HRİSTİYAN FORUM
Milenyumla İlgili Görüşler-Pre-milenyumculuk I
HRİSTİYAN FORUM > > Hristiyan Forum > Eskatoloji, Dispensationalism (dönemselcilik), Covenant Theology (Antlaşma Teolojisi), Kıyamet, Son

Milenyumla İlgili Görüşler-Pre-milenyumculuk I

Bu konu 2352 kez okundu, 0 kez cevaplandıfevzi_90
(Ziyaretçi)
- -

Milenyumla İlgili Görüşler
Latince “Milenyum” sözcüğü “bin yıl” demektir. Öğretişler dünyasında özel bir anlama gelmektedir. Bazıları, Mesih’in dönüşüyle, Hıristiyanlığın gerçekten yüce bir egemenlik süreceği benzersiz, uzun bir bereket ve kutsallık dönemi fikrini bağdaştırmaktadır. Bazıları Mesih’in bu dönem başlamadan önce döneceğine inanmaktadır. Bu kişilere pre-milenyumcular adı verilir. Diğerleri benzersiz bereket ve kutsallık döneminin (yani milenyumun) önce geleceğine, Mesih’in bundan sonra döneceğine inanmaktadır. Bu kişilere post-milenyumcular denir. Çağın sonundan önce Hıristiyanlığın uzun bir zafer dönemi yaşayacağı beklentisi için Kutsal Kitap’ta bir güvence verilmediğine inananlar da vardır. Milenyuma inanmadıkları için, bu kişilere amilenyumcular demek gelenek olmuştur. Bu kişiler, Vahiy 1-10’un uygun şekilde yorumlanması gerektiğine inanırlar. Bu nedenle “amilenyumcu” teriminin Kutsal Yazı’ya inanamamakla bağdaştırılması doğru değildir. Şimdi bu üç temel görüşe, bazı karakteristik örneklerle kısaca bakacağız.


Pre-milenyumculuk


Klasik Pre-milenyumculuk. Erken kilise tarihinde Irenaeus ve diğerleri bu görüşü benimsemişlerdir. Ana hatları şöyledir: Dünya tarihinin, yaratılışın her günü bin yıl sayılarak altı bin yıl süreceği sanılmaktadır (Krş. 2Pe. 3:8). Bu dönemin sonunda (Mesih’in ilk gelişiyle başlayan altıncı gün) imanlılara yapılan eziyet ve zulüm Mesih-Karşıtı’nın ortaya çıkışıyla zirveye ulaşıncaya kadar giderek artacaktır (1Se. 2:3-10; 1Yu. 2:18), Mesih-Karşıtı’nın gücünün artmasıyla Mesih, bütün düşmanlarına karşı zafer kazanacağı göksel bir görkemle gelecektir. Bütün kutsalları diriltecek, krallığını kuracaktır. Bu da son bin yılda olacaktır (yedinci gün, Şabat ya da Milenyum). (Bu süre içinde Yeruşalim yeniden inşa edilecek, yeryüzü gönenecek ve evrensel barış olacaktır), bu dönemin sonunda kötüler son yargı için diriltilecektir, en sonunda da yeni yaratılış başlayacaktır (Krş. 2Pe. 3; Va. 21-22).


Bu basit şema kilise tarihi boyunca savunulmuştur ama bunun, “azınlığın” görüşü olduğu açıkça söylenmelidir. Bu görüş on dokuzuncu yüzyılda çok daha popüler olmuş ve Bengel, Godet, Van Oosterzee, Moorehead ve başkaları gibi uzman alimler tarafından (az çok farklı şekilde) kabul edilmiştir. Yüzyılın sonuna doğru ve bütün yirminci yüzyıl boyunca daha büyük ölçekte yeni ve radikal biçimde farklı bir pre-milenyum öğretişi çıkmıştır.


