Hristiyan Foruma Giriş


Hristiyan Forum hakkında

HristiyanForum.com’un kuralları nelerdir? Gönüllü çeviri projelerimize nasıl katılabilirsiniz? HristiyanForum.com’a nasıl destek olabilirsiniz? Siyasi ve teolojik görüş farklılıklarının ortaya çıktığı tartışmalarda nasıl davranmalısınız? Forumdaki yazım dili ve tavrı nasıl olmalı? Diğer hristiyan websitelerimiz ve hıristiyan sosyal medya hesaplarımız hangileridir?


Hristiyan Forum üyelerinin forum hakkındaki düşünceleri

HristiyanForum.com’a yönelik eleştiriler, olumlu geri bildirimler.


Hristiyan Forum duyuruları

HristiyanForum.com üyeleri için duyurular


Hristiyan Forum anketleri

HristiyanForum.com üyeleri için hazırlanmış anketler


Hristiyan, Hristiyanlık

Hristiyan kime denir? Hıristiyan kelimesi ilk nerede kullanılmıştır? Hristiyanlık nedir? Hıristiyanlık inancının özü, temel ilkeleri nelerdir? Hristiyanlık inancının mezhepleri nelerdir? Tüm Kutsal Yasa ve peygamberlerin sözlerinin özeti nedir?


İsa Mesih

İsa Mesih kimdir? İsa Mesih, Tanrı mıdır? Hıristiyanlar, neden İsa Mesih’e taparlar? Kutsal Kitaplar’daki hangi ayetler, İsa Mesih’in tanrılığını, tanrısallığını anlatır? İsa Mesih neden çarmıha gerilmiştir? İsa Mesih’in dünyaya geliş amacı nedir?


İncil

İncil nedir? Gerçekten de birden çok İncil var mıdır? İncil, kelimesinin anlamı nedir? İncil’in içindeki kitaplar nelerdir? İncil, nasıl yazılmıştır? İncil’i kimler yazmıştır? İncil’in içindeki kitaplara kimler karar vermiştir? Matta, Markos, Luka ve Yuhanna birer İncil midir yoksa İncil’in içindeki kitaplar mıdır? İncil bölümleri neler anlatır? İncil’e dair çelişki iddialarına hristiyanların cevapları nelerdir? İncil, hangi dilde yazılmıştır? Yeni Antlaşma ne demektir? İncil, bazılarının iddia ettiği gibi değiştirilmiş midir?


YHVH, Tanrı, Rab, Üçlü Birlik, allah

YHVH kimdir? Yeri göğü yaratan tek Tanrı’nın gerçek ismi nedir? 10 Emir’de “boş yere anmayacaksın” diye sözü edilen isim nedir? Bir hristiyan, allah dediğinde gerçekte neyi kast eder? Tanrı’nın ismi YHVH mi, Yahve mi, Yehova mıdır? Üçlü Birlik nedir? Üçlü Birlik‘i kimler kavrayabilir? Üçlü Birlik’i tam olarak ifade edebilecek örnekler var mıdır? Baba, Oğul, Kutsal Ruh kimdir?


Kutsal Ruh

Kutsal Ruh nedir? Kutsal Ruh kimdir? Kutsal Ruh’un özellikleri, işleri, armağanları nelerdir? İncil’de bahsedilen Yardımcı; Kutsal Ruh mudur yoksa İslam peygamberi Muhammed midir? Parakletos, Faraklit kelimelerinin anlamı nedir? Kutsal Ruh’a sahip olmak, Kutsal Ruh’la dolmak, Kutsal Ruh’la vaftiz olmak ne demektir? Kutsal Ruh’un meyveleri nelerdir? Kutsal Ruh’u neler kederlendirir?


Tevrat, Zebur

Tevrat ve Zebur nedir? Hristiyanlar, Tevrat ve Zebur’a inanırlar mı? Tevrat ve Zebur’un içinde kaç kitap vardır? Tevrat ve Zebur neyi anlatır? Tevrat ve Zebur’u kimler okur? Tevrat ve Zebur, tüm insanlığa mı gönderilmiştir? Tevrat ve Zebur, kime gönderilmiştir? Tevrat ve Zebur değiştirilmiş midir?


