İsa sadece İsrailoğullarına mı geldi?

Emreayvaz

Yeni Üye
Matta 15:24'de ben yalnızca İsrailoğulları'na gönderildim diyor.
Öyleyse hristiyanlık evrensel bir din değil midir? Bu konuda fikirleriniz nedir?
 

Solus Christus 

Moderatör
Matta 15:24'de ben yalnızca İsrailoğulları'na gönderildim diyor.
Öyleyse hristiyanlık evrensel bir din değil midir? Bu konuda fikirleriniz nedir?

Merhaba,
Bir ayeti yorumlamak için tüm bağlamına bakmanız gerekir. Bu durumda Matta 15:24'ü anlamak için 15:21-28 ayetlerine bakıp oradaki olayı ve neden söylendiğine bakmak gerekiyor.

Matta 15:21-28 - İsa oradan ayrılıp Sur ve Sayda bölgesine geçti. O yöreden Kenanlı bir kadın İsa’ya gelip, “Ya Rab, ey Davut Oğlu, halime acı! Kızım cine tutuldu, çok kötü durumda” diye feryat etti. İsa kadına hiçbir karşılık vermedi. Öğrencileri yaklaşıp, “Sal şunu, gitsin!” diye rica ettiler. “Arkamızdan bağırıp duruyor.” İsa, “Ben yalnız İsrail halkının kaybolmuş koyunlarına gönderildim” diye yanıtladı. Kadın ise yaklaşıp, “Ya Rab, bana yardım et!” diyerek O’nun önünde yere kapandı. İsa ona, “Çocukların ekmeğini alıp köpeklere atmak doğru değildir” dedi. Kadın, “Haklısın, ya Rab” dedi. “Ama köpekler de efendilerinin sofrasından düşen kırıntıları yer.” O zaman İsa ona şu karşılığı verdi: “Ey kadın, imanın büyük! Dilediğin gibi olsun.” Ve kadının kızı o saatte iyileşti.

Öncelikle şunu bilmeliyiz ki Mesih'in buradaki sözleri Yahudi olmayanları reddetmesi anlamına gelmiyor. Zira sonrasında kadının kızını iyileştiriyor. Ancak Mesih'in diriliş öncesindeki görevi ve hizmeti İsrail halkı içerisindeydi. Çünkü Kutsal Yasa altında doğmuştu, Kutsal Yasa altında yaşaması ve İsrail halkı arasında peygamberliklerin ve vaatlerin gerçekleşmesi gerekiyordu. Bu yüzdendir ki Mesih herhangi bir insan bedeninde veya herhangi bir şehirde doğarak beden almadı. Herhangi bir halkın arasında da doğmadı. Hem beden alışı, hem beden aldığı soy ve halk önceden vaat edilmiş peygamberliklere dayanmalıydı. Bu yüzdendir ki Davut'un soyu olarak İsrail arasında doğru, halkın arasında hizmet etti. Tüm dünya için bir kurtuluş vaadi vardı ve bu peygamberliklerin de vaat ettiği gibi İsrail içerisinden çıkmıştı.

Efesliler 2:14 Yahudiler ve Diğer Uluslar arasında dirilişten önce bir engel duvarı olduğunu açıkça söylüyor. Ayet şöyle diyor: "Çünkü Mesih’in kendisi barışımızdır. Kutsal Yasa’yı, buyrukları ve kurallarıyla birlikte etkisiz kılarak iki topluluğu birleştirdi, aradaki engel duvarını, yani düşmanlığı kendi bedeninde yıktı. Amacı bu iki topluluktan kendisinde yeni bir insan yaratarak esenliği sağlamak, düşmanlığı çarmıhta öldürmek ve çarmıh aracılığıyla bir bedende iki topluluğu Tanrı’yla barıştırmaktı."

İşte Efesliler bölümünde bahsedilen bu iki topluluk diğer uluslardan olan insanlar ve İsraillilerdi. İsa Mesih çarmıha gerilip dirilmeden önce bu engel duvarı hala mevcuttu. Dolayısıyla İsrail halkının içerisinde kendisi hizmet ederken henüz diğer uluslara kurtuluş vaadi gitmemişti. Çünkü eğer Mesih çarmıhıta günahları üzerine almazsa ve diriliş olmazsa nasıl bir kurtuluşa sahip olacaktık? Bu mümkün değildi. Ancak Mesih belirlenen zamanda çarmıhta diğer uluslar ile İsrail arasındaki engeli kaldırdı.

Bununla beraber 1.Yuhanna 2:2 şöyle yazar: "O günahlarımızı, yalnız bizim günahlarımızı değil, bütün dünyanın günahlarını da bağışlatan kurbandır."

Romalılar 9:24-26
şöyle yazar: Yalnız Yahudiler arasından değil, öteki uluslar arasından da çağırdığı bu insanlar biziz. Tanrı Hoşea Kitabı’nda şöyle diyor: “Halkım olmayana halkım, Sevgili olmayana sevgili diyeceğim.” “Kendilerine, ‘Siz halkım değilsiniz’ denilen yerde, Yaşayan Tanrı’nın çocukları diye adlandırılacaklar.”

