Hristiyanlıkta cariyelik var mı? Kadınların hakları var mı?

1) Kilise Hukuku'nda İslam Hukuku'ndaki gibi cariyelik mevcut mu? Hz İsmail'in Hz İbrahim'in cariyesinden olma oğlu olduğunu okudum Yaratılış'ta.
2) Kilise Hukuku'nda kadınların şahitliği erkeğinkine denk midir?
3) Kadının İslam Hukuku'ndaki gibi şahitliğinin sayılmadığı durumlar oluyor mu? (İslam'da had cezalarında kadının şahitliği sayılmaz)
 

Solus Christus 

Moderatör
Merhaba,
Hristiyanlıkta cariyelik mevcut değildir. Bu şekilde bir hukuk bulunmuyor. İbrahim'in yaşadığı dönemde cariyelik o halk arasında mevcuttu. Ancak o dönem o bölgede yaşayanlar Tanrı'nın yasası altında yaşamıyorlardı. Zira İbrahim'in kendisi de Tanrı ona kendisini açıklamadan önce putperestti. Ancak sonradan Tanrı'nın gözünde lütuf buldu ve O'nun soyu aracılığıyla Tanrı dünyayı bereketledi.

Kilise hukukunda kadınlar ile erkekler eşittir. Şahitlikleri de elbette ki geçerlidir. Üstelik bunun büyük örneği olarak Mesih'in dirilişine ilk tanık olanlar kadınlardı.

Matta 28:1-10 - Şabat Günü’nü izleyen haftanın ilk günü, tan yeri ağarırken, Mecdelli Meryem ile öbür Meryem mezarı görmeye gittiler. Ansızın büyük bir deprem oldu. Rab’bin bir meleği gökten indi ve mezara gidip taşı bir yana yuvarlayarak üzerine oturdu. Görünüşü şimşek gibi, giysileri ise kar gibi bembeyazdı. 4 Nöbetçiler korkudan titremeye başladılar, sonra ölü gibi yere yıkıldılar. Melek kadınlara şöyle seslendi: “Korkmayın! Çarmıha gerilen İsa’yı aradığınızı biliyorum. O burada yok; söylemiş olduğu gibi dirildi. Gelin, O’nun yattığı yeri görün. Çabuk gidin, öğrencilerine şöyle deyin: ‘İsa ölümden dirildi. Sizden önce Celile’ye gidiyor, kendisini orada göreceksiniz.’ İşte ben size söylemiş bulunuyorum.” Kadınlar korku ve büyük sevinç içinde hemen mezardan uzaklaştılar; koşarak İsa’nın öğrencilerine haber vermeye gittiler. İsa ansızın karşılarına çıktı, “Selam!” dedi. Yaklaşıp İsa’nın ayaklarına sarılarak O’na tapındılar. O zaman İsa, “Korkmayın!” dedi. “Gidip kardeşlerime haber verin, Celile’ye gitsinler, beni orada görecekler.”
 
Yeni Konu Aç | Soru Gönder Yeni konu başlığı oluşturmak için tıkla!
Söz, insan olup aramızda yaşadı. O’nun yüceliğini –Baba’dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul’un yüceliğini– gördük.
(İncil, Yuhanna 1:14)
Üst