HRİSTİYAN FORUM
Yahşuah Mesih'in adında, Kutsal Ruh'un ateşiyle kutsanın
HRİSTİYAN FORUM > > Hristiyan Forum > Çeviriler

Müslümanların Aziz Gerome'dan Papaz Damaz'a itiraflar iddiası

Bu konu 3072 kez okundu, 8 kez cevaplandıIn Hoc Signo Vinces
(Özel üye)
- -

İnternette şöyle bir yazı buldum. Sizin düşünceniz nedir, aslı var mıdır?


4. yüzyılda yazılmış olan St. Gerome’un itirafını gösteren en önemli tarihsel belge, mevcut İncillerin değişikliğe uğradığını ve tahrif edildiğini ortaya koyuyor. İşte o belge…
4. yüzyılda yazılmış olan St. Gerome’un itirafını gösteren önemli tarihsel belge, hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde mevcut İncillerin değişikliğe uğradığını, düzeltildiğini, tahrif edildiğini ve bu metnin Tanrı’dan gelen vahiy olduğuna inanılmasını imkânsız kılacak şekilde kötü tercüme edildiğini kanıtlıyor.

Aziz St. Gerome tarafından yazılmış bu mektup bu tarihi gerçeği ortaya koyuyor. İşte o tarihi mektup…

Aziz Gerome’den Papa Damaz’a

Eski bir eserden yeni bir iş çıkarmamı teşvik ediyor ve dünyanın çeşitli yerlerine dağılmış bulunan İncil metinleri hakkında benim hükümde bulunmamı, bu metinlerden seçkiler yapmamı, hangisinin Yunanca metne daha yakın olduğunu tespit etmemi istiyorsun. Bu, ürkütücü ve bir o kadar da tehlikeli bir görevdir de, çünkü eski dünyanın üslubunu değiştirecek ve onu çocukluk aşamasına döndüreceğim (basitleştireceğim). Başkaları hakkında hükümde bulunmam başkalarının da benim yaptığım bu iş hakkında hüküm verecekleri anlamına gelir. Bilginler hatta cahillerden, benim bu eserimi ellerine aldıklarında, bu kadim esere cüretle bir şeyler ekleyip çıkardığımı ve yaptığım değişiklikleri görenlerden bana sövmeyen ve beni sahtekar ve kutsal şeyleri kirletmiş birisi olarak görmeyen olacak mıdır?

Bu rezalet karşısında, endişemi hafifletecek iki şey var: Birincisi, bunu senin emretmiş olman. İkincisi: Sapkın olanın hiçbir zaman hakkın yerine geçemeyeceği (duygusu). Bu, en bozuk bir ağzın bile kabul edeceği bir durum. Düşmanlarımızın hangisinin doğru olduğu konusunda (şaşkınlık yaşamamaları için) Latince elyazmalarındaki tercümeye bazı güven verici unsurları eklememe (ne dersin?). Çünkü ortada metinleri arasında bir sürü farklar olan İnciller var. Niçin cahil mütercimlerin yanlış anlamalarla tahrif ettiği hatta kötü niyetle hareket ederek değişikliğe gittikleri, hatta bazılarının tadil ettiği kısımları Yunan kaynaklarına dayanarak düzeltmemi hoş karşılamıyorlar?

