kadın hakları

  1. T

    Hristiyanlıkta cariyelik var mı? Kadınların hakları var mı?

    1) Kilise Hukuku'nda İslam Hukuku'ndaki gibi cariyelik mevcut mu? Hz İsmail'in Hz İbrahim'in cariyesinden olma oğlu olduğunu okudum Yaratılış'ta. 2) Kilise Hukuku'nda kadınların şahitliği erkeğinkine denk midir? 3) Kadının İslam Hukuku'ndaki gibi şahitliğinin sayılmadığı durumlar oluyor mu...
Üst