Romalılar 10:12 - Çünkü Yahudi Grek ayrımı yoktur, aynı Rab hepsinin Rabbi’dir. Kendisini çağıranların tümüne eliaçıktır.

Matta 28:18:20 şöyle yazar: İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi: “Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin; size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim.

Dolayısıyla dirilişten sonra diğer uluslar da artık İsrail'e aşılanmıştır. İsrail artık kilise diye anılmıştır ve Tanrı halkı yalnızca belli bir soy olmaktan çıkmış, Mesih'e ait olan, O'na iman edenlerden oluşan topluluk olmuştur. Böylece Tanrı'nın İbrahim'e vaat ettiği soy gerçekleşmiş oldu. Tanrı İbrahim'e denizin kumu kadar, gökteki yıldızlar kadar çok olan, sayılamayacak büyüklükte bir soy vaat etmişti. Ve Mesih aracılığıyla İbrahim'in soyuna bütün ulusları katarak her halktan, her oymaktan insanı kendine evlat edinmiştir.
 

Emreayvaz

Yeni Üye
Cevabınız icin teşekkürler ama cümle de yalnızca İsrailllilere geldim gibi net bir yargı var bunu okuduk ve aynı Zaman'da diğer halkları İsrail'in artıklarını yiyen kopeklere benzetmesi ve öğrencilerinin de sal sunu gitsin demesinin benim kafami karıştıran durum madem evrensel orda niye evrensel bir tavır takınmadı vaadler se ne tarz vaadler oldu da sonra evrensel oldu ayriyetten kadına yarım etmesi artıkları bile kabul ederim demesinden geliyor yoksa bu hristiyanlik Yahudiliği ve aynı Zaman'da İsrailliler yücelten bir din mi kaldı ki İsrailliler yahudi ve hristiyan değil yanı ben hristiyan olursam yahudilerden assagida bir durum da mı kalıcam eşitlik göremiyorum bu konuda düşünceleriniz neler lütfen daha açıklayıcı olurmusunuz .
 

Solus Christus 

Moderatör
Merhaba,
Yukarıda referansladığım ayetlerde de açıkça yazdığı gibi Tanrı'nın önünde her imanlı eşit durumdadır. Dolayısıyla sorduğunuz gibi Hristiyan olursanız İsraillilereden veya herhangi bir milletten ne daha aşağı olursunuz ne de daha yukarı olursunuz. Tanrı'nın hoşnut olduğu şey bir kişinin milleti değil, imanıdır.

Diriliş gerçekleşene dek İsa'nın misyonu Mesih'i bekleyen İsrail halkı arasındaydı. Ve diriliş gerçekleşene kadar hiç kimse Tanrı'nın İsrail dışında da kurtarış sağlayacağını düşünmüyordu ve beklemiyordu. İsrail halkı Tanrı'nın Mesih'i göndereceğini bekliyorlardı, ancak Mesih'i daha çok siyasi bir figür olarak bekliyorlardı ve geldiğinde tüm uluslara karşı savaşıp onları ulusların elinden kurtaracağını zannediyorlardı.

Ancak Mesih geldiğinde savaşmadı, tam tersine çarmıhta kendi canını sundu ve böylece Tanrı'ya giden yol tüm uluslara açılmış oldu. Diriliş sonrasında olan olayları okursanız birçok imanlı, elçiler dahil Tanrı'nın tüm ulusları İsrail'e dahil etmesine ve onlara kurtuluşu getirmesine şaşırıyordu. Hatta ilk Yahudi imanlıların bunu kabul etmesi için Kutsal Ruh tarafından eğitilmeleri ve yönlendirilmeleri gerekti. Çünkü İsrail halkı diğer uluslardan kişilere Tanrıtanımaz oldukları için dokunmazlar ve selam bile vermezlerdi. Bu yüzden de Mesih bu kadınla konuşunca ve hatta O'nun kızını iyileştirince de çok şaşırmışlardı.

"Köpek" benzetmesi ise aslında orijinal dilinde orijinal metne baktığınızda Türkçe'de olduğu gibi çok aşağılayıcı bir anlam ifade etmiyor. Aşağılayıcı anlam ifade eden kelimeyi değil, etmeyen bir kelimeyi (κυναρίοις) Mesih orada kullanmıştı. Türkçe'ye çevirince bu daha sert gözüküyor, çünkü Türkçe'de bunun yumuşak anlam ifade eden bir terimi yok. Evde beslenen minik köpekler için kullanılan ve negatif bir anlam ifade etmeyen bu kelimeyi Mesih kullandığında, kadının da verdiği tepkiye ve gösterdiği imana bakarsanız daha rahat görebilirsinz.
 
Yeni Konu Aç | Soru Gönder Yeni konu başlığı oluşturmak için tıkla!
Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı. Başlangıçta O, Tanrı’yla birlikteydi. Her şey O’nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O’nsuz olmadı.
(İncil, Yuhanna 1:1-3)
Üst