HRİSTİYAN FORUM
Hristiyan (hıristiyan) kelimesi Türkçe'ye İngilizce Hristiyan kelimesi olan "Christ-ian" kelimesinden geçmiştir. Ancak esasen Antik Yunanca'daki "Χριστός" kelimesi İngilizce'deki ve Türkçe'deki Hıristiyan kelimesinin kökeni sayılmaktadır. Yunanca'daki "Χριστός" kelimesi ise İbranice'deki "משיחא" kelimesinin Yunanca karşılığıdır. İbrani dilinde "משיחא" kelimesi ise; Tanrı'nın görevlendirmek üzere seçtiği kişilerin, kutsal yağ ile kutsanmasını, göreve hazır olduklarını, göreve başladıklarını, yetkilendirildiklerini ifade eden, Türkçe telaffuzu "Maşiah", Türkçe karşılığı "Mesih" olan kelimedir. Bu kelime ilk olarak Anadolu'nun Antakya şehrinde, Hıristiyan olmayan yerli halk tarafından, Yahşuah (İsa) Mesih'e inanan cemaatleri nitelemek için kullanılmıştır. Hıristiyanlık inancında; Yahşuah (İsa) Mesih'in öğretilerine yürekten bağlı şekilde inanan ve yaşamında uygulayan, uygulamaya çalışan kişileri ifade etmek için kullanılır. (hristiyan.net)

Hristiyan, Hristiyanlık

hıristiyan kimdir hıristiyanlık nedirHristiyan kime denir? Hıristiyan kelimesi ilk nerede kullanılmıştır? Hristiyanlık nedir? Hıristiyanlık inancının özü, temel ilkeleri nelerdir? Hristiyanlık inancının mezhepleri nelerdir? Tüm Kutsal Yasa ve peygamberlerin sözlerinin özeti nedir?

İsa Mesih

İsa Mesih kimdir? İsa Mesih, Tanrı mıdır? Hıristiyanlar, neden İsa Mesih'e taparlar? Kutsal Kitaplar'daki hangi ayetler, İsa Mesih'in tanrılığını, tanrısallığını anlatır? İsa Mesih neden çarmıha gerilmiştir? İsa Mesih'in dünyaya geliş amacı nedir?

İncil

incilİncil nedir? Gerçekten de birden çok İncil var mıdır? İncil, kelimesinin anlamı nedir? İncil'in içindeki kitaplar nelerdir? İncil, nasıl yazılmıştır? İncil'i kimler yazmıştır? İncil'in içindeki kitaplara kimler karar vermiştir? Matta, Markos, Luka ve Yuhanna birer İncil midir yoksa İncil'in içindeki kitaplar mıdır? İncil bölümleri neler anlatır? İncil'e dair çelişki iddialarına hristiyanların cevapları nelerdir? İncil, hangi dilde yazılmıştır? Yeni Antlaşma ne demektir? İncil, bazılarının iddia ettiği gibi değiştirilmiş midir?

YHVH, Tanrı, Rab, Üçlü Birlik, allah

YHVH kimdir? Yeri göğü yaratan tek Tanrı'nın gerçek ismi nedir? 10 Emir'de “boş yere anmayacaksın” diye sözü edilen isim nedir? Bir hristiyan, allah dediğinde gerçekte neyi kast eder? Tanrı'nın ismi YHVH mi, Yahve mi, Yehova mıdır? Üçlü Birlik nedir? Üçlü Birlik'i kimler kavrayabilir? Üçlü Birlik'i tam olarak ifade edebilecek örnekler var mıdır? Baba, Oğul, Kutsal Ruh kimdir?

Nasıl hıristiyan olunur?

Hıristiyan olmak için neler yapmalısınız? Hristiyan olmak istiyorum diyor musunuz?

İslam

Hristiyanların, İslamiyet hakkında görüşleri nelerdir? İslamiyet, Hristiyanlar için hak bir din midir? Hristiyanlar neden İslamiyet'e inanmazlar?

Kur'an-ı Kerim

Hristiyanlar Kur'an-ı Kerim'e inanırlar mı? Hıristiyanlar Kuran'ı kabul ediyor mu?

Muhammed

Muhammed hristiyanlar için kimdir? Muhammed bir peygamber midir? Muhammed, YHVH'nin elçisi midir? İncil'de Muhammed'den bahsedilmekte midir? Muhammed'in hayatı nasıldı? Hıristiyanlar, Muhammed'e inanırlar mı?

TURKISH CHRISTIANS NETWORK