümüz doğa yasaları ile özdeş olduğunu savunmak büyük saflık olur. Tanrısal yasaların (Sünnetullah) fizik yasalarından daha geniş yasalar olduğunu kabul edersek, Tanrı’nın bir eliyle koyduğu yasaları diğer eliyle bozduğuna dair mucizelere getirilen teolojik itiraz geçersiz olur. Sarayına gelen her misafiri kapıdaki nöbetçilerine geri çevirten bir kralın, istisnai bazı konuklarını nöbetçiler içeri aldıklarında, kralın kendi koyduğu yasalarını ihlal ettiğini hiç kimse düşünmeyecektir, zaten kral böyle bir yasayı ilan etmemiştir; sadece nöbetçilerin genel tavrını gözleyenler, kendi kendilerine kralı bile bağlayacak yasalar üretmişlerdir! Teistik yaklaşıma göre doğa yasaları kralın hizmetkarlarından daha da sadık hizmetçilerdir; bu hizmetkarların Tanrısal etkinliği sınırladığını söylemek - Tanrı’nın bu yasaları ihlal etmediğini değil - teizm adına kabul edilemez.[57] Böylesi bir yaklaşımla, kimi durumlarda doğa yasalarının kendisi veya genel gidişi askıya alınarak mucizelerin gerçekleşmesi, Tanrısal sistemin bir parçası olarak savunulabilir; bu ise doğa yasalarını ihlal etmeden mucizeleri temellendirmeye çalışmayı gereksiz kılar.

Sürekli deniz seviyesinde hayatını yaşamış ve bu seviyede suyun kaynaması ile ilgili deneyler yapmış olan bir kişi, yüksek bir yere çıkınca suyun kaynama derecesinin değişebileceğini tahmin edemediğinden, kendi deniz seviyesinde bulduğu yasaları, evrensel tüm yasaların karşılığı zanneder ve bir gün dağ başına çıktığında suyun kaynama derecesinin değiştiğini gözlemler, fakat kendi bildiği deniz seviyesine ait yasalardan doğa yasalarını ibaret sanan kişi, bu yasaların ihlal edildiğini sanır. Tanrısal yasalara nüfuz edemeyen kimi kişiler de, kendi bildikleri yasaların (kısmi-doğa yasalarının), evrensel tüm yasalara karşılık geldiğini zannedebilirler. Bahsettiğimiz bu sebeplerden dolayı determinist bir evren modelinin mutlak olarak mucizeleri dışladığını ve Heisenberg’in Belirsizlik İlkesi gibi evrenin işleyişinde boşluklar olduğunu söyleyen bir yaklaşım olmadan mucizelere inanılamayacağını söylemiyoruz. Ayrıca kuantum yasasının indeterminist yorumunun tartışmalı olduğunu ve evrende ontolojik indeterminizmin olmadığına, indeterminizmin bizim epistemolojik sınırlılıklarımızdan kaynaklandığına dair yaklaşımın varlığını da hatırlamalıyız. Eğer kuantum sayesinde Einstein’ın zannettiği gibi “saklı değişkenler” varsa ve kuantum seviyesi de determinist ise, mucizelerin varlığının bu seviyedeki belirsizliklerin varlığına muhtaç olduğunu düşünen yaklaşım, teolojik bir açmazda kalacaktır.

