ortodoks

  1. İ

    Dini Yapıların İhtişamı ve Gösteriş

    Niye dini yapılarda gösteriş, ihtişam var. Din adamları da boyunlarında kocaman altın semboller taşıyorlar. Mesih dünyevi şeylerden uzaklaşın diye oğütlerken, kiliseler niye böyle? Hristiyanlık dünya malını onemsemeyin diyor. Öğretiler ile celismiyor mu bu ihtişam?
Üst