Hristiyan Forum

Foruma Giriş


TÜM MEZHEPLER, TÜM ETNİK KÖKENLER, TÜM KİLİSELER, TÜM TEOLOJİLER İÇİN FORUM

Hristiyan, Hristiyanlık

Hristiyan kime denir? Hıristiyan kelimesi ilk nerede kullanılmıştır? Hristiyanlık nedir? Hıristiyanlık inancının özü, temel ilkeleri nelerdir? Hristiyanlık inancının mezhepleri nelerdir? Tüm Kutsal Yasa ve peygamberlerin sözlerinin özeti nedir?


YHVH, Tanrı, Rab, Üçlü Birlik, allah

YHVH kimdir? Yeri göğü yaratan tek Tanrı’nın gerçek ismi nedir? 10 Emir’de “boş yere anmayacaksın” diye sözü edilen isim nedir? Bir hristiyan, allah dediğinde gerçekte neyi kast eder? Tanrı’nın ismi YHVH mi, Yahve mi, Yehova mıdır? Üçlü Birlik nedir? Üçlü Birlik’i kimler kavrayabilir? Üçlü Birlik’i tam olarak ifade edebilecek örnekler var mıdır? Baba, Oğul, Kutsal Ruh kimdir?


İsa Mesih

İsa Mesih kimdir? İsa Mesih, Tanrı mıdır? Hıristiyanlar, neden İsa Mesih’e taparlar? Kutsal Kitaplar’daki hangi ayetler, İsa Mesih’in tanrılığını, tanrısallığını anlatır? İsa Mesih neden çarmıha gerilmiştir? İsa Mesih’in dünyaya geliş amacı nedir?


Kutsal Ruh

Kutsal Ruh kimdir? Kutsal Ruh’a nasıl sahip olabiliriz? Kutsal Ruh bir kişi midir? Kutsal Ruh neden Tanrı’dır? Kutsal Ruh’un, hıristiyanlara verdiği armağanlar nelerdir? Kutsal Ruh, hristiyanlar üzerinde nasıl çalışır?


İncil

İncil nedir? Gerçekten de birden çok İncil var mıdır? İncil, kelimesinin anlamı nedir? İncil’in içindeki kitaplar nelerdir? İncil, nasıl yazılmıştır? İncil’i kimler yazmıştır? İncil’in içindeki kitaplara kimler karar vermiştir? Matta, Markos, Luka ve Yuhanna birer İncil midir yoksa İncil’in içindeki kitaplar mıdır? İncil bölümleri neler anlatır? İncil’e dair çelişki iddialarına hristiyanların cevapları nelerdir? İncil, hangi dilde yazılmıştır? Yeni Antlaşma ne demektir? İncil, bazılarının iddia ettiği gibi değiştirilmiş midir?


Tevrat, Zebur

Tevrat ne demektir? Zebur ne demektir? Tevrat ve Zebur ifadesi doğru bir ifade midir? Eski Antlaşma ne demektir? Tevrat ve Zebur içindeki kitapların listesi nedir? Deuterkanonik kitaplar nelerdir? Apokrif kitaplar nelerdir? Tevrat ve Zebur’un içindeki kitaplara kimler karar vermiştir? Tevrat ve Zebur, bazılarının iddia ettiği gibi değiştirilmiş midir?


Kuran

Kur’an-ı Kerim, hristiyanlar için bir kutsal kitap mıdır? Kuran’ın bir kutsal kitap olması mümkün müdür? Kuran’ın, Tevrat, Zebur ve İncil ile olan çelişkileri nelerdir? Kuran’daki çelişkiler nelerdir? Kuran’ın orjinallerine ne olmuştur? Hristiyanlar, Kuran’ı kabul etmiş midir?


İslam

İslamiyet, hristiyanlar için Tanrı’nın gönderdiği bir din midir? Hıristiyanlar, neden İslam’a inanmazlar? Tevrat, Zebur ve İncil’e göre İslamiyet’in Tanrı’nın gönderdiği bir din olması mümkün müdür?


Muhammed

Muhammed kimdir? Hristiyanlar, neden İslam peygamberine Hz. Muhammed demezler? Hıristiyanlara göre Muhammed, bir peygamber midir? Hristiyanlar, neden Muhammed’i kabul etmezler? Tevrat, Zebur ve İncil’de, bazılarının iddia ettiği gibi gerçekten de Muhammed’den bahsedilir mi? Tevrat, Zebur ve İncil’e göre Muhammed bir peygamber olabilir mi?(English: http://www.turkishchristians.net)