Gılgamış Destanı ve Kutsal Kitap

Aziz Dfxmed

Yeni Üye
Gılgamış Destanı Sümerlerden kalma tarihin en eski destanıdır ve Tevrat ile aralarında benzerlikler var. Bu iddiaları nasıl yanıtlayabiliriz? Amacım Hristiyanlığı yalanlamak değil sadece kafamı karıştıran iddiaları size sormak istiyorum.
 

Solus Christus 

Moderatör
Merhaba,
Gılgamış destanı ve Kutsal Kitap'ta anlatılan hikayeler arasında benzerlik olduğu doğrudur. Ancak bu bize Kutsal Kitap'ın anlattığı hikayenin doğru olmadığını göstermez. Tam tersine bu olayın yaşandığının ve Kutsal Kitap'ta anlatılanların doğruluğunu tesciller. Tarihte birçok medeniyet yaşadı ve bu medeniyetler dünyada yaşanan birçok olayı geleceğe sözlü gelenek ile aktardı. Nuh Tufanı olayı da bunlardan biridir. Tufan hakkında bilgisi olan bir nesil, bunu gelecek nesile sözlü aktardı. Sonraki nesil, kendisinden sonrakilere yine aynı şekilde sözlü olarak aktardı. Tıpkı kulaktan kulağa oyunu oynarken bir noktadan sonra anlatılan hikaye zamanla değiştiği gibi, medeniyetlerin aktardığı hikayeler de bir zaman sonra değişikliğe uğradı. Bu durumda ortada bir gerçek var, o da tufan gerçekleşmişti. Ancak nasıl gerçekleşmişti?

Tarihsel metinlere baktığımızda neredeyse her büyük eski medeniyetin kendine ait bir tufan öyküsü vardır. Gılgamış Destanı metinlerine baktığımızda da onlar tarafından anlatılan bir tufan hikayesi görürüz. Ve bu hikayeler Nuh Tufanı hikayesine benzerler.

Örneğin, Gılgamış ile Kutsal Kitap'taki Nuh Tufanı hikayesini karşılaştırdığımızda şöyle benzerlikler görebiliriz
 • İki tufan da Tanrı tarafından planlanmıştır
 • İkisi de Tanrı’nın hikayedeki kahramanla ilişkisini vurgular.
 • İkisi de tufanı ahlaki bozulmayla ilişkilendirir.
 • İkisinde de kahraman, onun akrabaları ve hayvanlar kurtarılır.
 • İkisi de gemiyi yapmak için Tanrı’nın verdiği talimatları içerir.
 • İkisi de büyük doğal bir felaketi betimler.
 • İkisi de tufan için belirli bir süreye işaret eder.
 • İkisi de geminin karaya çıktığı yeri belirtir.
 • İkisinde de suların azalıp azalmadığını öğrenmek için kuşlar gönderilir.
 • İkisi de kurtuluştan sonra gerçekleşen tapınmayı resmeder.
 • İkisinde de hikayenin kahramanı kutsanır.
Ancak şu şekilde farklar da bulunur.
 • Tufanın süresi konusunda ciddi farklılıklar vardır. Bu süre, Gılgamış’a göre 14, Nuh Tufanı’na göre 150 gündür.
 • Gılgamış Destanı’nda pek çok kişi, Utnapiştim’e gemiyi yapması için yardım eder. Nuh Tufanı’nda ise insanlar Nuh ile dalga geçerler.
 • Gılgamış Destanı (ve Kutsal Kitapsal olmayan diğer tüm öyküler), olayları bir gözlemcinin fark edebileceğinden çok daha detaylı anlatır. Bu yüzden daha çok mit doğasını sahiptir.
 • Gılgamış Destanı’nda hikayenin kahramanı Utnapiştim, karısı gibi tanrı olur. Bu, tipik ünlü insanlara ilahi anlam yükleme primitivizmidir. Nuh, insan olarak kalır ve insan zayıflığına maruz kalarak (sarhoşluk) Tanrı’nın affına ihtiyaç duyar.
 • Gılgamış Destanı’nda böyle bir felaketin bir daha olmayacağına dair bir vaat, antlaşma ya da garanti yoktur.
Gerçek Tufan, yani Kutsal Kitap'ta yer alan Nuh Tufanı olayı dünyada anlatılan diğer tufan hikayelerinin kaynağı olmuştur. Sözlü gelenek aracılığıyla yüzyıllar boyunca insanlar bu geleneği birbirine anlatmıştır. Ve dolayısıyla herkes birbirine bu tufanı sözlü olarak aktarırken hikayelerinde değişimler olmuştur. Hikaye Tanrı Sözü olarak Kutsal Kitap'ta bizlere aktarılana kadar, bu bozulmalar da kulaktan kulağa aktarılarak devam etmiştir.

Sonuç olarak bu gibi tarihsel metinler bize Kutsal Kitap'ta anlatılan Nuh Tufanı hikayesinin aslında ne kadar gerçek olduğunu ve Kutsal Kitap'ın ne kadar sağlam bir metin altyapısına sahip olduğunu gösterir.

Esenlikler diliyorum.
 
Yeni Konu Aç | Soru Gönder Yeni konu başlığı oluşturmak için tıkla!
Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. Birbirinize sevginiz olursa, herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır. (İncil, Yuhanna 13:34-35)
Üst