• DUYURU:
    Hepinize lütuf ve esenlik olsun!
    Forum sayfalarımız henüz aktif değil ve forum sayfalarımızı oluşturmak için çalışıyoruz. Bu yüzden tüm sayfalara henüz erişemiyorsunuz.
    Gönderdiğiniz mesajlar forum aktifleştikten sonra yayınlanacaktır. Bu süre içerisinde gönderilen mesajlarınız incelenmek üzere bekletilecektir.
    Kısa bir süre sonra tüm bölümlere özgür bir şekilde ulaşabileceksiniz.

Üçlübirlik nedir? Hristiyanlıkta kaç tane Tanrı'ya inanılıyor?

Solus Christus 

Moderatör
Türkiye'de hristiyanlara en çok sorulan sorulardan bazıları hristiyanların kaç tane Tanrı'ya inandığı ve hristiyanlıkta kaç tane Tanrı olduğu ile ilgili sorulardır. Öncelikle tek Tanrı'ya inandığımızı söyleyerek başlayalım.

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil), bize gerçekte tek bir Tanrı'nın olduğunu söyler.
Örnek ayetler:
Yasanın Tekrarı 6:4 - “Dinle, ey İsrail! Tanrımız YHVH tek YHVH'dir.”
Yeşaya 43:10 -“Tanıklarım sizlersiniz” diyor YHVH, “Seçtiğim kullar sizsiniz. Öyle ki beni tanıyıp bana güvenesiniz, Benim O olduğumu anlayasınız. Benden önce bir tanrı olmadı, Benden sonra da olmayacak.
Yeşaya 44:6 - YHVH, İsrail’in Kralı ve Kurtarıcısı, Her Şeye Egemen YHVH diyor ki, “İlk ve son benim, Benden başka Tanrı yoktur.

Kutsal Kitap'ta bazen Tanrı'nın kendisini açıklarken çoğul ifade kullandığını da görürüz.
Örnek ayetler:
Yaratılış 1:26 – “Tanrı, "İnsanı kendi suretimizde, kendimize benzer yaratalım" dedi.”
Yaratılış 3:22 – “Sonra, "Adem iyiyle kötüyü bilmekle bizlerden biri gibi oldu" dedi.”
Yaratılış 11:7 – “Gelin, aşağı inip dillerini karıştıralım ki, birbirlerini anlamasınlar.”

Burada Tanrı'nın kendisi hakkında çoğul ifade kullanması bize Tanrı'nın Üçlübirlik doğası hakkında fikir verir. Tek Tanrı vardır ve Tanrı Üçlübirlik'tir. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh, üç farklı Tanrı değil, tektir. Çünkü tek Tanrı özünde üç ayrı kişi vardır. Bu üç ayrı kişi birbirinden ayrı kimliğe sahiptir ve üçü aynı Tanrı'nın farklı bir şekilde yansıması değildir.

Üçlübirlik inancı, hristiyan inancının en önemli öğretisidir. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un Tanrılığına iman edip etmemek sizin hristiyan olup olmadığınızı gösteren en büyük etkendir. İman ettiğimiz Üçlübirlik Tanrı'nın doğasını aynı zamanda yüzde yüz olarak kavrayıp anlayabilmemiz de mümkün değildir. Çünkü insan aklı ve doğası sınırlıdır. Tanrı ise sınırsızdır. Sınırlı olan aklımızla sınırsız olan Tanrı'nın doğasını tam olarak anlamamız imkansızdır. Bu yüzden hiçbir dünyasal örnek ile Tanrı'nın kimliği tam olarak açıklanamaz. Bazen maalesef insanlar Üçlübirlik olan Tanrı'yı anlatabilmek için farklı örnekler ve resimler kullanıyorlar. Ancak bunların tümü eksik ve yetersizdir.

