Üçlübirlik nedir? Hristiyanlıkta kaç tane Tanrı'ya inanılıyor?

Solus Christus 

Moderatör
Türkiye'de hristiyanlara en çok sorulan sorulardan bazıları hristiyanların kaç tane Tanrı'ya inandığı ve hristiyanlıkta kaç tane Tanrı olduğu ile ilgili sorulardır. Öncelikle tek Tanrı'ya inandığımızı söyleyerek başlayalım.

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil), bize gerçekte tek bir Tanrı'nın olduğunu söyler.
Örnek ayetler:
Yasanın Tekrarı 6:4 - “Dinle, ey İsrail! Tanrımız YHVH tek YHVH'dir.”
Yeşaya 43:10 -“Tanıklarım sizlersiniz” diyor YHVH, “Seçtiğim kullar sizsiniz. Öyle ki beni tanıyıp bana güvenesiniz, Benim O olduğumu anlayasınız. Benden önce bir tanrı olmadı, Benden sonra da olmayacak.
Yeşaya 44:6 - YHVH, İsrail’in Kralı ve Kurtarıcısı, Her Şeye Egemen YHVH diyor ki, “İlk ve son benim, Benden başka Tanrı yoktur.

Kutsal Kitap'ta bazen Tanrı'nın kendisini açıklarken çoğul ifade kullandığını da görürüz.
Örnek ayetler:
Yaratılış 1:26 – “Tanrı, "İnsanı kendi suretimizde, kendimize benzer yaratalım" dedi.”
Yaratılış 3:22 – “Sonra, "Adem iyiyle kötüyü bilmekle bizlerden biri gibi oldu" dedi.”
Yaratılış 11:7 – “Gelin, aşağı inip dillerini karıştıralım ki, birbirlerini anlamasınlar.”

Burada Tanrı'nın kendisi hakkında çoğul ifade kullanması bize Tanrı'nın Üçlübirlik doğası hakkında fikir verir. Tek Tanrı vardır ve Tanrı Üçlübirlik'tir. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh, üç farklı Tanrı değil, tektir. Çünkü tek Tanrı özünde üç ayrı kişi vardır. Bu üç ayrı kişi birbirinden ayrı kimliğe sahiptir ve üçü aynı Tanrı'nın farklı bir şekilde yansıması değildir.

Üçlübirlik inancı, hristiyan inancının en önemli öğretisidir. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un Tanrılığına iman edip etmemek sizin hristiyan olup olmadığınızı gösteren en büyük etkendir. İman ettiğimiz Üçlübirlik Tanrı'nın doğasını aynı zamanda yüzde yüz olarak kavrayıp anlayabilmemiz de mümkün değildir. Çünkü insan aklı ve doğası sınırlıdır. Tanrı ise sınırsızdır. Sınırlı olan aklımızla sınırsız olan Tanrı'nın doğasını tam olarak anlamamız imkansızdır. Bu yüzden hiçbir dünyasal örnek ile Tanrı'nın kimliği tam olarak açıklanamaz. Bazen maalesef insanlar Üçlübirlik olan Tanrı'yı anlatabilmek için farklı örnekler ve resimler kullanıyorlar. Ancak bunların tümü eksik ve yetersizdir.

Üçlübirlik aklımızla tam olarak kavrayamayacağımız bir sır olsa da, tümüyle anlayamayacak olmamız bir kısmını kavrayamayacağımız anlamına da gelmez. Şu üç şeyi kesinlikle anlayabiliriz. 1) Tanrı özünde üç kimlik vardır. 2) Her kimlik tümüyle Tanrı'dır. 3) Tek bir Tanrı vardır.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh birbiriyle eşit, aynı güce sahip, aynı biçimde sonsuzdur. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh farklı kişilerdir vurgusu yapmamızın sebebi, onların birbirlerinin yansıması veya kılık değiştirmiş şekilde görünüm olmamalarından kaynaklanır. Biri bile eksik olsa Tanrı doğası var olamaz, çünkü tümü tek Tanrı'nın doğasını oluşturur. Baba Tanrı'dır. Oğul Tanrıdır ve Kutsal Ruh Tanrıdır.

Üçlübirlik inancını açıklayan tarihsel bildirilere de bakmak yararlıdır. Özellikle Atanasyan İman Açıklaması bize Tanrı'nın doğası hakkında önemli bilgileri özetleyerek verir.