Bütün bu ihtiyatlı yaklaşımlarımıza karşın, kuantum belirsizliklerinin mucizeler gibi Tanrısal müdahaleleri doğa yasalarının çerçevesinde açıklamaktaki katkısını çok değerli buluyoruz. Mucizelerin, bilimsel yaklaşıma göre imkansız olduğunu söyleyerek teizmi eleştirenlerin, modern bilimin sunduğu imkanlardan habersiz olduklarını ve bu yaklaşımlarının hatalı olduğunu gösterebildiysek bile bu makalenin amacına ulaştığını düşünüyoruz. Tanrısal müdahaleyi ve mucizeleri inkar, bilimsel olguların bizi ulaştırdığı bir sonuç değildir. Ancak, ateizme ve natüralizme metafizik bir ön kabul olarak inanan kişiler, bu felsefi inançları ile bilimsel yaklaşımlarını birleştirirlerse, Tanrısal müdahaleyi reddeden bir yaklaşıma sahip olurlar; fakat bu, bilimin sonucu değil, bu şahısların felsefi-metafizik yaklaşımlarının sonucudur. Bu makalede gördüğümüz gibi felsefi-metafizik yaklaşımı farklı kişiler, Tanrısal müdahaleyi modern bilim anlayışı ile uyumlu bir şekilde birleştiren modeller geliştirerek fizik ile teolojik yaklaşımlarını bir araya getirerek, modern bilim çerçevesinde doğanın teolojisinin mümkün olduğunu göstermişlerdir. Philip Clayton’un da dikkat çektiği gibi, eğer doğa yasaları ihlal edilmeden Tanrısal müdahalenin nasıl oluşmuş olabileceğini göstermek istiyorsak, bunu yapmak için Newton’dan beri en çok şansa sahip olduğumuz dönem, içinde olduğumuz dönemdir.[58] Fiziğin en önemli iki teorisinden biri olan kuantum teorisinin en yaygın fiziksel yorumuna dayanarak yapılan teolojik yorumları; bilim, felsefe ve din üçgenindeki konuları ele alanların, Tanrısal etkinlik, mucizeler ve özgür irade sorunlarını değerlendirirken mutlaka göz önünde bulundurmaları gerektiğini düşünüyoruz.


http://www.canertaslaman.com/kuantumteorisi/

-

ALINTILA - CEVAPLA - #1.Bu konu 3267 kez okundu, 0 kez cevaplandı

SAYFA BAŞI - FORUM ANA SAYFA - FACEBOOK'TA PAYLAŞ - TWITTER'DA PAYLAŞ - KAYDET (PDF)


ÜYE İSENİZ, GİRİŞ YAPINIZ:

Kullanıcı adınız:


Şifreniz:Şifrenizi mi unuttunuz?

ÜYE DEĞİLSENİZ, HEMEN ÜYE OLUN! Forum üyeleri; email duyuruları, konuları PDF olarak kaydetme, yazılı metinleri seslendirici aracılığıyla dinleme, üyelerin profil bilgilerini görebilme imkanlarına sahip olmaktadırlar.

Kullanıcı adı:


Şifre:


Şifre (tekrar):


Email adresiniz:
(Forum sistemi size bir hoşgeldiniz emaili gönderecektir. Eğer geçersiz bir email kullanırsanız, üyeliğiniz bir süre sonra kendiliğinden askıya alınacaktır. Lütfen "@hotmail.com" email adreslerini kayıtta kullanmayınız)


Email adresiniz (tekrar): Hristiyanlık hakkında merak ettiğiniz şeyi aşağıdaki kutucuğa yazarak sitemiz içinde arayın!Tevrat, Zebur, İncil (hristiyan kutsal kitapları) içinde kelime arama

Tevrat & Zebur İncil


Sitemizde, Hristiyanlık hakkında Sorularınızı sorabilir, Türkiye'de Hristiyanlık'ın son durumu hakkında bilgilenebilir, duyurulardan haberdar olabilir, anketlere katılabilir, haberleri takip edebilirsiniz. Ya da Türkçe Hristiyanlık Arşivi'mizi inceleyebilirsiniz.

