fısıh

  1. Hristiyan Forum

    Fısıh Üzerine - Sart'lı Melito

    Kitap Adı: Fısıh Üzerine (Peri Pascha) Yazar: Sart'lı Melito Bilgi: Hristiyan dünyasının bilinen ilk vaazlarından birisidir. 160-170 yılları arasında Anadolu topraklarında yazılmıştır. Giriş (1-10) 1) İlk olarak, İbranilerin Mısır’dan Çıkışı hakkındaki Kutsal Yazılar okundu ve gizem...
Üst