Modern Çok-Antlaşmacı Pre-milenyumculuk. Bu görüşe sadece yakın tarihteki bir yenilik denebilir. Hıristiyan Kilisesi’nin eski öğretişinden çok, bu öğretişin bir bölümü olan çok-antlaşmacı sistemin bir ürünüdür. Çok-antlaşmacı pre-milenyumculuğun şeması şöyledir: Yedi antlaşma vardır: Masumluk (yaratılıştan düşüşe kadar), Vicdan (düşüşten tufana kadar), İnsanın Yönetimi (tufandan Babil kulesine kadar), Vaat (atalardan Musa’ya kadar), Yasa (Musa’dan Mesih’e kadar), Lütuf (Mesih’ten Milenyum’a kadar) ve Krallık (Milenyum dönemi). İsrail ulusunun (ya da krallığının) Tanrısal hükümranlıkta özel bir yeri vardır. Bu, Tanrı’nın krallığının geçici bir şeklidir. Bu krallık günah nedeniyle devrilmiştir ama peygamberler onun yeniden kurulacağını bildirmişlerdir. Mesih gelmiş ve bu krallığı yeniden kurmayı önermiştir. Yahudiler kabul etmemiştir. Bu nedenle Mesih krallığını kurmayı ertelemek zorunda kalmıştır. Geçici olarak geri çekilmiştir (uzak bir diyara gitmiştir, Mat. 22:33) ama o zaman yapmasının engellendiği şeyi yapmak için geri gelecektir. Bunun krallıkla ilgisi yoktur ve peygamberlere de belirtilmemiştir. Bu, sonuçta lütuf müjdesinin uluslar için bir “devlet kuşu” olduğu beklenmedik bir “moladır”. Çok-antlaşmacıların birçoğu Müjde’yi vaaz etmenin çok derin sonuçlarına bakmaz. Gerçek umut sadece Mesih’in dönüşündedir. Bunu, milenyum döneminde eşsiz yücelik işi izleyecektir. Mesih’in gelişi çok yakındır. Herhangi bir anda gelebilir. Gelişinden önce gerçekleşmesi gereken, önceden bildirilmiş olaylar yoktur. Mesih’in ikinci gelişi, yedi yıl arayla meydana gelecek iki ayrı olayı (gelişi) içerecektir. Birincisinde, kutsalları için gelecektir (Mat. 24:40-41; 1Se. 4:17). İkinci gelişinden önceki yedi yıllık sürede krallığın müjdesi (imanlı Yahudiler tarafından) yeniden vaaz edilecek, Tanrı’ya dönüşler (evrensel olmasa da) yaygınlaşacak, İsrail yeniden yapılanacaktır (yine de bazıları bu olayı daha sonraya atarlar) ve bu sürenin ikinci yarısında Mesih-Karşıtı ortaya çıkacak ve Tanrı insan ırkının üzerine öfke yağdıracaktır (2Se. 2; Va. 16; Mat. 24: 14-22). Bu dönemden sonra Mesih kutsallarıyla birlikte gelecektir. Yaşayan uluslar yargılanacak, büyük sıkıntı sırasında ölen kutsallar dirilecektir. Mesih-Karşıtı yok edilecek ve Şeytan bağlanacaktır (Va. 20:1-2). Bundan sonra milenyum krallığı kurulacaktır. Bu, sadece Yahudilerin doğal vatandaşlar, öteki uluslarınsa ancak oğulluğa alınmış yurttaşlar oldukları dünyasal bir krallık olacaktır. Mesih, Yeruşalim’de tahtta oturacaktır. Tapınak yeniden inşa edilecek ve bir kez daha sunular sunulacaktır (Hez. 40-48). Evrensel esenlik egemen olacaktır (Yşa. 11:8). Bu dönem içinde bazıları Müjde aracılığıyla ama büyük çoğunluğu da güç ve kuvvetle Tanrı’ya dönecektir. Milenyumun sonunda Şeytan kısa bir süre serbest kalacaktır. Gog’la Magog kutsal kente karşı ayaklanacaktır (Va. 20:7-8). Ama Tanrı gökten yağdırdığı ateşle müdahale edecektir. Şeytan cehenneme atılacak ve henüz dirilmemiş olan ölüler (yani kötüler), Tanrı’nın yargı kürsüsünün önüne gelmek için diriltilecektir. Bunun ardından göklerin sonsuza kadar sürecek olan krallığı gelecektir.