Şayet el yazmalarını birbirine ekleyeceksek, kendilerini alim sanan zatlar tarafından yapılan başarısız değişiklikler, uyuklamakta olan çevirmenlerin yaptığı hatalar ve yanlış çevirilerden bizi uzaklaştıracak Yunanca asıllarına dönmemiz hususunda bizi engelleyen şey nedir? Ben burada İbraniceden Yunancaya oradan da Latinceye yapılan çevirilerle üç aşamada bize ulaşan Yunanca Sebiniyye tercümesinden ve Ahd-i Atik’ten bahsetmiyorum. Burada Aquila ya da Symmakus’un ne diyeceklerinden ya da Theodotion’ın eski çevirmenlerle yeni çevirmenler arasında orta bir yolu niçin tercih ettiğini de söz konusu etmek istemiyorum. Ben Havarilerin aşina olabilme ihtimalinin olduğu çeviriye dayanmak istiyorum. Şimdi de Yeni Ahit’ten bahsedeceğim. Şüphesiz, Matta İncil’i hariç bu mektupların tümü Yunanca yazılmış. İncil yazarlarından Matta’nın Yahudilerin bölgelerinde bulunduğu için bunu yazarken İbraniceden yararlandığını biliyoruz. Bu İncil’in (Matta İncili’nin), yararlandığı kaynakların çokluğu nedeniyle bize ulaşan İncil’den tamamıyla farklılık arz ettiğini görüyoruz. Ben asıl metne bakmayı tercih ettim. Bazılarının hiç hak etmediği halde cansiperane savunduğu Luciano ya da Hesychio (tarafından yapıldığı) ileri sürülen çevirilerden yararlanmak da istemiyorum. Farklı halkların dilleriyle bize ulaşan İnciller, metinlerin içerisinde var olan hataları bize gösteriyor. Kendi dilimizde yazılmış olan nüshalar açısından mutlaka itiraf etmem gereken şey, bu metinlerden yararlanamadığımdır.

Bu mütevazı önsöz, Yüce İnciller’in şu şekilde tertip edilmesini öneriyor: Matta, Markus, Luka ve Yuhanna. Bunların düzeltilmesi en eski Yunan yazmaları gözden geçirilerek yapıldı. Latince nüshaların içeriğinden de çok fazla uzaklaşılmadı. Bize ilk şekliyle ulaşan bölümleri dokunmadan, gerçek manadan bütünüyle uzak görünen kısımları düzeltmekten başka bir şey yapmadım ve (bu kısmı) B harfiyle işaretledim. İskenderiyeli Ammonium’un verdiği bilgilere göre Kayserili Eusebius’un yaptığı ve yaklaşık on bölüme ayrılmış olan çeviriye gelince sadece Yunanca anlama bağlı kalarak dilimize aktardım. Burada herhangi bir fazlalık ya da birbirine benzeyen, ayrı olan ya da on kısma bölünen (çeviriden) tamamen farklılaşan bölümleri bilebilmek mümkün olacaktır. Çünkü zamanla kitaplarımızda hatalar birikebilir. İncil, bu anlamda diğer (kitaplardan) ayrıdır. Buna da (H) harfiyle işaret ettim.

Bu ikisi arasını bulma çabası sırasında bazı hatalar elbette oldu. Bu nedenle Latince çeviride ciddi karışıklıklar göreceksin. (Dört İncil) Yazarlardan biri, daha fazla şey söylemiş olabilir, az olduğunu düşündükleri hususta buna eklemelerde bulunmuşlardır. Markus, bir çok bölümde, her İncil’in sadece ilgilendiği konuları korurken Luka ve Matta’dan aktardığını söylemekte. Matta ise Yuhanna ve Markus’tan aktarıyor. Her biri elindeki İncil nüshalarından aktarma yapıyor. Bu yüzden benim önerdiğim keşif okuması yapıldığında hiçbir karışıklık olmayacak, karışıklıklar ve yanlışlar giderildikten sonra bu iki nüsha arasındaki benzerlikler olduğu bilinecektir.