ATANASYAN İMAN AÇIKLAMASI
(1) Her kim kurtulacak ise, her şeyden önce, Evrensel İnancı kabul etmelidir;
(2) Bu inancı bütünüyle ve yozlaştırmadan tutanlar dışında herkes şüphesiz ki, sonsuza dek mahvolacaktır.
(3) ve Evrensel İnanç şudur: Üçlübirlikte tek bir Tanrı’ya ve birlik içindeki Üçlüğe tapınırız;
(4) bu kişileri ne birbirine karıştır ne de özünü böleriz.
(5) çünkü Baba tek bir Kişidir, Oğul başka, Kutsal Ruh ise başka bir Kişidir.
(6) Ancak Baba’nın, Oğul'un ve Kutsal Ruh'un Tanrısal özyapısı birdir görkemde eşit, yücelikte sonsuzdur.
(7) Baba nasıl ise, Oğul ve Kutsal Ruh da öyledir.
(8) Baba yaratılmamıştır, Oğul yaratılmamıştır, Kutsal Ruh yaratılmamıştır.
(9) Baba anlaşılmaz, Oğul anlaşılmaz, Kutsal Ruh anlaşılmazdır.
(10) Baba ebedi, Oğul ebedi, Kutsal Ruh ebedidir.
(11) Buna rağmen hepsi üç farklı ebedi değil, fakat tek bir ebedidir.
(12) Ne üç farklı "yaratılmamış" ne de üç farklı "anlaşılmaz" vardır, fakat tek bir "yaratılmamış" ve tek bir "anlaşılmaz" vardır.
(13) Aynı şekilde Baba her şeye kadir, Oğul her şeye kadir ve Kutsal Ruh her şeye kadirdir;
(14) Buna rağmen hepsi üç farklı "her şeye kadir" değil, tek bir ‘her şeye kadir’dir.
(15) Baba nasıl Tanrı ise, Oğul da Tanrı’dır ve Kutsal Ruh da Tanrı’dır;
(16) Buna rağmen bunlar üç farklı Tanrı değil, tek bir Tanrı’dır.
(17) Baba nasıl Rab ise, Oğul da Rab'dir, Kutsal Ruh da Rab'dir;
(18) Buna rağmen bunlar üç farklı Rab değil, tek bir Rab'dir.
(19) Hristiyan gerçeği uyarınca her kişinin ayrı ayrı Tanrı ve Rab olduğunu ikrar etme yükümlülüğü altında olmamızla birlikte;
(20) Evrensel iman “üç farklı Tanrı ya da üç farklı Rab vardır” gibi bir ifadeyi kullanmamızı yasaklar.
(21) Baba hiçbir şeyden gelmemiştir; ne yaratılmış ne de doğurulmuştur.
(22) Oğul yalnızca Baba’dandır; ne oluşturulmuş, ne yaratılmıştır, fakat biricik Oğuldur.
(23) Kutsal Ruh, Baba’dan ve Oğul’dandır; ne oluşturulmuş ne yaratılmış ne de doğurulmuştur fakat Baba’dan ve Oğul’dan çıkmıştır.
(24) Böylece, üç tane değil, tek bir Baba vardır; üç Oğul değil tek bir Oğul, üç Kutsal Ruh değil, tek bir Kutsal Ruh vardır.
(25) Üçlübirlik’te hiç bir kişi diğerinden önce ya da sonra gelmez; hiç bir kişi diğerinden üstün ya da aşağı değildir.
(26) Ancak tüm üç kişi de aynı derecede sonsuz ve aynı derecede eşittir.
(27) Öyle ki, her şeyde, daha önce de söylendiği gibi, Üçlük’teki Birliğe ve Birlik’teki Üçlüğe tapınılmalıdır.
(28) Bu nedenle, kurtulacak olan kişi Üçlübirliği böyle düşünmelidir.
(29) Bundan başka, kişinin sonsuz kurtuluşu alması için Rabbimiz İsa Mesih’in beden almasına doğrudan inanması şarttır.
(30) Çünkü inandığımız ve ikrar ettiğimiz doğru iman Tanrı Oğlu Rabbimiz İsa Mesih’in hem Tanrı hem de insan olduğudur.
(31) [Oğul] Baba’nın özünden, zamanın öncesinde Tanrı olarak var olan; annesinin özünden insan olarak zaman içinde (bu dünyada) doğmuştur.
(32) Mükemmel Tanrı ve mükemmel insandır, düşünen bir cana ve gerçek bir insan bedenine sahiptir.
(33) Tanrısal özyapıya ait olması açısından Baba ile eşit, insan olması açısından O’ndan aşağıdadır.
(34) Tanrı ve insan olmasına karşın, iki farklı Mesih değil, fakat tek bir Mesih’tir.
(35) Tanrısal özyapının ete ve kemiğe dönüşmesi ile değil, fakat Tanrı’nın insanlığı giyinmesiyle tekdir [tek bir Mesih’tir].
(36) Tümüyle tektir, [Tanrısal] özlerin karışmasıyla değil, tek bir kişinin birliğiyledir.
(37) düşünebilen can ve beden olarak tek bir insandır, bu yüzden de Tanrı ve İnsan olarak tek bir Mesih’tir.
(38) Bizim kurtuluşumuz için acı çekmiş, cehenneme inmiş, üçüncü gün ölümden tekrar dirilmiş,
(39) göğe yükselmiş, her şeye kadir Baba Tanrı’nın sağında oturmuş
(40) oradan ölüleri ve dirileri yargılamak için gelecektir.
(41) O geldiğinde bütün insanlar [ölümden] bedenleri ile tekrar dirilecek
(42) ve yaptıkları [işler] için hesap verecektir.
(43) İyilik edenler sonsuz yasamı kazanacak, kötülük edenler ise sonsuz ateşe düşecekler
(44) Bu evrensel imana sağlam bir şekilde inanmayan bir kimse kurtulamayacaktır.


