HRİSTİYAN FORUM
Mesih'in Tanrı'nın Oğlu olduğunun delili nedir?
HRİSTİYAN FORUM > > Hristiyan Forum > İsa Mesih, Yahşuah, Yeşua

Mesih'in Tanrı'nın Oğlu olduğunun delili nedir?

Bu konu 2714 kez okundu, 14 kez cevaplandıLarovSeal
(Kayıtlı Kullanıcılar)
- -

Uzunca bir araştırma yaptım.Şu bilgileride sizinle paylaşıp yardım ve görüşlerinizi almak istiyorum.

1.Mesihin göstermiş olduğu mucizeler delil olarak gösterilirse.

Mesih’in ölüleri diriltme, babasız dünyaya gelme, alaca hastalığı olanları iyileştirme gibi mucizeleri hepimizin bildiği üzere vardır. Eğer bu mucizelere istinaden Tanrı oğlu diyorsak şunlara göre ;

Hezeikel binlerce ölü kişiyi dirilttiği yazıyor.(Hezeikel 37/1-14)
İlyas da bir ölüyü diriltiyor. (1.Krallar 17/17-24)
Elyasa da bir ölüyü diriltiyor. ( 2.Krallar 4/8-37)
Hatta Elyasa öldükten sonra, bir ölüyü Elyasa’nın mezarının üstüne atmışlar ve o ölü de dirilmiştir. (2.Krallar 13/20-21)
Birde Elyasa alaca olan birini iyileştirmiştir. (2.Krallar 5/1-14)
Adem ‘de Havva’da annesiz babasız dünyaya geldi.Kahin Melkisedek de babasız annesiz.

Hezeikel’in de Elyasa’nında tanrı/tanrı oğlu olması lazım ki değil tabi ki. Bana göre Mesih’in Rab olmasının delilleri bu mucizeler olamaz.

2.olarak Kutsal Kitapta Tanrının oğullarından bahsediyor. Sadece Mesih’e oğul denmiyor.

Çıkış 4.Bab da Rab şöyle diyor: İsrail benim ilk oğlumdur.Sana, bırak oğlum gitsin, bana tapsın,dedim.Ama sen onu salıvermeyi reddettin.Bu yüzden senin ilk oğlunu öldüreceğim’’ Burada iki yerde İsrail’e ‘Rabbin oğlu’ ve ‘ilk oğul’ yazıyor.

Yeremya 31/9 a göre: ‘’Çünkü ben İsrail’ in babasıyım, Efrayim de ilk oğlumdur.’’
Burada da Efrayim’ e ‘ilk oğul’ deniyor.

89.Mezmur’a göre de Davud’a ‘’Tanrının ilk oğlu, dünyada ki kralların yücesi,seçilmiş,Mesih’’ gibi isimler verilmiş.

2.Samuel 7.bab dada İsa Mesih’in atası Süleyman hakkında ’’Ben ona baba olacağım, o da bana oğul olacak’’ yazılı. Süleyman’ a da ‘Tanrının oğlu’ deniyor.

Kutsal Kitapta İsrail, Davud, Süleyman, Efrayim ve havariler içinde oğul kullanılıyor, İsa Mesih içinde oğul kullanılıyor. Bana göre bu oğul kelimesi de Tanrının oğlu olması hakkında yeterli değil.

Ayrıca Mesih İsa için, Matta 8/20;9/6;16/13;17;9-12-22;18/11;20/18;26/24 ve daha başka yerlerde İnsanoğlu diye anılıyor.

Sonuç olarak, Mesih'in Rab olduğuna dair tam doyurucu olarak bir delil gösterebilen var mı?

- -
 #1.  ✍ 2015-08-30, 22:37

Augustinus
(KATOLİK MODERATOR (Bu bilginin doğruluğu yönetim tarafından onaylanmıştır))
- -

Kendisi bizzat ölümden dirilmiştir, Eski Ahit'deki hakkındaki tüm peygamberlikleri yerine getirmiştir dolayısı ile ona ve söylediklerine güvenimiz tamdır. Söylediği şeylerden birsi de kendisinin Tanrı olduğuydu.

- -
 #2.  ✍ 2015-08-31, 10:46

Marc Madrigal
(KİLİSE PASTÖRÜ (Bu bilginin doğruluğu site yönetimi tarafından onaylanmıştır))
- -

Hiçbir peygamber kendisini Tanrı'yla bir tutmadı. Mesih tuttu.