Ortaya çıkan benzerliklere bakarsak, birinci bölümde Matta, Markus, Luka ve Yuhanna’dan müteşekkil dört İncil arasında uyum olduğunu görürüz. İkinci bölümde sadece Markus’la Yuka arasında, üçüncü bölümde Matta, Luka ve Yuhanna arasında, dördüncü bölümde Matta, Markus ve Yuhanna arasında, beşinci bölümde Matta ile Luka arasında, altınca bölümde Matta ve Markus, arasında, Yedinci bölümde Matta ve Yuhanna arasında, sekizinci bölümde Luka ile Markus arasında, dokuzuncu bölümde Luka ile Yuhanna arasında, onuncu bölümde başka İncillerde olmayan her birin İncilin kendine has ifadeleri olduğunu görmekteyiz

Rakamlar siyah renkte olacak ve bu anlamın bulunduğu İncil’i göstermesi için hemen altında kırmızı renkli başka bir rakam olacak. Kitap açıldığında hangi bölümün hangi tercümeye ait olduğunun bilinmek istenmesi durumunda aşağıda eklediğim rakamlar sayesinde bunu bilmek mümkün olacak. Listelerin bulunduğu sayfaların başına dönüldüğünde ve her İncil’in başında hangi bölümü kimin tercümesi olduğunun belirlenmesi sayesinde her farklı başlığın yazarının rakamını bulmak mümkün olacaktır. Bu son bölümün yakınlarında birbirine benzeyen maddelerin isimleri bulunacak. Böylece aynı bölümde bulunan rakamlara muttali olmak mümkün olacak. Bu bilgilerin kontrolünden sonra belirlenen rakamlar takip edilerek istenen her kısma ulaşılabilecek. Ayrıca birbirine benzeyen bölümler de bilinecek. (B)

İsa Mesih sayesinde hayırlarda olmanızı ve beni unutmamanızı rica ediyorum Ey Papa Hazretleri!

Fransız Medeniyeti Profesörü Dr. Zeynep Abdülaziz’in konuyla ilgili makalesinin tamamını okumak için tıklayınız…

Papaz Gerome’un İtirafları

Yönetim Notu: Öncelikle belirtmeliyiz ki İslami medya ve müslümanlar tarafından sahip çıkılan bu yazı İncil hakkında değil, İncil'in Latince Çevirisi VULGATA hakkındadır.

İkincisi bu haber İslami ilahiyatçıları sahtekarlıklarını da ortaya koymaktadırlar. Çünkü aynı Gerome'un diğer yazılarında İsa'nın Rab olduğundan bahsetmesi, orjinal metnin Yunanca olduğundan bahsetmesi ve de Gerome'un yazılarını "delil" olarak kabul edip Gerome'dan önceki zamana, Gerome'un zamanına, Gerome'dan sonraki zamana ait yazıları ve arkeolojik delilleri görmezden gelmeleri onların tarihi araştırırken sadece işlerine gelebilecek metinleri cımbızlayarak kendi yararlarına kullanmaya çalıştıklarını göstermektedir. Buna aslında sahtekarlık denir.

Misal müslüman ilahiyatçılar hep İncil Aramice yazılmıştır derler, sonradan Yunanca'ya çevrilmiştir derler, hristiyanlar ise aynı Gerome gibi orjinalin Yunanca olduğunu vurgularlar, ayrıca o bölgedeki bazı yahudi topluluklar için İbranice ve Aramice'ye çevrilmiş İncil kopyaları olduğunu da belirtirler. Yani bize karşı kullandıkları "Aramice İncil" iddiası aslında yukarıdaki kullandıkları, delil saydıkları metin ile çökmektedir.

Kısacası, müslümanların Hristiyanlık inancına dair sundukları her iddia dönüp dolaşıp kendilerine çarpmakta, kendilerini yalanlamakta ve kendilerinin sahtekarlıklarını ortaya çıkarmaktadır.

- -
 #1.  ✍ 2011-06-13, 18:31


Senerd
(Özel üye)
- -

kutsal kitapların değiştirldiğini savunurlar öyle öğretirler ama kitapların orjinal halini açıklamazlar. islama göre imanın 6 şartından biri kitaplara imandır. ama şuan dünya üzerinde zebur,tevrat ve incilin orjinali yoksa niçin bu kitaplara iman ediliyor? sorulacak çok soru var aman neyse ....