Tanrı, Ateizm, Mucizeler, Özgür İrade üzerine yorumlar konusuna benzer konular
  • Özgür İrade ve Önceden Belirlenme EğerTanrı sevgi değil ama sadece bir bilgi olursa, o zaman insanın hem özgür iradesinin hem de ilahi seçiminin ikisinin birden doğru olduğunu anlamak gerçekten zor ya da imkansız olacaktır. Özgürlük ve önceden seçilmişlik, öğrencilerimin arasında en çok sorulan sorulardan birisidir. Kısmen modern insanın özgürlükle ilgili büyük kaygısından kaynaklanır ama ayrıca bence bunun başlıca bilinçli olmayan nedeni, bizim bu ikisinin de doğru olması gerektiğini sezgisel olarak bilmemizdir. Çünkü onlar her iyi hikayenin temel unsurlarıdır. Eğer bir hikayede komplo yok, kader yok ise – eğer...
  • Özgür İrade ve Tanrı Soru: Kurtuluşta Tanrı’nın egemen oluşu ve insanın özgür iradesi nasıl bir arada etkin olur? Yanıt: Bizim Tanrı’nın egemen oluşuyla insanlığın özgür iradesi ve sorumluluğu arasındaki ilişkiyi tamamen anlamamız imkânsızdır. Sadece Tanrı onların kurtuluş planında nasıl birlikte etkin olduklarını bilir. Bütün diğer doktrinlerden çok özellikle bu konuda bizim Tanrı’nın doğasını ve bizim O’nunla olan ilişkimizi tamamen kavrayamadığımızı kabul ve itiraf etmemiz çok önemlidir. Her iki tarafta da fazla ileriye gitmek kurtuluş konusunda çarpık bir anlayışa neden olur. Kutsal Kitap, Tanrı’nın...
  • Kuantum Teorisi, Özgür İrade, Ateizm, Teizm KUANTUM BELİRSİZLİKLER ÖZGÜR İRADE SORUNUNU ÇÖZEBİLİR Mİ? Teizmin her şeyi bilen ve etkin sıfatlarına uygun bir Tanrı anlayışını sunmak isteyenler, bütün kuantum belirsizliklerini belirleyen bir Tanrı anlayışını benimsemişlerdir. Bu arada birbiriyle ilişkili özgür irade ve kötülük sorunlarını göz ardı etmemişler, Pollard gibi kuantum teorisindeki Tamamlayıcılık Prensibi ile analoji kurarak, zıt gibi gözükenlerin bir arada bulunabileceğini söyleyerek ve Nancey Murphy gibi Tanrı’nın tüm belirsizlikleri insanın özgür iradesini ihlal etmeden (hem cansız dünyada kuantum seviyesinde,...
  • Özgür İrade Özgür İrade – (Westminster İman Açıklaması)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> <o:p></o:p> <o:p></o:p> I. Tanrı insanın iradesini doğal bir özgürlük ile donatmıştı. Bu özgürlük ne baskı altındadır ne de iyilik ya da kötülük yapmak üzere koşullanmıştır. <o:p></o:p> <o:p></o:p> II. Masumiyet konumundayken insan, iyi olan ve Tanrı’yı hoşnut edeni hem isteme hem de yapma gücüne ve özgürlüğüne sahipti; ancak bu konumdan düşmesi mümkün olacak şekilde değişkendi. <o:p></o:p> <o:p></o:p> III. Günah konumuna düşmesiyle insan, beraberinde...
  • Özgür İrade üzerine bir araştırma Restoranda yemeğinizi bitirdikten sonra genelde bir garson yanınıza gelir ve "Tatlı veya çay alır mısınız?" diye sorar. Bir süre düşündükten sonra kararınızı verirsiniz. Diyelim ki böyle bir durumda çay içmeyi seçtiniz. Bunu özgür iradenizle mi yaptınız ya da zaten kaderinizde o çayı içeceğiniz yazıyor muydu? İşte bu ve benzeri sorular, modern insanın varoluşundan bu yana gündeme geliyor. Din adamları, siyaset bilimciler ve davranış uzmanları; yüzyıllardır "insanın davranışlarını kader mi yoksa, özgür iradenin mi belirlediğini" tartışıyor. Semavi dinler elbette kader kavramının...

Forumdaki tüm mesajlardan günlük olarak haberdar olun!

GÜNLÜK FORUM BÜLTENİ EMAİL ABONELİĞİ


Açılan sayfadaki ilk kutucuğa email adresinizi, ikinci kutucuğa da resimde göreceğiniz harfleri yazın. Daha sonra email adresinize gönderilen emaildeki linke tıklayın.

v B u l l e t i n ® J e l s o f t - E n t e r p r i s e s L t d . - Copyright ©2000 - 2016,

K A P K A N - Copyright © 2016Hristiyan Forum.