Hristiyanlığı Pavlus mu oluşturmuştur?

Aziz Dfxmed

Yeni Üye
Aziz Pavlus Hristiyanlık tarihinin en önemli azizlerinden birisidir. İsa'nın farklı amacla yola çıktığını ama Hristiyanlığın pavlus sayesinde oluştuğu ve paganların daha rahat inanmasi için kurallarda değişiklikler yaptığı iddiasına nasıl bir açıklama getirebiliriz?
 
  • Beğen
Reactions: RSW

Solus Christus 

Moderatör
Merhaba,
Hayır, Pavlus kendi kafasına göre bir hristiyanlık oluşturmamıştır. Hristiyanlığa karşı yöneltilen iddialardan birisi de Pavlus'un hristiyanlık öğretisini değiştirmesi veya Hristiyanlık dinini icat etmesi gibi iddialardır. Kutsal Kitap'a baktığımızda bu gibi iddiaların gerçek dışı olduğunu görebiliriz. Çünkü Pavlus'un verdiği öğreti ile Kutsal Kitap öğretisi arasında bir çelişki yoktur. Mesih'in anlattığına ters bir müjde vermediği gibi Kutsal Kitap'ın tamamına da uygun olmayan bir öğreti vermemiştir.

Öncelikle Hristiyanlık zaten yerine getirilmesi gereken kurallar listesinden oluşan bir din değildir ve Pavlus'un amacı da bir din yaratmak değildir. Pavlus'un tek bir amacı vardı, o da Mesih'i ve O'nun çarmııhtaki işini herkesin duyması ve iman ederek kurtuluş bulmasıydı. Dolayısıyla paganların veya farklı dinlerin daha rahat inanması için bir eylem içerisine girmedi. Böyle bir şeyi öğretilerinde de görmek mümkün değildir.

Bunun yanında Elçi Pavlus'un mektuplarını okuduğumuzda bunlar Pavlus'un kişisel düşüncelerini ifade etmez. Bizler Kutsal Kitap'ın Tanrı Sözü olduğuna inanıyoruz. Ve Elçi Pavlus'un yazdığı mektuplar da Tanrısal Esinleme aracılığıyla yazılmıştır. Bunu bilmek ve ayırt etmek önemli bir detaydır.

Nitekim İsa Mesih ve Pavlus'un söylediği şeyler birbiriyle de çelişmez. Örneğin aşağıdaki ayetlerden yola çıkabilirsiniz. Müjde kitaplarında Mesih'in sözleri ve Pavlus'un mektubunda ilettiği sözler birbirleriyle uyum içerisindedir, herhangi bir çelişki veya farklı yorum bulunmaz.

Baba Tanrı'ya yalnızca Mesih aracılığıyla ulaşabiliriz.
Yuhanna 14:6
Efesliler 2:18

İsa Mesih herkese yaşam verendir.
Yuhanna 17:2,9
Romalılar 5:18

İsa Mesih tüm yetkiye sahiptir.
Matta 9:6
Efesliler 1:20-21

Seçilmişlik Öğretisi
Matta 22:14
Yuhanna 15:16
Romalılar 11:7
Koloseliler 3:12

Rabbin Sofrası Sakramenti
Matta 26:27-28
Yuhanna 6:51
1.Korintliler 10:16
1.Korintliler 11:28-29

Sonsuz yaşamın Mesih aracılığıyla gelmesi
Yuhanna 6:40
Yuhanna 6:47
Romalılar :5:21
Romalılar 6:23

Sahte Öğretmenlere karşı uyarılar
Matta 24:3,11-12
1.Timoteos 4:1-3

İmanla aklanma öğretisi
Matta 7:22-23
Luka 18:9-14
Romalılar 3:28
Romalılar 4:5
Galatyalılar 2:21

Bunun gibi örnekler fazlaca çoğaltılabilir. Dolayısıyla Pavlus, Mesih'in mesajını Tanrı'nın kilisesine açıklıyor ve Mesih merkezli olarak öğretişini veriyordu. Aynı zamanda Pavlus'un yolculukları sırasında birçok kişi kendisi aracılığıyla müjdeyi işitti ve iman etti. Bulunduğu yerlerde yerel kiliseler oluştu. Pavlus da onları bazen mektuplar yazarak bazen de yanlarında bulunarak eğitti.

Elbette iman eden herkes Yahudi kökenli değildi. Çünkü müjde tüm dünya ve tüm halklar içindi. Bu yüzden iman eden birçok pagan ve türevi çeşitli inançlardan gelmiş kişiler mevcuttu. Pavlus da onları doğruluk yolunda eğitmekteydi. Bunu yaparken de bir Elçi olarak kendi kişisel görüşlerini değil, Tanrı'nın sözlerini aktarıyordu.

Bunu yalnızca Pavlus değil, aynı zamanda Petrus ve Yuhanna da kendi mektuplarında bu şekilde yapmıştır. Pavlus'un 1.Korintliler mektubunda dediği gibi "Apollos kim? Pavlus kim? İman etmenize aracı olmuş hizmetkarlardır... Tohumu ben ektim, Apollos suladı ve Tanrı büyüttü." (1.Korintliler 3:5-6)

Esenlikler dilerim.
 
Yeni Konu Aç | Soru Gönder Yeni konu başlığı oluşturmak için tıkla!
İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı’nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir.
(Efesliler 2:8-9)
Üst