- -
 #2.  ✍ 2011-06-14, 20:26


SWART23
(Özel üye)
- -

Bir de ben bir şey ekleyeyim... Kendileri de kuran ın değişmediğini ispatlayamıyorlar... Ebubekir zamanında toplanan mushafların( kureyşçe ve arapça ), osman zamanında yapılan arapça çeviriden ( 4 yada 7 adet elyazması hazırlanıyor) sonra imha edildiği iddiasına tam cevap veremiyorlar... ayrıca osman zamanında hazırlanan bu çevirilere de ulaşılamıyor... Ayrıca okumayı kolaylaştırmak adına bir takım herekelerin kuran a eklendiğini biliyormusunuz?bir iddiaları daha var tabi bilmem ne kadar kabul edebilirsiniz... Hitler almanyasında bu orjinallerden biri bulunmuş, bugünkü kuranın değişmediği hitlerin araştırmacıları tarafından ispatlanmış ama bu araştırmalar (her nasılsa), amerikan bombardımanında yokolmuş.. Topkapı sarayında üzerinde çalışma yapılmasına izin verilmeyen el yazması kuranın bugün tüm dünyada ki kuranların doğruluğunun kontrol edildiği kral fahd nüshası ile 90 noktada farklılık olduğunu, ve bunun bizzat diyanet işleri başkanlığı yapmış olan araştırmacının yayınladığını biliyormusunuz? Bu farklılığın anlam değişikliği taşımadığı iddiasını biliyormusunuz? Kısaca incil in, tevratın, zebur un değiştiğini savunanlar ne hikmetse konu kuran olunca hemen bir inkar ve saldırıya geçiyorlar...

Kendileri ile ne kadar çeliştiklerinin bir farkına varsalar keşke....

Yönetim Notu: Aslında onların çelişip çelişmemeleri, Kuran'ın değişip değişmemesi normal bir hristiyan için bir anlam ifade etmemelidir. Kişi piyasada bulunan 4-5 kitabı iyi bir şekilde okuyup incelediğinde hem kendi Kutsal Kitaplar'ı olan kitapları, hem bunlarla ilgili arkeolojik verilerin çokluğunu hem de İslami ilahiyatçıların oyunlarını kolaylıkla görebilirler. Bir ilahiyatçı teolog olmaya bile gerek yok. Ancak tabi ki sistemli ve istikrarlı çalışmak, araştırmak önemli.

- -
 #3.  ✍ 2011-06-14, 23:36


In Hoc Signo Vinces
(Özel üye)
- -

SWART23 yazdı:
Bir de ben bir şey ekleyeyim... Kendileri de kuran ın değişmediğini ispatlayamıyorlar... Ebubekir zamanında toplanan mushafların( kureyşçe ve arapça ), osman zamanında yapılan arapça çeviriden ( 4 yada 7 adet elyazması hazırlanıyor) sonra imha edildiği iddiasına tam cevap veremiyorlar... ayrıca osman zamanında hazırlanan bu çevirilere de ulaşılamıyor... Ayrıca okumayı kolaylaştırmak adına bir takım herekelerin kuran a eklendiğini biliyormusunuz?bir iddiaları daha var tabi bilmem ne kadar kabul edebilirsiniz... Hitler almanyasında bu orjinallerden biri bulunmuş, bugünkü kuranın değişmediği hitlerin araştırmacıları tarafından ispatlanmış ama bu araştırmalar (her nasılsa), amerikan bombardımanında yokolmuş.. Topkapı sarayında üzerinde çalışma yapılmasına izin verilmeyen el yazması kuranın bugün tüm dünyada ki kuranların doğruluğunun kontrol edildiği kral fahd nüshası ile 90 noktada farklılık olduğunu, ve bunun bizzat diyanet işleri başkanlığı yapmış olan araştırmacının yayınladığını biliyormusunuz? Bu farklılığın anlam değişikliği taşımadığı iddiasını biliyormusunuz? Kısaca incil in, tevratın, zebur un değiştiğini savunanlar ne hikmetse konu kuran olunca hemen bir inkar ve saldırıya geçiyorlar...