Nasıl hıristiyan olunur?

Hıristiyan olmak için neler yapmalısınız? Hristiyan olmak istiyorum diyor musunuz?


Neden Hıristiyan olmalısınız?

Hıristiyan olmak için nedenler


Hıristiyanlık’a geçen Türkler

Nasıl Hristiyan oldular? Sonradan, ateistlikten ve müslümanlıktan Hristiyanlık inancına geçen Türkler’in hayat hikayeleri.


Tanrı’yı arayanlara mesajlar

Tanrı’ya ulaşmaya çalışıyor musunuz? Tanrı’ya nasıl ulaşabileceğinizi biliyor musunuz?


Türkiye’de Hristiyanlık

Türkiye’deki katolik, ortodoks, protestan, anglikan, luteryen, reformist, baptist, presbiteryen, karizmatik, pentekostal kiliseler, misyonerler. Türkiye’deki müjdecilik ve kiliselerin son durumu hakkında sohbetler


Hristiyanlık hakkında soru sormak

Hıristiyanlık İnancı hakkında sorularınıza tüm mezheplerden, tüm teolojilerden, tüm kiliselerden üyeler aracılığıyla cevap bulabilirsiniz. HristiyanForum.com’a sorulan bir soru, her mezhepten üye tarafından cevaplanmaktadır.


Ateizm

Ateizm hakkında, hıristiyanlara yararlı olabilecek makaleler arşivi.


Barnabas İncili

Barnabas İncili gerçek bir İncil midir? Barnabas İncili nedir? Barnabas İncili’ni kimler kabul eder? Hıristiyanlar ve müslümanlar için Barnabas İncili’nin anlamı nedir?


Thomas İncili

Thomas İncili gerçek bir İncil midir? Thomas İncili nedir? Thomas İncili’ni kimler kabul eder? Hıristiyanlar ve müslümanlar için Thomas İncili’nin anlamı nedir?


Tibet İncili

Tibet İncili gerçek bir İncil midir? Tibet İncili nedir? Tibet İncili’ni kimler kabul eder? Hıristiyanlar ve müslümanlar için Tibet İncili’nin anlamı nedir?


Yahuda İncili

Yahuda İncili gerçek bir İncil midir? Yahuda İncili nedir? Yahuda İncili’ni kimler kabul eder? Hıristiyanlar ve müslümanlar için Yahuda İncili’nin anlamı nedir?


Zeitgeist Belgeseli

Zeitgeist Belgeseli nedir? Zeitgeist Belgeseli’nde Hristiyanlık hakkında anlatılanlar gerçek midir? Hıristiyanların Zeitgeist Belgeseli’ne cevapları var mıdır?


İznik Konsili

İznik Konsili nedir? İznik Konsili ne hakkındadır? İznik Konsili’nde neler konuşulmuştur? İznik Konsili’nde alınan karar nedir? İznik Konsili’nde kaç tane İncil olduğuna mı karar verilmiştir?


İslam

İslamiyet nedir? Hristiyanlar için İslamiyet’in anlamı ve değeri nedir? Hıristiyanlar, İslamiyet’i hak din olarak görürler mi? Hristiyanlar neden İslam’a inanmazlar? Hıristiyanlar neden İslam’ı reddederler?


Kur’an-ı Kerim

Kuran nedir? Hristiyanlar neden Kuran’ı kabul etmezler? Hıristiyanlar için Kuran’ın anlamı ve değeri nedir?


Muhammed

Muhammed kimdir? Muhammed, hıristiyanlar için bir peygamber midir? Hristiyanlar neden Muhammed’i kabul etmezler? İncil’de Muhammed, Ahmed isimleri geçmekte midir? İncil’deki Faraklit kimdir? İncil’deki Parakletos kimdir? İncil’de Muhammed’in peygamberliğini gösteren her hangi bir ayet var mıdır?


Subscribe to RSS headline updates from:
Powered by FeedBurner


TURKISH CHRISTIANS NETWORK