Hiçbir peygamber günahları affetme yetkisine sahip değildi. Mesih sahipti.

Hiçbir peygamber kurtuluş için kendisine imana çağırmadı. Mesih çağırdı.

Hiçbir peygamber kendisini diriltmedi. Mesih kendisini diriltti.

Hiç bir peygamber Eski Ahit'teki Mesihsel peygamberliklerini tamamlamadı. İsa Mesih tamamladı.

- -
 #3.  ✍ 2015-08-31, 11:29

Kyrie_Eleison
(İptal edilmiş üyelik (ban veya istek üzerine iptal))
- -

Eski Ahitteki peygamberlikler, İsa'da gerçekleşmiştir. Çarmıh'a gerilmiştir, 3 gün sonra ölümü yenmiş ve dirilmiştir. Babasız dünyaya gelmiştir, Bakire Meryem'den doğmuştur. Hastalara şifa vermiştir, ölüleri diriltmiştir. Tarihte bunları yapan başka biri var mı, biliyor musunuz?

- -
 #4.  ✍ 2015-08-31, 11:42

LarovSeal
(Kayıtlı Kullanıcılar)
- -

Kyrie_Eleison yazdı:
Eski Ahitteki peygamberlikler, İsa'da gerçekleşmiştir. Çarmıh'a gerilmiştir, 3 gün sonra ölümü yenmiş ve dirilmiştir. Babasız dünyaya gelmiştir, Bakire Meryem'den doğmuştur. Hastalara şifa vermiştir, ölüleri diriltmiştir. Tarihte bunları yapan başka biri var mı, biliyor musunuz?

yazımı okursanız hastalara şifa vereni de ölüleri dirilteni de görürsünüz.

- -
 #5.  ✍ 2015-08-31, 13:14

SWART23
(Özel üye)
- -

Matta 3.16-17 :İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa, Tanrı'nın Ruhunun güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü. 17Göklerden gelen bir ses de şöyle dedi: «Sevgili Oğlum budur, O'ndan hoşnudum.»

Yuhanna 1.1-18 : Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi[a] ve Söz Tanrı'ydı. 2Başlangıçta O, Tanrı'yla birlikteydi[b]. 3Her şey O'nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O'nsuz olmadı. 4Yaşam O'ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı. 5Işık karanlıkta parlar ve karanlık onu alt edememiştir.[c]
6Tanrı'nın gönderdiği Yahya adlı bir adam ortaya çıktı. 7O, tanıklık için, ışığa tanıklık etsin ve herkes onun aracılığıyla iman etsin diye geldi. 8Kendisi o ışık değildi, ama ışığa tanıklık etmeye geldi. 9Dünyaya gelen, her insanı aydınlatan gerçek ışık vardı. 10O, dünyadaydı, dünya O'nun aracılığıyla var oldu, ama dünya O'nu tanımadı. 11Kendi yurduna geldi, ama kendi halkı O'nu kabul etmedi. 12Ancak, kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. 13Onlar ne kandan, ne bedenin isteğinden, ne de insanın isteğinden doğdular; tersine, Tanrı'dan doğdular.
14Söz insan[ç] olup aramızda yaşadı. Biz de O'nun yüceliğini, Baba'dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu olan biricik Oğul'un yüceliğini gördük. 15Yahya O'na tanıklık etti. Yüksek sesle şöyle dedi: «`Benden sonra gelen benden üstündür. Çünkü O benden önce vardı' diye sözünü ettiğim kişi budur.»
16Nitekim hepimiz O'nun doluluğundan lütuf üzerine lütuf aldık. 17Kutsal Yasa Musa aracılığıyla verildi, ama lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geldi. 18Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmemiştir. O'nu, Baba'nın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik Oğul tanıttı.

Ayrıca ***** linkinde de güzel bir makale var...

Sorunuzu doyurucu delil diye bir kavramla bitirmişsiniz... Doyurucu delil bana göre, size göre, bir başkasına göre değişiklik gösterir... Beni tatmin eden şeyler sizi tatmin etmez, sizi tatmin eden şeyler beni yada bir başkasını tatmin etmez... Dolayısıyla sorunuzun sizin beklediğiniz/istediğiniz tarzda bir cevabı yoktur... Tıpkı bir çok insanın istediği tarzda Tanrı nın varlığının kanıtlarının olmadığı gibi...Ben ve/veya siz baktığınız şeylerde Tanrı nın varlığını görüp kabul ederken bir başkası bana ve/veya size "hadi ordan bunun Tanrı ile ne alakası var" diyebilir... Aslında kabul edin yada etmeyin sorunuzun cevabı sadece iman ile alakalıdır...