Üçlübirlik aklımızla tam olarak kavrayamayacağımız bir sır olsa da, tümüyle anlayamayacak olmamız bir kısmını kavrayamayacağımız anlamına da gelmez. Şu üç şeyi kesinlikle anlayabiliriz. 1) Tanrı özünde üç kimlik vardır. 2) Her kimlik tümüyle Tanrı'dır. 3) Tek bir Tanrı vardır.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh birbiriyle eşit, aynı güce sahip, aynı biçimde sonsuzdur. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh farklı kişilerdir vurgusu yapmamızın sebebi, onların birbirlerinin yansıması veya kılık değiştirmiş şekilde görünüm olmamalarından kaynaklanır. Biri bile eksik olsa Tanrı doğası var olamaz, çünkü tümü tek Tanrı'nın doğasını oluşturur. Baba Tanrı'dır. Oğul Tanrıdır ve Kutsal Ruh Tanrıdır.

Üçlübirlik inancını açıklayan tarihsel bildirilere de bakmak yararlıdır. Özellikle Atanasyan İman Açıklaması bize Tanrı'nın doğası hakkında önemli bilgileri özetleyerek verir.

Başlığa verilen yanıtları görebilmek için lütfen Giriş Yap veya Kayıt Ol bağlantısına tıkla.

Üçlübirliği görebileceğimiz bazı ayetler
Yaratılış 1:26 ayetinde “Tanrı, insanı kendi suretimizde, kendimize benzer yaratalım.” dedi. Buradaki çoğul fiil ve adıl ne anlama gelir? Bazı kişiler, bunu kişinin konumuyla ilişkilendiriyor. Örneğin, Yahudilere bu ayeti gösterdiğinizde bu şekilde kabul etmediklerini söylüyorlar. Çünkü saygın kişilerin kendilerinden “biz” diye bahsettiğini söylerler. Bu bir bakıma doğru, çoğul fiil kullanarak insanlar kendilerinden bahsedebilir. Ancak Eski Antlaşma İbranicesinde bir kral hiçbir zaman kendisinden söz ederken çoğul adlar kullanmaz. Buna dair hiçbir örnek veya kanıt da yoktur.

Benzer örneği Yaratılış 3:22’de görüyoruz. “Adem iyiyle kötüyü bilmekle bizlerden biri gibi oldu.”

Yaratılış 11:7 “Gelin aşağı inip dillerini karıştıralım ki birbirlerini anlamasınlar”
Yeşaya 6:8 “Kimi göndereyim? Bizim için kim gidecek?” (Hem tekil, hem çoğul ifade kullanılıyor.)

Mezmur 45:7 “Doğruluğu sever, kötülükten nefret edersin. Bunun için Tanrı, senin Tanrın, seni sevinç yağıyla arkadaşlarından daha çok meşhetti.” Burada Tanrı diye çağrılan ilk kişi, dünyasal bir kral değil. Çünkü tahtının sonsuza dek süreceği belirtilmiştir. İki ayrı varlığın da Tanrı olduğu açıktır. Yeni Antlaşma’da da İbranilerin yazarı bu ayetlerle Mesih’i bağdaştırmıştır ve “Ey Tanrı, tahtın sonsuzluk boyunca kalıcıdır ve adalet asası senin egemenliğinin asasıdır.” demiştir. (İbraniler 1:8)

Aynı zamanda Davut, Mezmur 110:1 ayetinde şöyle yazmıştı: “YAHVE, Rabbime: “ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur” diyor.” İsa bu sözleri aktararak Davut’un iki farklı kişiden Rab diye bahsettiğini söylüyor. (Matta 22:41-46) Ama Davut’un Rab’bi Tanrı değilse o zaman kimdir? Ayrıca Tanrı’dan başka kim Tanrı olmayan bir kişiye gel sağımda otur diyebilir? Bu ayetin tam anlamını Yeni Antlaşma’da görüyoruz. Baba Tanrı, Oğul Tanrı’ya ‘sağımda otur.’ demiştir. Bu durumda aslında Davut Baba ve Oğul’u burada yazmıştı.

Yeşaya 63:10 ayeti Tanrı, halkının başkaldırdığını ve Kutsal Ruh’unu incittiğini söylüyor. Bu durumda Kutsal Ruh, ayrı bir kişidir ve incinmesi de onun duygusal yetilere sahip olduğunu gösteriyor.