Üçlübirliği görebileceğimiz bazı ayetler
Yaratılış 1:26 ayetinde “Tanrı, insanı kendi suretimizde, kendimize benzer yaratalım.” dedi. Buradaki çoğul fiil ve adıl ne anlama gelir? Bazı kişiler, bunu kişinin konumuyla ilişkilendiriyor. Örneğin, Yahudilere bu ayeti gösterdiğinizde bu şekilde kabul etmediklerini söylüyorlar. Çünkü saygın kişilerin kendilerinden “biz” diye bahsettiğini söylerler. Bu bir bakıma doğru, çoğul fiil kullanarak insanlar kendilerinden bahsedebilir. Ancak Eski Antlaşma İbranicesinde bir kral hiçbir zaman kendisinden söz ederken çoğul adlar kullanmaz. Buna dair hiçbir örnek veya kanıt da yoktur.

Benzer örneği Yaratılış 3:22’de görüyoruz. “Adem iyiyle kötüyü bilmekle bizlerden biri gibi oldu.”

Yaratılış 11:7 “Gelin aşağı inip dillerini karıştıralım ki birbirlerini anlamasınlar”
Yeşaya 6:8 “Kimi göndereyim? Bizim için kim gidecek?” (Hem tekil, hem çoğul ifade kullanılıyor.)

Mezmur 45:7 “Doğruluğu sever, kötülükten nefret edersin. Bunun için Tanrı, senin Tanrın, seni sevinç yağıyla arkadaşlarından daha çok meşhetti.” Burada Tanrı diye çağrılan ilk kişi, dünyasal bir kral değil. Çünkü tahtının sonsuza dek süreceği belirtilmiştir. İki ayrı varlığın da Tanrı olduğu açıktır. Yeni Antlaşma’da da İbranilerin yazarı bu ayetlerle Mesih’i bağdaştırmıştır ve “Ey Tanrı, tahtın sonsuzluk boyunca kalıcıdır ve adalet asası senin egemenliğinin asasıdır.” demiştir. (İbraniler 1:8)

Aynı zamanda Davut, Mezmur 110:1 ayetinde şöyle yazmıştı: “YAHVE, Rabbime: “ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur” diyor.” İsa bu sözleri aktararak Davut’un iki farklı kişiden Rab diye bahsettiğini söylüyor. (Matta 22:41-46) Ama Davut’un Rab’bi Tanrı değilse o zaman kimdir? Ayrıca Tanrı’dan başka kim Tanrı olmayan bir kişiye gel sağımda otur diyebilir? Bu ayetin tam anlamını Yeni Antlaşma’da görüyoruz. Baba Tanrı, Oğul Tanrı’ya ‘sağımda otur.’ demiştir. Bu durumda aslında Davut Baba ve Oğul’u burada yazmıştı.

Yeşaya 63:10 ayeti Tanrı, halkının başkaldırdığını ve Kutsal Ruh’unu incittiğini söylüyor. Bu durumda Kutsal Ruh, ayrı bir kişidir ve incinmesi de onun duygusal yetilere sahip olduğunu gösteriyor.