- -
 #6.  ✍ 2015-08-31, 19:07

Justinus
(Özel üye)
- -

O dedikleriniz ve niceleri arasından kaç kişi, "Alfa ve Omega, birinci ve sonuncu, başlangıç ve son ben'im." dedi?* Kaç kişi Şabat'ın efendisi olduğunu beyan etti? Kim Tanrı ile aynı olduğunu söyledi? Hangisi, "Bize Tanrı'yı göster." dediğinde, "Bunca zamandır zaten aranızdayım." yanıtını verdi? Onlardan hangisi kendini diriltti?

*Bu tıpkı İslam'da allah için "doğmamış ve doğurmamış" sıfatları gibidir. Nasıl Islam'a göre bunlar sadece allahın sıfatları ise, "Alfa ve Omega, birinci ve sonuncu, başlangıç ve son" sıfatlarıda biz Hristiyanlar için sadece Tanrı'nın sıfatlarıdır ve İsa Mesih'in bu sıfatları kendi için kullanarak Tanrı olduğunu beyan etmiştir.

- -
 #7.  ✍ 2015-08-31, 20:17

datatip
(Özel üye)
- -

Sayın LarovSeal bende soru oluşturdu.
Farzedelim İsa, tanrı oğlu değil, o zaman ne olacak
Yani nereye varmak istiyorsunuz.

Bu İsa'nın sözlerinin değerini düşürmezki.

- -
 #8.  ✍ 2015-08-31, 20:25

IşıktaYürüyen
(Özel üye)
- -

Yani sonuç şu ki biz onu mucizeleri yüzünden Tanrı'ya eş koşmadık.O zaten Tanrı'nın ta kendisi idi.Bunu da pek çok kez bildirdi.Yani sanırım sorunuzun cevabını fazlasıyla aldınız.Ki en başında Kutsal Kitap'ı araştırmaktan ziyade okumuş olsaydınız sorunuzun cevabını çoktan almış olurdunuz.

- -
 #9.  ✍ 2015-08-31, 21:27

servantofgod
(Özel üye)
- -

eğer isa tanrı olmasaydı onun çarmıhtaki kanı tüm insanların günahının bedeli olamazdı. tarihte çok insan öldürüldü ama onların kanı günahı yenemedi sadece isa mesihin kanı o bedeli ödedi çünkü o tanrı olduğu için sonsuzdu.

- -
 #10.  ✍ 2015-08-31, 21:36

S A D M İ N
(☩Admin (FACEBOOK TWITTER))
- -

LarovSeal yazdı:
2.olarak Kutsal Kitapta Tanrının oğullarından bahsediyor. Sadece Mesih’e oğul denmiyor.

Çıkış 4.Bab da Rab şöyle diyor: İsrail benim ilk oğlumdur.Sana, bırak oğlum gitsin, bana tapsın,dedim.Ama sen onu salıvermeyi reddettin.Bu yüzden senin ilk oğlunu öldüreceğim’’ Burada iki yerde İsrail’e ‘Rabbin oğlu’ ve ‘ilk oğul’ yazıyor.

Yeremya 31/9 a göre: ‘’Çünkü ben İsrail’ in babasıyım, Efrayim de ilk oğlumdur.’’
Burada da Efrayim’ e ‘ilk oğul’ deniyor.

89.Mezmur’a göre de Davud’a ‘’Tanrının ilk oğlu, dünyada ki kralların yücesi,seçilmiş,Mesih’’ gibi isimler verilmiş.

2.Samuel 7.bab dada İsa Mesih’in atası Süleyman hakkında ’’Ben ona baba olacağım, o da bana oğul olacak’’ yazılı. Süleyman’ a da ‘Tanrının oğlu’ deniyor.