Yeni Antlaşma’da Matta 3:16-17 ayetlerinde “İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve Yeşua, Tanrı’nın Ruhu’nun güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü. Göklerden gelen bir ses de şöyle dedi: ‘Sevgili Oğlum budur, O’ndan hoşnudum.” Bu ayetlerde Üçlü Birlik’in üç üyesinin ayrı ayrı yaptığı şeyleri görüyoruz. Baba göklerden sesleniyor, Oğul vaftiz oluyor ve Baba Tanrı’nın sesini işitiyor. Kutsal Ruh da sonrasında göklerden inerek İsa’nın ruhsal hizmetini meshediyor.

Matta 28:19 ayetinde İsa yeryüzündeki hizmetinin sonunda öğrencilerine şöyle dedi: “Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin.”

TEK BİR TANRI VARDIR.
Kutsal Kitap’ı okuduğumuz en net konulardan biri de Tanrı’nın tek olduğu konusudur. Üçlü Birlik’in üç farklı üyesi sadece amaç, uyum ve düşüncede değil, aynı zamanda özde de birdir. Tanrı tektir ancak yalnız değildir. Üçü de tek ve aynı özü paylaşmaktadır. Başka bir deyişle Tanrı tek ve eşsizdir.

Eski Antlaşma’da Tanrı’nın tek olduğuna vurgu yapan en bilindik ayet şudur:
Yasanın Tek. 6:4-5 - “Dinle, ey İsrail! Tanrımız RAB tek RAB’dir. Tanrınız RAB’bi bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz.

Tanrı birçok ayette konuştuğu zaman kendisinin tek Tanrı olduğunu sürekli yineler. Bu denli güçlü ayetler varken Tanrı’nın tek olmadığını üç tanrı olduğun söylemek imkansızdır.

Yeşaya 45:5-6 - RAB benim, başkası yok, Benden başka Tanrı yok. Beni tanımadığın halde seni güçlü kılacağım. Öyle ki, doğudan batıya dek Benden başkası olmadığını herkes bilsin. RAB benim, başkası yok.

Yeni Antlaşma metinlerinde de 1.Timoteos 2:5, Romalılar 3:30, Yakup 2:19 gibi ayetler bunu desteklemektedirler.

Kutsal Kitap'ta Üçlübirlik Kelimesinin Olmaması Konusu
Kutsal Kitap’ta ‘üçlübirlik’ kelimesinin doğrudan yazıyor olmaması, bu gerçeğin orada olmadığı anlamına gelmez. ‘Tektanrıcılık’ kelimesinin de Kutsal Kitap’ta geçtiğini görmeyiz, ancak Kutsal Kitap'a baktığımızda bunun öğretildiğini net bir şekilde görürüz. (Bkz. Yeşaya 43:10; 44:6, 8). Bununla beraber Kutsal Kitap'a bir bütün olarak baktığımızda aslında her sayfasında Üçlübirlik olan Tanrı'nın imzasını ve adını görebiliriz.

“Tanrı'nın görünmeyen nitelikleri -sonsuz gücü ve Tanrılığı- dünya yaratılalı beri O'nun yaptıklarıyla anlaşılmakta, açıkça görülmektedir.” (Romalılar 1:20)
 

Alexios

Yeni Üye
Üçlü birlik - Holly Trinity- Saint- Trinité - Hristiyan inancının temelidir. Üç ayrı kişi ama Tek Tanrı. Baba Tanrı - Oğul Tanrı ve Kutsal Ruh Tanrı - Aynı özden olan TEK TANRI. Üçlü Birlik'in nerede, nasıl ve ne yaptığını tasvir etmek, bilmek insan doğası için mümkün değildir. Üçlü Birlik'in anlaşılması için Aziz Athanasios'un verdiği örneği burada yazmak istiyorum. BABA - Nehir'in doğduğu KAYNAK'dır. OĞUL - Kaynak'dan çıkan Irmak'tır. Kutsal Ruh ise, Kaynak'dan çıkan ve Irmak içinde akan Su'dur.
 
Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı. Başlangıçta O, Tanrı’yla birlikteydi. Her şey O’nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O’nsuz olmadı.
(İncil, Yuhanna 1:1-3)
Online Kutsal Kitap Tevrat, Zebur ve İncil okumak için tıkla!
Üst