Olayların sıralanışı

Klasik Pre-milenyumculuk

O. T. Eski Antlaşma Krallığı
Christ’s Mesih’in 1. gelişi
Pentacost Pentakost
Evil Kötülerin olgunlaşması
Good İyilerin olgunlaşması
Apostasy Dinden sapma – Mesih-karşıtı
2. Coming Mesih’in 2. gelişi
Saints’s Kutsalların dirilişi
Millenium Milenyum (Mesih’in yeryüzünde 1000 yıl süren krallığı)
Resur… Kaybolanların dirilmesi
Judge… Kötülerin yargılanması
The Eter… Sonsuza kadar sürecek krallık

Modern Çok-Antlaşmacı Milenyumculuk

Five… Eki Antlaşma’daki Beş “Antlaşma”
Christ’s Mesih’in 1. gelişi
Pentacost Pentakost
Evil Kötülük
Good İyilik
Resur… Kutsalların dirilmesi
Judge… Kutsalların yargılanması
Christ’s… Mesih’in dönüşü
Rapt… Büyük sevinç (7 yıl)
Rev… Vahiy
Rise Mesih-Karşıtı’nın başkaldırması
Great Büyük sıkıntı
Living… Yaşayan ulusların yargılanması
Tri… Büyük sıkıntı – kutsalların dirilmesi
Anti… Mesih Karşıtı’nın mahvolması
Satan Şeytan’ın bağlanması
(Jews…) (Yahudilerin egemenliği)
Mil Milenyum
Satan Şeytan serbest bırakılıyor
Gog Gog’la Magog’un başkaldırısı
Fire… Ateş-sonra yargı
The Eter… Sonsuza kadar sürecek krallık

- -
 #1.  ✍ 2008-01-17, 22:40

ÜYE DEĞİLSENİZ, HEMEN ÜYE OLUN!

Kullanıcı adı:


Şifre:


Şifre (tekrar):


Email adresiniz:
(Forum sistemi size bir hoşgeldiniz emaili gönderecektir. Eğer geçersiz bir email kullanırsanız, üyeliğiniz bir süre sonra kendiliğinden askıya alınacaktır. Lütfen "@hotmail.com" email adreslerini kayıtta kullanmayınız)


Email adresiniz (tekrar): 
ÜYE İSENİZ, GİRİŞ YAPINIZ:

Kullanıcı adınız:


Şifreniz:Şifrenizi mi unuttunuz?
youtube: İncil filmini, azizlerin yaşamları filmlerini ve Hristiyanlık'la alakalı videolarımızı izleyin! youtube kanalımızdan izleyin
twitter: Forumdaki son mesajları, twitter hesaplarımız aracılığıyla takip edin!
facebook: Forumdaki son mesajları, facebook sayfalarımız aracılığıyla takip edin!


SİTE İÇİ ARAMA MOTORU

Hristiyanlık hakkında merak ettiğiniz şeyi aşağıdaki kutucuğa yazarak sitemiz içinde arayın!Tevrat, Zebur, İncil (hristiyan kutsal kitapları) içinde kelime arama

Tevrat & Zebur İncil


Benzer konular:
hristiyan.net: Hristiyanlık nedir? Hristiyan kime denir? Hıristiyanlık inancı nasıldır?
hristiyanolmak.com: Nasıl Hristiyan olunur?Hristiyan olmak istiyorum diyenler neleri yapmalılar?
incil.biz: İncil nedir? Kaç tane İncil vardır? İncil'de neler yazar?
rabisamesih.net: İsa Mesih kimdir? İsa Mesih, Tanrı mı, insan mı, yoksa her ikisi de mi? İsa Mesih neler anlattı?
hristiyangazete.com: Türkçe, İngilizce, Yunanca - Hristiyan ve Hristiyan olmayan - Türkiye ve dünyadan haberler, basın özetleri takibi ve günlük email bültenlerine abonelik...
v B u l l e t i n ® J e l s o f t - E n t e r p r i s e s L t d . - Copyright ©2000 - 2017,