Kutsal Kitapta İsrail, Davud, Süleyman, Efrayim ve havariler içinde oğul kullanılıyor, İsa Mesih içinde oğul kullanılıyor. Bana göre bu oğul kelimesi de Tanrının oğlu olması hakkında yeterli değil.

http://www.hristiyan.net/temeller/atanasyus.htm :

yazdı:
Orijinal metin Latince olarak yazılmış olup buradaki ifade tam olarak şudur: Filius a Patre solo est non factus, nec creatus, sed genitus. “Genitus” kelimesi Eski Ahit’in Septuagint (YETMİŞLER) tercümesinde ve Yeni Ahit’te “γενους” (genous) olarak geçer. Aziz Yuhanna bu kelimeyi kullanırken “mono” önekini kullanarak Mesih’in eşsizliğini ve tekliğini güçlü bir şekilde vurguladı (Yuhanna 1:14, 18). Eski Ahitte İsa Mesih’i tipleyen bir kişilik olan İshak “İbrahimin biricik Oğlu” olarak geçer. Ancak İbrahim’in Ketura’dan 6, Hacer’den 1 oğlu vardır. Yani İshak, İbrahimin tek oğlu değildir. Tanrı ve İbrahim arasındaki antlaşma İshak soyu ile devam edeceğinden, İshak da sembolik olarak kurban edilen tek oğul olduğundan eşsizdir (Tekvin 22:2). “Seçilmiş Olma, Yüksek Bir Pozisyona Sahip Olma, Ayrıcalıklı Olma” anlamında bu kelime kullanıldığı için Antlaşmasal Kişilikler “Genitus” kelimesi ile ifade edilir (Mezmur 89:27 [Davut için] ). Çıkış 4:21-23 ayetlerinde ise Tanrı bütün İsrail halkını tek bir kişi gibi görür, çünkü hepsi de İbrahim’le yapılan antlaşmanın çocuklarıdır ve İsrail halkının tamamından Tanrı’nın “ilk oğlu” olarak bahsedilir.- -
 #11.  ✍ 2015-08-31, 21:57

S A D M İ N
(☩Admin (FACEBOOK TWITTER))
- -

LarovSeal yazdı:
1.Mesihin göstermiş olduğu mucizeler delil olarak gösterilirse.

Mesih’in ölüleri diriltme, babasız dünyaya gelme, alaca hastalığı olanları iyileştirme gibi mucizeleri hepimizin bildiği üzere vardır. Eğer bu mucizelere istinaden Tanrı oğlu diyorsak şunlara göre ;

Hezeikel binlerce ölü kişiyi dirilttiği yazıyor.(Hezeikel 37/1-14)

Siz aşağıdaki metinden; Hezekiel'in dirilttiğini mi anlıyorsunuz? Yoksa Tanrı YHVH'nin mi?
yazdı:
BÖLÜM 37

1 RAB`bin eli üzerimdeydi, Ruhu`yla*fç* beni dışarı çıkardı, kemiklerle dolu bir ovanın ortasına koydu.

2 Beni onların arasında her yöne dolaştırdı. Ovada her yere yayılmış, tamamen kurumuş pek çok kemik vardı.

3 RAB, “İnsanoğlu, bu kemikler canlanabilir mi?” diye sordu. Ben, “Sen bilirsin, ey Egemen RAB” diye yanıtladım.

4 Bunun üzerine, “Bu kemikler üzerine peygamberlik et” dedi, “Onlara de ki, `Kuru kemikler, RAB`bin sözünü dinleyin!

5 Egemen RAB bu kemiklere şöyle diyor: İçinize ruh koyacağım, canlanacaksınız.

6 Size kaslar verecek, üzerinizde et oluşturacağım, sizi deriyle kaplayacağım. İçinize ruh koyacağım, canlanacaksınız. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaksınız.”

7 Böylece bana verilen buyruk uyarınca peygamberlik ettim. Ben peygamberlik ederken bir gürültü oldu, bir takırtı duyuldu. Kemikler birbirleriyle birleşiyordu.

8 Baktım, işte üzerlerinde kaslar, etler oluşuyor, üstlerini deri kaplıyordu. Ama onlarda ruh yoktu.

9 Sonra bana şöyle dedi: “Rüzgara*fç* peygamberlik et, insanoğlu, peygamberlik et ve de ki, `Egemen RAB şöyle diyor: Ey rüzgar, gel dört yandan es. Bu öldürülmüşlerin üzerine üfle ki canlansınlar!”

10 Böylece bana verilen buyruk uyarınca peygamberlik ettim. Onların içine soluk*fç* girince canlanıp ayağa kalktılar. Çok, çok büyük bir kalabalık oluşturuyorlardı.