Kendileri ile ne kadar çeliştiklerinin bir farkına varsalar keşke....

Yönetim Notu: Aslında onların çelişip çelişmemeleri, Kuran'ın değişip değişmemesi normal bir hristiyan için bir anlam ifade etmemelidir. Kişi piyasada bulunan 4-5 kitabı iyi bir şekilde okuyup incelediğinde hem kendi Kutsal Kitaplar'ı olan kitapları, hem bunlarla ilgili arkeolojik verilerin çokluğunu hem de İslami ilahiyatçıların oyunlarını kolaylıkla görebilirler. Bir ilahiyatçı teolog olmaya bile gerek yok. Ancak tabi ki sistemli ve istikrarlı çalışmak, araştırmak önemli.

Hitler - Kuran - İslam saçmalıklarında biri daha bu iddiada Hitler'i görünce asılsız olduğu direk anlaşılıyor. Zaten bir anlasam şu Hitler hayranlıklarını.

Kuran'ın kitaplaştırılma şekli ayrı bir olay zaten. Ayrıca Kuran saf ilk hali ise ise neden kronolojik değil? Yalnız şu 90 farklılık olması ve anlam değişikliği yaratmadığı kısmını anlayamadım.

- -
 #4.  ✍ 2011-06-15, 12:18


SWART23
(Özel üye)
- -

In Hoc Signo Vinces yazdı:
Hitler - Kuran - İslam saçmalıklarında biri daha bu iddiada Hitler'i görünce asılsız olduğu direk anlaşılıyor. Zaten bir anlasam şu Hitler hayranlıklarını.

Kuran'ın kitaplaştırılma şekli ayrı bir olay zaten. Ayrıca Kuran saf ilk hali ise ise neden kronolojik değil? Yalnız şu 90 farklılık olması ve anlam değişikliği yaratmadığı kısmını anlayamadım.

Sevgili Kardeşim,

Tam linki tekrar bulamadım, bulduğum zaman linki sizinle paylaşacağım. Ama konuyla ilgi başka bir linkten kopyala yapıştır ile yapıştıracağım kısım belki sorduğunuz soruya açıklık getirebilir...

"Başından sonuna kadar kelime kelime, harf harf incelediğimiz bu değerli kültür varlığımızın ( topkapı sarayındaki kuran ) metni ile bugün okuduğumuz Mushaf’lar arasında -çok basit, manayı etkilemeyen bazı imlâ farklılıkları istisna edilecek olursa- bir farklılık yoktur. İmla farklılıklarıyla ilgili bir örnek vereyim. Mesel⠓al┠kelimesi pek çok nüshasda yâ ile yazılırken bu Mushaf’ta elif’le yazılmış."

umarım açıklayıcı olmuştur...

- -
 #5.  ✍ 2011-06-16, 00:57


Rab İyidir
(Özel üye)
- -

In Hoc Signo Vinces yazdı:
Hitler - Kuran - İslam saçmalıklarında biri daha bu iddiada Hitler'i görünce asılsız olduğu direk anlaşılıyor. Zaten bir anlasam şu Hitler hayranlıklarını.

Kuran'ın kitaplaştırılma şekli ayrı bir olay zaten. Ayrıca Kuran saf ilk hali ise ise neden kronolojik değil? Yalnız şu 90 farklılık olması ve anlam değişikliği yaratmadığı kısmını anlayamadım.

Desenize Kaptan Cousteau,Neil Armstrong derken kesin şimdi Hitlerde gerçek kuranı keşfedince ''müslüman olmuştur'' :D

İlk satırınızdaki anlayamamanızın cevabı bence ''düşmanımın düşmanı dostumdur'' mantığı olabilir.