Yeni Antlaşma’da Matta 3:16-17 ayetlerinde “İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve Yeşua, Tanrı’nın Ruhu’nun güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü. Göklerden gelen bir ses de şöyle dedi: ‘Sevgili Oğlum budur, O’ndan hoşnudum.” Bu ayetlerde Üçlü Birlik’in üç üyesinin ayrı ayrı yaptığı şeyleri görüyoruz. Baba göklerden sesleniyor, Oğul vaftiz oluyor ve Baba Tanrı’nın sesini işitiyor. Kutsal Ruh da sonrasında göklerden inerek İsa’nın ruhsal hizmetini meshediyor.

Matta 28:19 ayetinde İsa yeryüzündeki hizmetinin sonunda öğrencilerine şöyle dedi: “Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin.”

TEK BİR TANRI VARDIR.
Kutsal Kitap’ı okuduğumuz en net konulardan biri de Tanrı’nın tek olduğu konusudur. Üçlü Birlik’in üç farklı üyesi sadece amaç, uyum ve düşüncede değil, aynı zamanda özde de birdir. Tanrı tektir ancak yalnız değildir. Üçü de tek ve aynı özü paylaşmaktadır. Başka bir deyişle Tanrı tek ve eşsizdir.

Eski Antlaşma’da Tanrı’nın tek olduğuna vurgu yapan en bilindik ayet şudur:
Yasanın Tek. 6:4-5 - “Dinle, ey İsrail! Tanrımız RAB tek RAB’dir. Tanrınız RAB’bi bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz.

Tanrı birçok ayette konuştuğu zaman kendisinin tek Tanrı olduğunu sürekli yineler. Bu denli güçlü ayetler varken Tanrı’nın tek olmadığını üç tanrı olduğun söylemek imkansızdır.

Yeşaya 45:5-6 - RAB benim, başkası yok, Benden başka Tanrı yok. Beni tanımadığın halde seni güçlü kılacağım. Öyle ki, doğudan batıya dek Benden başkası olmadığını herkes bilsin. RAB benim, başkası yok.

Yeni Antlaşma metinlerinde de 1.Timoteos 2:5, Romalılar 3:30, Yakup 2:19 gibi ayetler bunu desteklemektedirler.

Kutsal Kitap'ta Üçlübirlik Kelimesinin Olmaması Konusu
Kutsal Kitap’ta ‘üçlübirlik’ kelimesinin doğrudan yazıyor olmaması, bu gerçeğin orada olmadığı anlamına gelmez. ‘Tektanrıcılık’ kelimesinin de Kutsal Kitap’ta geçtiğini görmeyiz, ancak Kutsal Kitap'a baktığımızda bunun öğretildiğini net bir şekilde görürüz. (Bkz. Yeşaya 43:10; 44:6, 8). Bununla beraber Kutsal Kitap'a bir bütün olarak baktığımızda aslında her sayfasında Üçlübirlik olan Tanrı'nın imzasını ve adını görebiliriz.

“Tanrı'nın görünmeyen nitelikleri -sonsuz gücü ve Tanrılığı- dünya yaratılalı beri O'nun yaptıklarıyla anlaşılmakta, açıkça görülmektedir.” (Romalılar 1:20)
 

Alexios

Yeni Üye
Üçlü birlik - Holly Trinity- Saint- Trinité - Hristiyan inancının temelidir. Üç ayrı kişi ama Tek Tanrı. Baba Tanrı - Oğul Tanrı ve Kutsal Ruh Tanrı - Aynı özden olan TEK TANRI. Üçlü Birlik'in nerede, nasıl ve ne yaptığını tasvir etmek, bilmek insan doğası için mümkün değildir. Üçlü Birlik'in anlaşılması için Aziz Athanasios'un verdiği örneği burada yazmak istiyorum. BABA - Nehir'in doğduğu KAYNAK'dır. OĞUL - Kaynak'dan çıkan Irmak'tır. Kutsal Ruh ise, Kaynak'dan çıkan ve Irmak içinde akan Su'dur.
 
Yeni Konu Aç | Soru Gönder Yeni konu başlığı oluşturmak için tıkla!
Mesih, Babamız Tanrı’nın isteğine uyarak bizi şimdiki kötü çağdan kurtarmak için günahlarımıza karşılık kendini feda etti. Tanrı’ya sonsuzlara dek yücelik olsun! Amin.
(İncil, Galatyalılar 1:4-5)
Üst