11 Sonra bana, “İnsanoğlu, bu kemikler bütün İsrail halkını simgeliyor” dedi, “Onlar, `Kemiklerimiz kurudu, umudumuz yok oldu, bittik diyorlar.

12 Bu yüzden peygamberlik et ve onlara de ki, `Egemen RAB şöyle diyor: Ey halkım, mezarlarınızı açıp sizi oradan çıkaracak, İsrail ülkesine geri getireceğim.

13 Mezarlarınızı açıp sizi çıkardığım zaman benim RAB olduğumu anlayacaksınız, ey halkım.

14 Ruhumu içinize koyacağım, canlanacaksınız. Sizi kendi ülkenize yerleştireceğim. O zaman, bunu söyleyenin ve yapanın ben RAB olduğumu anlayacaksınız.” Böyle diyor RAB.

LarovSeal yazdı:
İlyas da bir ölüyü diriltiyor. (1.Krallar 17/17-24)

Siz aşağıdaki metinden; İlyas'ın dirilttiğini mi anlıyorsunuz? Yoksa Tanrı YHVH'nin mi?

yazdı:
17 Bir süre sonra ev sahibi dul kadının oğlu gittikçe ağırlaşan kötü bir hastalığa yakalandı, sonunda öldü.

18 Kadın İlyas`a, “Ey Tanrı adamı, alıp veremediğimiz nedir?” dedi, “Günahlarımı Tanrı`ya anımsatıp oğlumun ölümüne neden olmak için mi buraya geldin?”

19 İlyas, “Oğlunu bana ver” diyerek çocuğu kadının kucağından aldı, kaldığı yukarı odaya çıkardı ve yatağına yatırdı.

20 Sonra RAB`be şöyle yalvardı: “Ya RAB Tanrım, neden yanında kaldığım dul kadının oğlunu öldürerek ona bu kötülüğü yaptın?”

21 İlyas üç kez çocuğun üzerine kapanıp RAB`be şöyle dua etti: “Ya RAB Tanrım, bu çocuğa yeniden can ver.”

22 RAB İlyas`ın yalvarışını duydu. Çocuk dirilip yeniden yaşama döndü.

23 İlyas çocuğu yukarı odadan indirip annesine verirken, “İşte oğlun yaşıyor!” dedi.

24 Bunun üzerine kadın, “Şimdi anladım ki, sen Tanrı adamısın ve söylediğin söz gerçekten RAB`bin sözüdür” dedi.

LarovSeal yazdı:
Elyasa da bir ölüyü diriltiyor. ( 2.Krallar 4/8-37)

Siz aşağıdaki metinden; Elyasa'nın dirilttiğini mi anlıyorsunuz? Yoksa Tanrı YHVH'nin mi?

yazdı:
31 Gehazi önden gidip değneği çocuğun yüzüne tuttu, ama ne bir ses vardı, ne de bir yanıt. Bunun üzerine Gehazi geri dönüp Elişa`yı karşıladı ve ona, “Çocuk dirilmedi” diye haber verdi.

32 Elişa eve vardığında, çocuğu yatağında ölü buldu.

33 İçeri girdi, kapıyı kapayıp RAB`be yalvarmaya başladı.

34 Sonra ağzı çocuğun ağzının, gözleriyle elleri de çocuğun gözleriyle ellerinin üzerine gelecek biçimde yatağa, çocuğun üzerine kapandı. Çocuğun bedeni ısınmaya başladı.

35 Elişa kalkıp odanın içinde sağa sola gezindi, sonra yine dönüp çocuğun üzerine kapandı. Çocuk yedi kez aksırdı ve gözlerini açtı.

LarovSeal yazdı:
Hatta Elyasa öldükten sonra, bir ölüyü Elyasa’nın mezarının üstüne atmışlar ve o ölü de dirilmiştir. (2.Krallar 13/20-21)

Aynı ayetler Elyasa'nın kendisinin öldüğünü ama dirilemediğini de yazıyor;

yazdı:
20 Elişa öldü ve gömüldü.

LarovSeal yazdı:
Birde Elyasa alaca olan birini iyileştirmiştir. (2.Krallar 5/1-14)

Aynı olayın bir bölüm sonrasında da Elyasa'nın yaptığı ''dediğiniz'' mucizelerin aslında Tanrı YHVH'nin yaptığı görülüyor.

yazdı:
17 Sonra şöyle dua etti: “Ya RAB, lütfen onun gözlerini aç, görsün!” RAB uşağın gözlerini açtı. Uşak Elişa`nın çevresindeki dağların atlılarla, ateşten savaş arabalarıyla dolu olduğunu gördü.