- -
 #6.  ✍ 2011-06-16, 01:12


In Hoc Signo Vinces
(Özel üye)
- -

SWART23 yazdı:
Sevgili Kardeşim,

Tam linki tekrar bulamadım, bulduğum zaman linki sizinle paylaşacağım. Ama konuyla ilgi başka bir linkten kopyala yapıştır ile yapıştıracağım kısım belki sorduğunuz soruya açıklık getirebilir...

"Başından sonuna kadar kelime kelime, harf harf incelediğimiz bu değerli kültür varlığımızın ( topkapı sarayındaki kuran ) metni ile bugün okuduğumuz Mushaf�lar arasında -çok basit, manayı etkilemeyen bazı imlâ farklılıkları istisna edilecek olursa- bir farklılık yoktur. İmla farklılıklarıyla ilgili bir örnek vereyim. Meselâ �alâ� kelimesi pek çok nüshasda yâ ile yazılırken bu Mushaf�ta elif�le yazılmış."

umarım açıklayıcı olmuştur...

Anladım teşekkür ederim. Biz savunmayı müdaafa diye çevirsek İncil tahrif edildi diye olay çıkarırlar. Mevzu bahis kendileri olunca çifte standart işliyor tabii :)

- -
 #7.  ✍ 2011-06-16, 17:18


S ADMİN
(☩Admin)
- -

In Hoc Signo Vinces yazdı:
Yönetim Notu: Öncelikle belirtmeliyiz ki İslami medya ve müslümanlar tarafından sahip çıkılan bu yazı İncil hakkında değil, İncil'in Latince Çevirisi VULGATA hakkındadır.

İkincisi bu haber İslami ilahiyatçıları sahtekarlıklarını da ortaya koymaktadırlar. Çünkü aynı Gerome'un diğer yazılarında İsa'nın Rab olduğundan bahsetmesi, orjinal metnin Yunanca olduğundan bahsetmesi ve de Gerome'un yazılarını "delil" olarak kabul edip Gerome'dan önceki zamana, Gerome'un zamanına, Gerome'dan sonraki zamana ait yazıları ve arkeolojik delilleri görmezden gelmeleri onların tarihi araştırırken sadece işlerine gelebilecek metinleri cımbızlayarak kendi yararlarına kullanmaya çalıştıklarını göstermektedir. Buna aslında sahtekarlık denir.

Misal müslüman ilahiyatçılar hep İncil Aramice yazılmıştır derler, sonradan Yunanca'ya çevrilmiştir derler, hristiyanlar ise aynı Gerome gibi orjinalin Yunanca olduğunu vurgularlar, ayrıca o bölgedeki bazı yahudi topluluklar için İbranice ve Aramice'ye çevrilmiş İncil kopyaları olduğunu da belirtirler. Yani bize karşı kullandıkları "Aramice İncil" iddiası aslında yukarıdaki kullandıkları, delil saydıkları metin ile çökmektedir.

Kısacası, müslümanların Hristiyanlık inancına dair sundukları her iddia dönüp dolaşıp kendilerine çarpmakta, kendilerini yalanlamakta ve kendilerinin sahtekarlıklarını ortaya çıkarmaktadır.

Örnek: http://www.hris...ead.php?t=5186

- -
 #8.  ✍ 2015-02-10, 15:10


S ADMİN
(☩Admin)
- -

Marc Madrigal yazdı:
Tam da bu konu üzerinde yazıyordum isabet omuş:

Kilise Babaları hakkında yazmak olduğum kitapçıktan alıntı:

"...Hiyeronimus 379 yılında Paulinus tarafından piskopos yapılır ve 382 yılında Roma’ya döndüğünde Papa Damasus’un sekreterliğini yapmaya başlar. Roma’da bulunduğu dönem içersinde Kutsal Kitabı Latince’ye çevirmeye başlar. Hiyeronimus’un Papa Damasus’a yazdığı mektuplarda Hiyeronimus’un tercümesinden önce Batı’da kullanılan başka bir Latince tercüme olduğunu öğreniriz. Fakat bu tercüme hatalarla doludur ve karışık bir düzene sahiptir. Hiyeronimus yeni bir çeviri üretmekle eski tercümeye alışık olan bazı Batılı cahillerin hedef tahtası olacağından korkuyordur; tek tesellisi bu görevi ona devreden Damasus’un yetkisidir. Özellikle İslam kaynaklı eleştirmenler bu mektubu örnek sunarak bahsedilen hatalarla Grekçe metinin tahrif olduğu imajını yaratmayı severler. Fakat mektuptaki konu özgün Grekçe metin değil, daha eski ve hatalı olan bir Latince tercümedir."

Biz de bir süredir Katolik moderatörleri bu eski konuya yönlendirmeye çalışıyorduk, demek ki Kutsal Ruh boş durmuyor...

- -
 #9.  ✍ 2015-02-10, 16:37


ÜYE DEĞİLSENİZ, HEMEN ÜYE OLUN!

Kullanıcı adı: NOT: Google Chrome tarayıcılarda "güvenli değil" uyarısını önemsemeyiniz. Sitemizde kredi kartı bilgileri talep edilmemektedir.


Şifre: NOT: Google Chrome tarayıcılarda "güvenli değil" uyarısını önemsemeyiniz. Sitemizde kredi kartı bilgileri talep edilmemektedir.


Şifre (tekrar): NOT: Google Chrome tarayıcılarda "güvenli değil" uyarısını önemsemeyiniz. Sitemizde kredi kartı bilgileri talep edilmemektedir.


Email adresiniz:
(Forum sistemi size bir hoşgeldiniz emaili gönderecektir. Eğer geçersiz bir email kullanırsanız, üyeliğiniz bir süre sonra kendiliğinden askıya alınacaktır. Lütfen "@hotmail.com" email adreslerini kayıtta kullanmayınız)


Email adresiniz (tekrar): 
ÜYE İSENİZ, GİRİŞ YAPINIZ:

Kullanıcı adınız: NOT: Google Chrome tarayıcılarda "güvenli değil" uyarısını önemsemeyiniz. Sitemizde kredi kartı bilgileri talep edilmemektedir.


Şifreniz: NOT: Google Chrome tarayıcılarda "güvenli değil" uyarısını önemsemeyiniz. Sitemizde kredi kartı bilgileri talep edilmemektedir.Şifrenizi mi unuttunuz?
youtube: İncil filmini, azizlerin yaşamları filmlerini ve Hristiyanlık'la alakalı videolarımızı izleyin! youtube kanalımızdan izleyin
twitter: Forumdaki son mesajları, twitter hesaplarımız aracılığıyla takip edin!
facebook: Forumdaki son mesajları, facebook sayfalarımız aracılığıyla takip edin!
Benzer konular:
hristiyan.net: Hristiyanlık nedir? Hristiyan kime denir? Hıristiyanlık inancı nasıldır?
hristiyanolmak.com: Nasıl Hristiyan olunur?Hristiyan olmak istiyorum diyenler neleri yapmalılar?
incil.biz: İncil nedir? Kaç tane İncil vardır? İncil'de neler yazar?
rabisamesih.net: İsa Mesih kimdir? İsa Mesih, Tanrı mı, insan mı, yoksa her ikisi de mi? İsa Mesih neler anlattı?
hristiyangazete.com: Türkçe, İngilizce, Yunanca - Hristiyan ve Hristiyan olmayan - Türkiye ve dünyadan haberler, basın özetleri takibi ve günlük email bültenlerine abonelik...
turkishchristians.net: A Christian non-profit web ministry for Turks by Turks from Turkey
Son Mesajlar HristiyanForum günlük bültene abone ol!
v B u l l e t i n ® J e l s o f t - E n t e r p r i s e s L t d . - Copyright ©2000 - 2017,

HristiyanForum
Taksim, İstanbul