18 Aramlılar kendisine doğru ilerleyince Elişa RAB`be şöyle yalvardı: “Ya RAB, lütfen bu halkı kör et.” RAB Elişa`nın yalvarışını duydu ve onları kör etti.

19 Bunun üzerine Elişa onlara, “Yanlış yoldasınız” dedi, “Aradığınız kent bu değil. Beni izleyin, sizi aradığınız adama götüreyim.” Sonra onları Samiriye`ye götürdü.

20 Samiriye`ye girdiklerinde Elişa şöyle dua etti: “Ya RAB, bu adamların gözlerini aç, görsünler.” RAB gözlerini açınca adamlar Samiriye`nin ortasında olduklarını anladılar.- -
 #12.  ✍ 2015-09-01, 01:17

Theodor87
(Özel üye)
- -

LarovSeal yazdı:
Uzunca bir araştırma yaptım.Şu bilgileride sizinle paylaşıp yardım ve görüşlerinizi almak istiyorum.

1.Mesihin göstermiş olduğu mucizeler delil olarak gösterilirse.

Mesih’in ölüleri diriltme, babasız dünyaya gelme, alaca hastalığı olanları iyileştirme gibi mucizeleri hepimizin bildiği üzere vardır. Eğer bu mucizelere istinaden Tanrı oğlu diyorsak şunlara göre ;

Hezeikel binlerce ölü kişiyi dirilttiği yazıyor.(Hezeikel 37/1-14)
İlyas da bir ölüyü diriltiyor. (1.Krallar 17/17-24)
Elyasa da bir ölüyü diriltiyor. ( 2.Krallar 4/8-37)
Hatta Elyasa öldükten sonra, bir ölüyü Elyasa’nın mezarının üstüne atmışlar ve o ölü de dirilmiştir. (2.Krallar 13/20-21)
Birde Elyasa alaca olan birini iyileştirmiştir. (2.Krallar 5/1-14)
Adem ‘de Havva’da annesiz babasız dünyaya geldi.Kahin Melkisedek de babasız annesiz.

Hezeikel’in de Elyasa’nında tanrı/tanrı oğlu olması lazım ki değil tabi ki. Bana göre Mesih’in Rab olmasının delilleri bu mucizeler olamaz.

2.olarak Kutsal Kitapta Tanrının oğullarından bahsediyor. Sadece Mesih’e oğul denmiyor.

Çıkış 4.Bab da Rab şöyle diyor: İsrail benim ilk oğlumdur.Sana, bırak oğlum gitsin, bana tapsın,dedim.Ama sen onu salıvermeyi reddettin.Bu yüzden senin ilk oğlunu öldüreceğim’’ Burada iki yerde İsrail’e ‘Rabbin oğlu’ ve ‘ilk oğul’ yazıyor.

Yeremya 31/9 a göre: ‘’Çünkü ben İsrail’ in babasıyım, Efrayim de ilk oğlumdur.’’
Burada da Efrayim’ e ‘ilk oğul’ deniyor.

89.Mezmur’a göre de Davud’a ‘’Tanrının ilk oğlu, dünyada ki kralların yücesi,seçilmiş,Mesih’’ gibi isimler verilmiş.

2.Samuel 7.bab dada İsa Mesih’in atası Süleyman hakkında ’’Ben ona baba olacağım, o da bana oğul olacak’’ yazılı. Süleyman’ a da ‘Tanrının oğlu’ deniyor.

Kutsal Kitapta İsrail, Davud, Süleyman, Efrayim ve havariler içinde oğul kullanılıyor, İsa Mesih içinde oğul kullanılıyor. Bana göre bu oğul kelimesi de Tanrının oğlu olması hakkında yeterli değil.

Ayrıca Mesih İsa için, Matta 8/20;9/6;16/13;17;9-12-22;18/11;20/18;26/24 ve daha başka yerlerde İnsanoğlu diye anılıyor.

Sonuç olarak, Mesih'in Rab olduğuna dair tam doyurucu olarak bir delil gösterebilen var mı?

Güzel bir araştırma yapmışsınız, bu araştırma ruhunuzdan ötürü sizi yürekten tebrik ederim ama sonuca geldiğiniz yerde bir tıkanma söz konusu oluyor gördüğüm kadarıyla. İsa Mesih, %100 Tanrı'dır.

Ayetlere geçecek olursak şayet;

Mesih de bedence onlardandır. O, her şeyin üzerinde hüküm süren, sonsuza dek övülecek Tanrı'dır! Amin! Romalılar 9:5

Bu arada, mübarek umudumuzun gerçekleşmesini, ulu Tanrı ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in yücelik içinde gelmesini bekliyoruz. Titus 2:5

Adam gidip Yahudi yetkililere kendisini iyileştirenin İsa olduğunu bildirdi. Şabat Günü böyle şeyler yaptığı için İsa'ya zulmetmeye başladılar.

Ama İsa onlara şu karşılığı verdi: "Babam hâlâ çalışmaktadır, ben de çalışıyorum."

İşte bu nedenle Yahudi yetkililer O'nu öldürmek için daha çok gayret ettiler. Çünkü yalnız Şabat Günü düzenini bozmakla kalmamış, Tanrı'nın kendi Babası olduğunu söyleyerek kendisini Tanrı'ya eşit kılmıştı. Yuhanna 5:15-18

“Ben ve Baba biriz." Yuhanna 10:30

Öğrencileri O'na tapındılar ve büyük sevinç içinde Yeruşalim'e döndüler. - Luka 24:52

Sadece insan olan birisine tapınılmaz değil mi?

RAB İsrail'in Kralı ve Kurtarıcısı, Her Şeye Egemen RAB diyor ki, "İlk ve son benim, Benden başka Tanrı yoktur. Yeşaya 44:6

Eski Ahit'te yer alan yukarıdaki bu ayette direkt Rab, ilk ve son olduğunu söylemektedir, peki İsa Mesih ne diyor?

İsa diyor ki: Alfa* ve Omega*, birinci ve sonuncu, başlangıç ve son Ben'im. Vahiy 22:13

Sevgilerimle..

- -
 #13.  ✍ 2015-09-01, 01:31

S A D M İ N
(☩Admin (FACEBOOK TWITTER))
- -

S A D M İ N yazdı:
LarovSeal yazdı:
2.olarak Kutsal Kitapta Tanrının oğullarından bahsediyor. Sadece Mesih’e oğul denmiyor.

Çıkış 4.Bab da Rab şöyle diyor: İsrail benim ilk oğlumdur.Sana, bırak oğlum gitsin, bana tapsın,dedim.Ama sen onu salıvermeyi reddettin.Bu yüzden senin ilk oğlunu öldüreceğim’’ Burada iki yerde İsrail’e ‘Rabbin oğlu’ ve ‘ilk oğul’ yazıyor.

Yeremya 31/9 a göre: ‘’Çünkü ben İsrail’ in babasıyım, Efrayim de ilk oğlumdur.’’
Burada da Efrayim’ e ‘ilk oğul’ deniyor.

89.Mezmur’a göre de Davud’a ‘’Tanrının ilk oğlu, dünyada ki kralların yücesi,seçilmiş,Mesih’’ gibi isimler verilmiş.

2.Samuel 7.bab dada İsa Mesih’in atası Süleyman hakkında ’’Ben ona baba olacağım, o da bana oğul olacak’’ yazılı. Süleyman’ a da ‘Tanrının oğlu’ deniyor.

Kutsal Kitapta İsrail, Davud, Süleyman, Efrayim ve havariler içinde oğul kullanılıyor, İsa Mesih içinde oğul kullanılıyor. Bana göre bu oğul kelimesi de Tanrının oğlu olması hakkında yeterli değil.

http://www.hristiyan.net/temeller/atanasyus.htm :

yazdı:
Orijinal metin Latince olarak yazılmış olup buradaki ifade tam olarak şudur: Filius a Patre solo est non factus, nec creatus, sed genitus. “Genitus” kelimesi Eski Ahit’in Septuagint (YETMİŞLER) tercümesinde ve Yeni Ahit’te “γενους” (genous) olarak geçer. Aziz Yuhanna bu kelimeyi kullanırken “mono” önekini kullanarak Mesih’in eşsizliğini ve tekliğini güçlü bir şekilde vurguladı (Yuhanna 1:14, 18). Eski Ahitte İsa Mesih’i tipleyen bir kişilik olan İshak “İbrahimin biricik Oğlu” olarak geçer. Ancak İbrahim’in Ketura’dan 6, Hacer’den 1 oğlu vardır. Yani İshak, İbrahimin tek oğlu değildir. Tanrı ve İbrahim arasındaki antlaşma İshak soyu ile devam edeceğinden, İshak da sembolik olarak kurban edilen tek oğul olduğundan eşsizdir (Tekvin 22:2). “Seçilmiş Olma, Yüksek Bir Pozisyona Sahip Olma, Ayrıcalıklı Olma” anlamında bu kelime kullanıldığı için Antlaşmasal Kişilikler “Genitus” kelimesi ile ifade edilir (Mezmur 89:27 [Davut için] ). Çıkış 4:21-23 ayetlerinde ise Tanrı bütün İsrail halkını tek bir kişi gibi görür, çünkü hepsi de İbrahim’le yapılan antlaşmanın çocuklarıdır ve İsrail halkının tamamından Tanrı’nın “ilk oğlu” olarak bahsedilir.


Yukarıdaki cevabıma ek olarak başka bir ekleme daha: http://www.hris...=2949#post8189 (konu uzun ama ''biricik oğul'' ifadesinin anlamı detaylıca açıklanıyor)

- -
 #14.  ✍ 2015-09-09, 01:00

BlankInfinity
(Bu üyelik askıya alınmıştır, yönetime başvurunuz)
- -

Zaten İsa Mesih "Tanrının Oğlu'yum" dediği için çarmıha gerildi.
Adam gidip Yahudi yetkililere kendisini iyileştirenin İsa olduğunu bildirdi. Şabat Günü böyle şeyler yaptığı için İsa'ya zulmetmeye başladılar.

Ama İsa onlara şu karşılığı verdi: "Babam hâlâ çalışmaktadır, ben de çalışıyorum."

İşte bu nedenle Yahudi yetkililer O'nu öldürmek için daha çok gayret ettiler. Çünkü yalnız Şabat Günü düzenini bozmakla kalmamış, Tanrı'nın kendi Babası olduğunu söyleyerek kendisini Tanrı'ya eşit kılmıştı. (Yuhanna 5:15-18)

Bu bir ayettir.Daha çok ayet vardır bu konu hakkında iyi günler.

- -
 #15.  ✍ 2015-09-13, 12:04

ÜYE DEĞİLSENİZ, HEMEN ÜYE OLUN!

Kullanıcı adı:


Şifre:


Şifre (tekrar):


Email adresiniz:
(Forum sistemi size bir hoşgeldiniz emaili gönderecektir. Eğer geçersiz bir email kullanırsanız, üyeliğiniz bir süre sonra kendiliğinden askıya alınacaktır. Lütfen "@hotmail.com" email adreslerini kayıtta kullanmayınız)


Email adresiniz (tekrar): 
ÜYE İSENİZ, GİRİŞ YAPINIZ:

Kullanıcı adınız:


Şifreniz:Şifrenizi mi unuttunuz?
youtube: İncil filmini, azizlerin yaşamları filmlerini ve Hristiyanlık'la alakalı videolarımızı izleyin! youtube kanalımızdan izleyin
twitter: Forumdaki son mesajları, twitter hesaplarımız aracılığıyla takip edin!
facebook: Forumdaki son mesajları, facebook sayfalarımız aracılığıyla takip edin!


SİTE İÇİ ARAMA MOTORU

Hristiyanlık hakkında merak ettiğiniz şeyi aşağıdaki kutucuğa yazarak sitemiz içinde arayın!Tevrat, Zebur, İncil (hristiyan kutsal kitapları) içinde kelime arama

Tevrat & Zebur İncil


Benzer konular:
hristiyan.net: Hristiyanlık nedir? Hristiyan kime denir? Hıristiyanlık inancı nasıldır?
hristiyanolmak.com: Nasıl Hristiyan olunur?Hristiyan olmak istiyorum diyenler neleri yapmalılar?
incil.biz: İncil nedir? Kaç tane İncil vardır? İncil'de neler yazar?
rabisamesih.net: İsa Mesih kimdir? İsa Mesih, Tanrı mı, insan mı, yoksa her ikisi de mi? İsa Mesih neler anlattı?
hristiyangazete.com: Türkçe, İngilizce, Yunanca - Hristiyan ve Hristiyan olmayan - Türkiye ve dünyadan haberler, basın özetleri takibi ve günlük email bültenlerine abonelik...
v B u l l e t i n ® J e l s o f t - E n t e r p r i s e s L t d . - Copyright ©2000 - 2017,